Közösen egymásért – Egyeken

EFOP-1.3.7-17-2017 -00296

Több mint kétharmada megvalósult a „Hátránykompenzáció és közösségfejlesztés” Egyeken” c. projektnek.

A keresztény lét nem zárkózhat a templomok falain belülre, hanem ki kell lépnie és Jézus szeretetével kell odafordulni azokhoz, akik rászorulók, elesettek, kitaszítottak, magányosak, testi-lelki szükséget szenvednek. A társadalmat a szegények és a hátrányos helyzetűek segítésével kezdve lehet megváltoztatni.
A keresztény közösség a Szentlélek bőséges kiáradásából ered és a testvérek Krisztusban való osztozásának kovásza révén gyarapodnak. Az egyház – közösség. A közösség, a görög szó, koinonia jelentése: közösbe tenni, megosztani, közölni, részt venni. Ennek a koinoniának az eredete az Egyházban a Krisztus Testében és Vérében való részvétel, mely testvéri közösségben valósul meg, egybegyűjti a lelki-anyagi javakat és részt vesz a az emberhez méltó társadalom fejlődésében. Az egymáshoz való közelség és az egymással való egység a hívők stílusa: közel állnak egymáshoz, aggódnak egymásért, nem megszólják, nem, hanem segítik egymást, odalépnek egymáshoz.

Az egyeki Szent József Plébánia az egyeki Talentum Alapítvánnyal konzorciumban pályázatot nyújtott be „A társadalmi kohézió erősítése az egyházak és civil szervezetek közösségfejlesztő tevékenységének bővítésével” című, EFOP-1.3.7-17 azonosító számú felhívásra „ Hátránykompenzáció és közösségfejlesztés Egyeken” címmel. A támogatási kérelem pozitív elbírálásban részesült és a két pályázó szervezet 100 %-os támogatási intenzitás mellett 38 172 651 Ft támogatásban részesült. A plébánia, mint az Egyház kisebb egysége elő kell, hogy segítse az emberek közötti párbeszédet, és megbecsülést. A keresztény hitet az élet nyílt terén játsszák mindenkivel; a családnak és a plébániának egy közösségibb élet csodáját kell elhozniuk az egész társadalom számára.

A nyertes pályázat tehát nagy lehetőséget jelent plébániai közösségünk számára, hogy a hátrányos helyzetben lévők felé fordulva segítse őket és helyi szinten előmozdítsa a közösségi élet erősödését.

2018. január elsején startolt az összetett és sokrétű projekt, melynek tervezett befejezési időpontja 2020. július 01.
Az első mérföldkőig megvalósult fő programok a következők voltak:

 1. A szervezet közösségi fejlesztése, a szolgáltatásfejlesztés. A program elsősorban a
  közösség erősítését, a karitatív és szociális tevékenység fejlesztését (karitász) célozta meg. Ezen belül az érzékenyítés és a tematizálás, valamint a közösség önállósodása és aktivizálódása volt célul kitűzve.
 2. Idősakadémia nevet viselő programsorozatunkon 57 fő vett részt. Előadásokkal, egyéni tanácsadással, kötetlen beszélgetéssel fordultunk a sokszor magánnyal küzdő idős testvéreink felé. Az előadások, beszélgetések témái között szerepelt az idős korral járó problémák, a szenvedélybetegségek, családi ünnepek, valamint az elmúlás.
 3. A Mediációs programon 79 fő vett részt, akik konfliktuskezeléssel, kommunikációs és önismereti kérdésekkel foglalkoztak,
 4. Az Egyeki Emléktár Műhely programon 7 alkalommal 39 fő vett részt olyan műhelymunkán, aminek végeredményeként az Egyeki Énekes Népzsolozsmás könyvet és az Egyeki Arcképcsarnok könyvet jelenthettük meg. Előbbi azt az imádságos anyagot tartalmazza, amit egyházközségünk évek óta rendszeresen végez, bekapcsolódva az Egyház egyetemes és évszázadokat magába foglaló liturgikus hagyományába, utóbbi pedig az egyeki katolikus családok rövid bemutatkozását tartalmazza.
 5. A pályázat lehetőséget biztosított több zarándokút szervezésére is, így eljutottunk Máriapócsra és Budatéténybe 92 fővel.

