Események

Egy bölcső naplója

2018. június 27.

Egyházközségünk 2018-as jubileumi évében újabb vándorunk indul útjára, egy bölcső. A szent kereszttel is ékesített vándorbölcső helyi megálmodója Tóthné Varga Gizella volt, aki immáron harmadik gyermekének adhatott életet. Az ő családja, a Pappszauna Kft., és a Szent Ferenc karitász csoport által gyűjtött egyekiek adományából elkészült Egyek vándorbölcsője, amely Ferencz Mihály és Mucza Flórián asztalosok keze

Tovább


Az Egyeki egyházközség abban a megtiszteltetésben részesült, hogy települése templomában, a Szent József oltalma alatt álló, 200 éves, szent ereklyés házában adhatott lakást három napon át, az Eucharisztikus Kongresszust előkészítő és jelképező hatalmas vándornak, a missziós keresztnek. 2018 június 18-20 között a kereszt körül – mely a szentélyben vett lakást- forgott egyek katolikus népe. Megérkezése

Tovább


„Anya, anya, anya! Hozzád méltó nevet neked ki ád? Mondjunk rólad gyöngyvirág-illatú, Májusi szép litániát.”/P. Jánossy Béla/ Pünkösd havában is végezte alázattal és semmit sem lankadva szeretetében kedves szentünk, Szent József evangelizáló családmisszióját. A Szűzanya hónapjában, amikor minden szentmise előtt felhangzottak a májusi litánia énekei és fohászai, védelmezőnk még erőteljesebben és odaadóbban teljesítette küldetését. A

Tovább


Az Egri Főegyházmegyei Karitász igazgatója Árvai Ferenc –jelenleg Sirok plébánosa, szavain, elméleti tudásán és tapasztalt történetein keresztül gyarapodhattak a Nyíregyházán szervezett Szociális-karitatív önkéntes alapképzésen részt vevő karitász tagok május 26-án, szombaton. „Tegyétek boldoggá az embereket!” – A Názáreti Jézus nevében. – ez a tanítás többször elhangzott a képzési órák folyamán, ezzel megerősítve a lényeget. Az

Tovább


Az Egyekről Egyekre című jubileumi előadássorozatunk szívében, annak közepén járunk 2018. május 16-án. Dr. Berkes László pápai prelátus, a Mezőkövesdi Jézus Szíve templom plébánosa előadó vendégünk a Szent József plébánián. Mesél az életéről és szolgálatáról, emlékezik és emlékeztet. Előadásának gondolatmenetében vezérfonal volt az idő és a hely. „Mi hát az idő? Ha senki sem kérdezi,

Tovább


Szent József vándorszobra látogat minden héten más-más egyeki családhoz, tanítva a közös imát, egymásra figyelést, a szeretetben való megerősödét. Áprilisi vándorlását orgonaillat, napsütéses derű kísérte kedves szentünknek. Négy család életét vidámította meg és tette napjaikat ünnepivé jelenlétével. Első héten Radicsné Marika néni otthonában a húsvéti öröm napján kezdte meg szolgálatát vándorunk. Sikerült az első nap

Tovább


Jézus az Eucharisztia alapításakor felemeli a kenyeret és azt mondja: VEGYÉTEK, EZ AZ ÉN TESTEM! Meghív bennünket, hogy Ővele, és általa egymással is közösségben legyünk. Arra hívnak a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus szervezői, hogy június 2-án, Úrnapja szombatján délután 5-től együtt dicsőítsük az Oltáriszentségben jelenlévő Jézust. 2017-ben, Krisztus Király ünnepén 18 országban, 840 helyszínen harmincezren imádkoztunk

Tovább


Többszörösen is megjelent a fény a nap eseményeit tekintve, voltak tündöklések is. Először is kegyes volt hozzánk a mennyei atya az időjárás tekintetében, mert a templomunk 200. évét és plébániánk 250 éves születésnapját ünneplő templombúcsúnkon ragyogóbb és áldottabb időt nem is kérhettünk volna. Több mint egy éven át tartott a készület az egyeki kettős jubileumra,

Tovább


A Jó Pásztor vasárnapján

2018. április 24.

Ez év Húsvét negyedik vasárnapján is ima szállt a papi és a szerzetesi hivatások szentségéért. Aki a hivatásválasztáskor is hallgat Isten örömre hívására, annak megadatik, hogy – a gyümölcsöző tehetségén keresztül- a világ üdvösség eszközévé váljon, és ez által elnyerje boldogsága teljességét. Ferenc pápa a Hivatások 55. világnapjára szóló üzenetében három fontos lépcsőfokban fogalmazza meg

Tovább


Énekes imádságok Egyeken

2018. április 19.

Balogh Péter Piusz premontrei kormányzó perjel könnyed, énekesen méltóságteljes előadásába kapcsolódhattunk be az Egyekről Egyekre programsorozat keretében április 18-án. Piusz atya bemutatta nekünk, és éreztette velünk a zsolozsma mivoltát, különleges varázsát, bevezetett minket a zsolozsma életébe: Isten dicsőítésére szolgál, általa hálát adhatunk, és megfogalmazódhatnak kéréseink benne. Mindenki számára könnyen megtanulható, szép csengésű énekes imádságok. Felhívta

Tovább