„Az én misszióm a szeretet”- Egyeki iskolások rózsafüzére

Október a Szűzanya hónapja. Ekkor figyelmünk még erőteljesebben Szűz Máriára szegeződik és hozzá fohászkodunk a Szentolvasó imádsága által. A Szentatya felhívására október a missziók, a misszionáriusok hónapja is. Így a Venezuelából kiinduló „Egymillió gyermek imádkozza a rózsafüzért” elnevezésű világméretű imakezdemény és a misszió ezen a napon egybeolvadt.

A mi iskolánk a Szent János Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola örömmel csatlakozott ehhez a felhíváshoz. Több helyszínen is összegyűltek a gyerekek és a pedagógusok, hogy a Szentolvasó imádsága által becsatlakozzanak a világ számos helyén egyazon időpontban felhangzó imádságba. Nem osztályonként, hanem egységünket erősítve mindnyájan együtt imádkozunk. Imaszándékaink között éppen ez, szűkebb és tágabb közösségünk fejlődése, erősödése volt az egyik legfontosabb. Megható volt látni a kisgyermekek komolyan vett együtt imádkozását. Mindenki részéről igazi tanúságtétel volt , Égi Édes anyánk iránti szerettünk kifejezése.

„Azt is mondom nektek: Ha ketten közületek valamiben egyetértenek a földön, és úgy kérik, megkapják mennyei Atyámtól. Ahol ugyanis ketten vagy hárman összegyűlnek a nevemben, ott vagyok közöttük.” (Mt 18,19-20) Vagyis, ha legalább ketten egybegyűlve, együtt, hittel imádkozunk, akkor a Mindenható Isten jelenlévővé válik, közöttünk lesz. Az imádság mindig az a láthatatlan köldökzsinór, ami által kapcsolatba kerülünk a természetfeletti Istennel. Ma a közös imádságban megtapasztaltuk az erőt, az imádság erejét, mely a Mindenhatóból áradt felénk, hisz az ima erejének forrása maga az Isten. Bár a Szűzanyához fohászkodtunk, mégis a hittitkok által Krisztusra irányult a figyelmünk, aki Isten és a Szűzanya gyermeke és a mi Üdvözítőnk. Ő az, aki szeretetből, önként vállalta a szenvedést, hogy nekünk örök életünk legyen. Ezt az isteni szeretet kell nekünk is továbbadni embertársainknak és akkor mi is misszionáriusokká válunk abban a közösségben, ahol élünk és dolgozunk. Ha egyszer sikerül minden emberhez eljuttatni az Örömhírt, megismertetni mindenkivel Isten szeretetét, akkor a világban béke és az egység fog uralkodni.

Erre a missziós feladatra hív minket az Úr, és erre a feladatra hívtuk meg a gyerekeket a mai napon Lisieux-i Kis Szent Teréz példáján a közös imádságban a Szűzanya közbenjárása által. „…Kis Szent Teréz hitte, hogy a legkisebb dolognak is, amit szeretetből teszünk, nagy értéke van. Sőt, azt mondta: „aki szeretetből felemel egy gombostűt, megtéríthet egy lelket“. Ezt a missziót te is végezheted. Légy hű az imához, és jó minden emberhez. És amikor majd a rózsafüzért imádkozod, gondolj arra, hogy minden „Miatyánk“, minden „Üdvözlégy“, minden szeretetteljes gondolat egy kis virág, amelyet Istennek szakítottál, hogy örömet szerezz Istennek és a Szűzanyának…” (Levél a gyermekeknek)

Hegyiné Molnár Katalin és Aranyné Szalai Tünde hitoktatók