Események

A Szent József Plébánia és a Tiszacsegei Római Katolikus Templomért Alapítvány közös szervezésében került sor 2017. október 7-én a plébánia munkáját segítő munkatársak találkozójára. A közös napközi imaóra elvégzését követően P. Szenes István, a Vianney Testvérek Közösségének priorja két elmélkedésben segítette a résztvevőket, hogy mélyebben megértsék a szentmisét, ami életünk csúcsa és forrása, ahogyan a

Tovább


Minden évben találkoznak a Szent József Plébánia és a hozzá tartozó fíliák munkatársai, képviselő testületi tagjai, sekrestyései, hitoktatói, imaközösségek vezetői, hogy megerősítsék küldetésüket az Egyház építésének szolgálatában. A túlnyomórészt protestáns többségű Tiszacsege ad otthont az egész napos eseménynek. Magyarok Nagyasszonya oltalmára szentelték fel 1941-ben a tiszacsegei római katolikus templomot, melyet Venczell Ede egri kanonok –

Tovább


2015. december 8-án kedves vendégei voltak a Tiszacsegei Fekete István Általános Iskola könyvtártermében tartott hit és erkölcstan óráknak. Tóth István hitoktató meghívására, két Szociális Testvér érkezett, hogy a hittan órán találkozzon a gyermekekkel. Anita és Ágota testvér Tiszafüreden él, és a Tiszafüredi plébánia területén végzik szolgálatukat, Társaságuk megbízásából. A Szociális Testvérek Társasága az egyházjog szerint

Tovább


Az ökumenikus imahét keretében, gyűltünk össze Tiszacsegén. A hosszú évekre visszanyúló hagyományoknak megfelelően 2014-ben is együtt töltöttünk néhány órát református testvéreinkkel. Ez évben január 20 -án és 22-én. A hétfői napon a Tiszacsegei református imateremben kezdődött a közös imádság. Református testvéreinknek jó pár pótszéket is be kellett tenniük, hogy elférjünk. Ami nem csoda, hiszen Egyekről

Tovább


Lelki nap Tiszacsegén

2013. október 5.

Hagyományteremtő szándékkal gyűltünk össze a tiszacsegei római katolikus templomban, 2013. október 5-én, hogy lelki napon vegyünk részt: hitoktatók, akolitusok, egyháztanács tagok és egyházi munkatársak. Szeretnénk, ha minden évben legalább egyszer lelki nap keretein belül is találkoznánk. Úgy tervezzük, hogy ennek az eseménynek a tiszacsegei templom búcsúnapja előtti szombat lesz az időpontja, ettől az évtől kezdve.

TovábbA terveknek megfelelően halad a tiszacsegei római katolikus templom tetőcseréje, belső felújítása és udvar rendezése. Az egyeki Római Katolikus Egyházközség 2011. november 14-én támogatási kérelmet nyújtott be a tiszacsegei római katolikus templom felújítása tárgyában a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Vidékfejlesztési Igazgatóságához. A Vidékfejlesztési Igazgatóság a megyei MVH Kirendeltség által 2012 július 17-én arról tájékoztatott bennünket,

Tovább


Október 31-én, Mindenszentek vigíliáján Tiszacsegén került megrendezésre az egyeki egyházközség és a hozzá tartozó települések munkatársainak találkozója. A lelkinap témája a Szent Liturgia misztériuma volt. Tapasztalva a számtalan visszaéléseket, abúzusokat a szentmisében, és a papi hanyagság miatt a hívek misztérium érzékének elvesztését, arra gondoltunk, hogy azok számára, akik legközvetlenebb módon ott állnak a lelkipásztor mellett,

Tovább


Templombúcsú

2011. október 8.

Egy kis egyháztörténet. (korántsem teljes) Templom búcsúnk alkalmából a következő rövid történetet állítottam össze. Megemlékezésül elődeinkről Idén (2011-ben)70 éve, hogy templomunkat felszentelték Magyarok Nagyasszonya Tiszteletére. Ebből az alkalomból megkért a plébánosunk Papp László Atya, hogy írjak néhány szót az egyházközség megalakulásáról és a templom építéséről. Ezt a rövid mondani valómat a templomunk irattárában található korabeli

Tovább


Különleges nap volt az október 10.-e Tiszacsegei Egyházközségünk életében. Magyarok Nagyasszonya emléknapján, templombúcsút tartottunk. Új plébánosunk Papp László atya ünnepi szentmisét mutatott be. E szép napot emlékezetesebbé tette, hogy a régóta a srekestyében tartott füstölő is előkerült, emelve ezzel a Szentmise ünnepélyességét. Az atya szentbeszédében, kiemelte a Magyarok Szűzanya iránti különös tiszteletét, és arra biztatott,

Tovább