Események

Egyházmegyei szavalóverseny

2010. december 4.

December 4-én rendezték meg Nyíregyházán a Tiszántúli Egyházmegye hittanosainak versmondó versenyét, ahol 1-4. osztályban 60 tanuló mérte össze felkészültségét és tehetségét. Szabadon választott verssel kellett készülni, melyben előírás volt a vallásos téma. 1-2. osztályban Nagy Nóra és Kecskés Nelli, a 3-4-ben Farkas Jázmin és Farkas Milán érdemelte ki a november 27-i elődöntő győzteseiként annak jogát,

Tovább


Fekete Nándor gesztelyi orgonaművész adott könnyed, meghitt, romantikus hangversenyt az egyeki római katolikus templomban november 13-án, szombaton. Akik eljöttek, valóban úgy érezhették, ahogyan a plakáton olvashatták:”töltsön egy felejthetetlen estét szerettei és világhírű klasszikus művek társaságában.” A hangversenyen J. S. Bach: d-moll Toccata és Fúga, D-dúr Szvit/Air/,T. Albinoni: Adagio, F. Schubert: Ave Maria, F. Mendelssohn, C.

Tovább


A temető szent hely (locus religiosus). A temetkezés helye már a pogány rómaiak számára is szent volt, annál inkább a kereszténységben. Nem csupán az ünnepélyes megáldás révén, amellyel használatba veszik, hanem sokkal inkább a rendeltetése miatt, mivel a föltámadásra váró megszentelt test ideiglenes pihenőhelyéül szolgál. Továbbá a Krisztusra való emlékezés által is megszentelt hely a

Tovább


A püspökök testülete 2010 Szent Család ünnepétől (december 26.) 2011 Szent Család ünnepéig (december 30.) meghirdeti a Család Évét. A tematikus év célja a család – mint minden közösség alapja – értékeinek felmutatása, intézményének erősítése. A tematikus év programjainak kidolgozására és lebonyolítására egy bizottságot hoztak létre. A nyugati kultúra mélyreható válságban van. Régen az emberek

Tovább


Sokaknak a rózsafüzér napi imádságuk, vallásos életük része. De vannak olyanok is, akik ezzel az imádsággal nem tudnak mit kezdeni. S talán a gyerekek fogékonysága kellő alapot adhat ahhoz, hogy megszerettessük velük ezt az imaformát, és ezáltal közelebb kerüljenek Jézushoz, Mária segítségével. Ez a cél lebegett előttünk, amikor a fenti címmel rajzversenyt hirdettünk a hittanos

Tovább


Felnőtt katekézis

2010. október 11.

Elkezdődött a felnőtt katekézis, avagy bibliaóra mindenkinek! Minden második hét kedden 17 órától várjuk azokat, akik szeretnének jobban megismerkedni a Szentírással, hitükkel és a mindenkit foglalkoztató kérdéseikre keresik a választ. Ezeken az alkalmakon Lukács evangéliumával foglalkozunk behatóbban. Lukács evangéliuma az első része annak a kétrészes műnek, amely a kereszténység eredetének történetét mondja el, Jézus gyermekkorától

Tovább