Események

Új plébános Egyeken

2022. augusztus 1.

Papok mennek, papok jönnek… Egyeken is így történt az elmúlt hetekben. Papp László plébánosunk utódjaként köszönthetjük egyházközségünkben Gyetkó László új plébánosunkat, aki -megyés főpásztorunk Palánki Ferenc püspök úr rendelete szerint- 2022. augusztus 01-től vette át az egyeki Szent József Plébánia plébánosi szolgálatát. Gyetkó László 1968-ban született vallásos szülők legidősebb gyermekeként. Egy öccse és egy húga

Tovább


Azt reméltük, hogy sosem jön el ez a pillanat… július 31-én Papp László plébános – az Egyeken megélt 12 évéért felajánló – hálaadó szentmiséjére gyülekeztünk. Van, aki megy, van, aki itt marad… Laci atya búcsúbeszédében az Isten által szívébe helyezett gondolatokat osztotta meg velünk. Megköszönte a szülői ház szeretetteljes nevelését. A szemináriumi évekre is jó

Tovább


Nyári oratórium Egyeken

2022. július 27.

Papp László plébánosunk számára ez volt az utolsó nyári oratórium egyeki gyerekekkel! A plébánosi költözés teendőinek sokaságában is megszervezésre került Egyeken egy 3 napos napközis hittantábor. Közösségépítő, fejlesztő játékokon keresztül ismerkedhettünk egymással, nyugodhattunk meg a hétköznapok pörgésében. Istennel együtt tölthettük jókedvű örömmel az időnket. Gyalogos zarándoklaton is részt vettünk, keresztutat jártunk Egyek néhány keresztjéhez, imádsággal

Tovább


Vacsora fehérben

2022. július 25.

Egyeken – immáron hagyományt teremtve- a Vacsora fehérben elnevezésű partin ismét összegyűltek a fehér ruhások július 2-án szombaton. Összejövetelünk egyik célja a szeretetteli együttlétben a kötetlen beszélgetés, a szép zene közbeni finom vacsora közösségben történő elfogyasztása. A fehér a tisztaság, az ártatlanság szimbóluma ezért ez alkalommal a vándorbölcső találkozóját is hirdettük. Néhány bölcsőhasználó család is

Tovább


A Jeunesse-Lumière (Ifjúság-Világosság, rövidítve JL) Nemzetközi Katolikus Evangelizációs Iskola 1984-ben született Franciaországban. Daniel-Ange, belga származású bencés szerzetes, hallgatva a Szentlélek hívására, azzal a céllal alapította meg, hogy lehetővé tegye 18 és 30 év közötti fiatalok számára, hogy ők is részt vehessenek az Új Evangelizációban. A Jeunesse-Lumière egy olyan évet tesz lehetővé fiataloknak a tanulmányok és

Tovább


AKIKRE MÁRIA VIGYÁZ, MEGMARADNAK AZ IMÁDSÁGBAN A Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága által meghirdetett „Egyházi közösségi célú programok 2022. évi támogatása” című felhívásra 2021-ben pályázatot nyújtottunk be. A vissza nem térítendő támogatásból, 2022. június 6-án zarándoklatot szerveztünk a  Szent János Katolikus Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola és AMI tanulói részére Mátraverebély-Szentkútra, Nemzeti Kegyhelyünkre. Nagy örömünkre

Tovább


Egyházközségünkben Urunk Mennybemenetelének ünnepe, Áldozócsütörtök utáni vasárnapon engedjük az oltárhoz azokat, akik először veszik magukhoz a mi Urunk Szentséges Testét és Vérét. május 29-én vasárnap 14 fiatallal ünnepeltük Jézust, Aki itt maradt közöttünk a szentséges színek alatt. Az ünnepi szentmisében buzdítást kaptak arra, engedjék meg Jézusnak, hogy alakítsa és formálja a szívüket. …ti néhány nap

Tovább


Az élet szent

2022. május 26.

Vándorkiállítás érkezett Szent Janka Évében Egyekre A vígaszt nyújtó gyermek Jézus fényével árasztja ránk a kegyelmek sokaságát. 2022. május 20.-án nyíregyházi tapasztalatokkal érkezett Egyekre a Szent Janka vándorkiállítással együtt a “Meg nem született gyermek szobra”. Lukács Krisztina a Magyarországi Billings központ vezetője és a Szent Janka imakör megálmodója, összetartója, szinte saját gyermekeként gondol az élethű

Tovább


Palánki Ferenc megyéspüspök Egyeken imádkozott együtt a Szent László Imaszövetség tagjaival a papi és szerzetesi hivatásokért „Az Oltáriszentségben jelenlévő Krisztusunk! Édesanyád közbenjáró, értünk könyörgő imáiban bízva eléd hozzuk szívünk őszinte hódolatát. Édesanyád, a mi Anyánk megtanít bennünket a hit ajándékának elfogadására, megtanít a remény nagyra értékelésére, és megtanít a szeretet tettekre váltására. Ajándékozd, Szűzanyánk, elfogadó

Tovább


Isten munkája és pihenése Az ember Isten képmása, és abban is képmása, hogy tevékenykedik, munkálkodik, és abban is, hogy pihen. De az ember tevékenysége és pihenése azért csak hasonlít Isten munkálkodására és pihenésére. Barsi Balázs ferences atya volt 2022. május 1.-én, Munkás Szent József ünnepén, Egyeken a templom búcsúi szónoka. Homíliájában Isten teremtő és gondviselő munkájának,

Tovább