Események

Mennyei aranyéremért szolgálunk lektorokat avattak Nyíregyházán- 2018. február 3. „Amikor Jézus kiszállt és látta a nagy tömeget, megesett rajtuk a szíve.” (Mk 6,34) Ez a mondata a Szentírásnak, amelyet ma felolvastatott az Egyház a megváltás titkához vezet bennünket – kezdte homíliáját Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök február 3-án, amikor a nyíregyházi társszékesegyházban 14 lektort avatott fel.

Tovább


Útjára indult Szent József vándor szobra – az első hónap tapasztalatai Eltelt az első hónap kedves szentünk, Szent József missziós küldetésének jubileumi útjából. Természetesen a közösség imája és figyelme kíséri őt, nem hagyva magára nemes feladatának teljesítése közben. Meggyőződésünk, hogy nem csak a befogadó 52 család kíváncsi az ő pártfogó szeretetének megnyilvánulásaira, hanem minden jóérzésű

Tovább


Vendégünk, Mészáros László – a Debrecen – Nyíregyházi Egyházmegyei Karitász igazgatója- körében gyűltünk össze az Egyeki Szent Ferenc Karitász 2018-as év első, s egyben alakuló értekezletére. A több mint 20 éves egyeki múltra visszatekintő karitatív tevékenységekhez kapcsolódva, az eddigi tapasztalatokra építve, a kitartó tagokat megőrizve, újabb lehetőségekkel ötvözve, s új tagokkal kiegészülve folytatódik a szolgálat.

Tovább


A Jubileumi évet előkészítő előadások sorát méltóképpen, Palánki Ferenc püspökatya előadásával zártuk. A 2018. évben újabb előadások megrendezésére kerül sor az Egyeki Szent József Plébánia szervezésében, melynek címe: Egyekről Egyekre. Egyeken korábban szolgált, illetve Egyekiek által kiimádkozott, itt született papok osztják meg kilenc hónapon át tapasztalataikat, élményeiket. Minden hónap harmadik szerdáján az est látogatóit szolgálataik

Tovább


Elkezdődött az egyeki plébánia jubileumi éve Január első napján, délután 16 órakor sok katolikus testvért szólított meg, és hívott össze a szeretet, a többszörös ünnepre. Az Egyeki Szent József plébánia közösségi termében ismét telt házat talált a gyorsan közeledő este. A következőket ünnepeltük: Az új naptári év köszöntése szeretetközösségben Tárkányi díjátadó VI. alkalma, Szűz Anya,

Tovább


Lelkeket keressetek

2017. december 31.

Főpásztori ajánlás Jó szívvel ajánlom minden kedves olvasó figyelmébe ezt az igényes ünnepi könyvet, melyet az Egyeki Szent József Plébánia ad ki fennállásának 250. jubileumi évét ünnepelve. A kiadvány a Lelkeket keressetek – Jubileumi visszaemlékezések Egyek katolikus évszázadaira címet viseli. A kezünkben lévő alkotás igyekszik elénk tárni a templom és a hozzá kapcsolódó egyházközség negyed

Tovább


Férfiak pásztorjátéka Egyeken A betlehemezés a karácsonyi ünnepkör egyik legnépszerűbb misztériumjátéka. Ez a több szereplős, dramatikus játék a karácsonyi játékok legrégibbike: a 11. századtól kezdve van róla adat, akkoriban templomokban adták elő. Általá­ban felnőtt férfiak, legények játszották, akik a játékot kellő komolysággal, litur­gikus szolgálat igényével adták elő. Hazánkban a középkorból magyar betlehemezés nem maradt fenn.

Tovább


Teljessé lett a jubileumi évet előkészítő előadások sora: december 20.-án, a Szent József plébánia közösségi termében megtartottuk a 12.-et. Igazi ünnepi hangulat töltötte be a termet és a testvérek szívét ezen a délutánon, hiszen nem akárki, hanem egyházmegyénk főpásztora, Palánki Ferenc püspök atya volt a 12. alkalom előadója a zsúfolásig telt házban. Püspök atya előadásának

Tovább


Istenünk, te látod, milyen hűséges lélekkel várja néped karácsony ünnepét. Add, kérünk, hogy Üdvözítőnk születésének nagy napjára elérkezve örvendező lélekkel, áhítatosan ünnepeljünk.” – fogalmazza meg imádságos kérését az Anyaszentegyház advent harmadik vasárnapján. Az örvendező lélek áhítatos ünnepe volt Egyeken 2017. december 17-én, amikor ministránsavatásra és képviselőtestületi tagok eskütételére került sor. Kecskés Gábor, Lukács Balázs és

Tovább


Az öt alkalomból álló Ima Iskola advent második hetében, december 13-án fejeződött be. A plébánia közösségi termében Tomka Magdolna és Jakab Éva Segítő nővérek, valamint oktatási intézményünk igazgatója, óvoda és iskola pedagógusai és az egyházközségből jelenlévő testvérek jelenlétében Papp László plébános rövid katekézist tartott a szentségimádásról, Krisztus valóságos jelenlétéről. Az advent folyamán felhangzó messiási Emmánuel-ígéret,

Tovább