A második mérföldkő megvalósításának határideje 2019. április 30. A beszámolót határidőre benyújtottuk a támogató szervezetnek.

 1. Létrehoztunk egy új közösséget, az Egyeki Emléktár Kör Egyesületet, melynek létrehozását az Egyeki Emléktár Műhely program alapozta meg. A tervezett 24 alkalomból 18-at tartottunk, 68 fő részvételével.
 2. Folytattuk az idősekre figyelő, velük foglalkozó Idősakadémiát. Az 5 alkalmat 59 fő látogatta.
 3. Az un. „Pályatársak” szemléletformáló programnak az 50%-a már megvalósult.
 4. Mediációs, konfliktuskezelő tevékenység szakember bevonásával, 18 alkalommal volt, 105 fő részvételével.
 5. Téli ünnepet és zenés forgatagot szerveztünk. A megvalósult zenés, táncos mulatságon saját készítésű töltöttkáposzta vacsora mellett jól szórakoztak Egyek és a szomszéd települések fiataljai és idősebb lakosai. 104 fő vett részt a rendezvényen.
 6. Az adventi készület jegyében karácsonyi vásárt és családi kézműves napot rendeztünk, amelyen 157 résztvevővel hangulatos és meghitt módon tudtunk hangolódni az előttünk álló ünnepre. A tavalyi évhez hasonlóan idén a másodikat is megszervezzük.

2019. április 30-ra a tervezett programok, események, rendezvények 57%-át teljesítettük. Augusztusban az egyeki gyerekek a „Sportoljunk együtt” program keretében ötnapos nyári tábori programon vettek részt Jánkmajtison.

A projekt a Szent József Plébánián, a Szent János Katolikus Óvodában és Általános Iskolában, illetve az egyeki civil szervezetekkel, Idősek Otthonával és a plébánia Karitász csoportjával együtt dolgozva a résztvevők helyszíneihez közeli közösségi tereken valósult meg. A horizontális esélyegyenlőségi és környezeti fenntarthatósági vállalásokat időarányosan teljesítettük. Fő cél és feladat a társadalmi érzékenyítés, melyet jól szolgált az Idősakadémia program. A formalizált közösséget létrehoztuk, fejlesztettük a multifunkcionális teret, eszközöket vásároltunk a pályázat adta lehetőségből. Javítottuk a társadalmi együttélés minőségét és hozzájárultunk a szabadidő helyes eltöltéséhez a szenthelyek meglátogatással, zarándoklatok szervezésével, a Téli ünnep, zenés forgatag és a karácsonyi vásár, valamint a
kézműves családi nap rendezvényekkel. Megvalósítottuk a szervezetfejlesztést, Egyeki Emléktár Egyesületet létrehozva. Átfogó célokat valósítottunk meg: Fiatalok esélyeinek növelését segítettük a Pálya-társak programmal. Nagycsaládos, idős, fiatal, nő, férfi, felnőtt, gyermek együtt vett részt a Karácsonyi vásár, kézműves családi nap rendezvényen és készítettek közösen ajándékokat, mellyel jelentősen csökkent az előítéletesség. A társadalmi esélyegyenlőséget a Pálya-társak program, a Téli ünnep és zenés forgatag segítette.

A nemzedékek közötti szolidaritást az Egyeki Emléktár Műhely erősítette azzal, hogy fiatalok és idősek jobban megismerték és megismerik egymást.

Hálát adva az eddig elvégzett munkáért, megköszönve a lehetőséget, hogy plébániánk és a Talentum Alapítvány elnyerhette ezt a pályázatot, kérjük a Szentlelket, tegye közösségeinket olyan hellyé, ahol a szolidaritás és a közösségvállalás cselekedetei, egyúttal az Istennel való találkozások lehetőségei is. Szeretne plébániánk olyan hellyé válni egyre inkább, ahol érzékenyek tudunk lenni egymás akadályaira, segíteni tudunk azoknak, akikkel együtt élünk, olyan hellyé, mely nyitott kapu a mennyei Jeruzsálemre!

Kapcsolódó hivatkozás: alfoldhir.hu