Események

Döntés Istennel! Ifjúsági találkozó Nagymaroson Egyházközségünk fiataljaival ellátogattunk az október 5-én Nagymaroson szervezett Ifjúsági találkozóra. A nap első felében ázva és fázva hallgathattuk a szíveket melengető tanúságtételeket, amit Nyuli Gábor és felesége Tobisch Bori meséltek el nekünk. A történetek legfőbb mondanivalója az volt, hogy törekedjünk megismerni Jézust, amit csak a személyes és mély lelkületű imán

Tovább


Örömteli érzés volt látni a 170 fős báli egységet 2019. október 5-én szombaton este. Ez alkalommal is mindannyian egy célért gyűltünk össze, amellett, hogy egy nagyon jó estét töltöttünk el, egy nagyon jó közösségben- a kitűzött nemes cél a következő volt: a krízishelyzetbe kerülő családoknak megfelelőbb segítséget tudjunk nyújtani az elkövetkező év során. Megtiszteltetés volt

Tovább


Közösen egymásért – Egyeken

2019. szeptember 18.

EFOP-1.3.7-17-2017 -00296 Több mint kétharmada megvalósult a „Hátránykompenzáció és közösségfejlesztés” Egyeken” c. projektnek. A keresztény lét nem zárkózhat a templomok falain belülre, hanem ki kell lépnie és Jézus szeretetével kell odafordulni azokhoz, akik rászorulók, elesettek, kitaszítottak, magányosak, testi-lelki szükséget szenvednek. A társadalmat a szegények és a hátrányos helyzetűek segítésével kezdve lehet megváltoztatni. A keresztény közösség

Tovább


Ép testben ép lélek – sport és hittantábor Jánkmajtison Mi kell egy jó táborhoz? Válaszd ki a megfelelő helyszínt és időpontot, legyenek vállalkozó kedvű kicsik és nagyok, adj hozzá nagy adagban jókedvet, változatos programot, fűszerezd meg lelkiséggel, gondoskodj sok-sok mozgásról és szinte garantált a tábor sikere. A helyszín kiválasztásánál egyházmegyénk területén újonnan kialakított zarándokházat választottuk,

Tovább


Fehér ruhások vacsorája

2019. július 27.

A világhíres fehér vacsora végleges 2. helyszíne Egyeken is az utolsó pillanatban derült ki. Idén, – az időjárásból eredendően,- bel téren került megrendezésre a hagyományőrző Le Diner en Blanc, mely alkalomból egy különleges épület, az egyeki Római Katolikus Templom adott helyet a hangulatos étkezésnek. Családok, baráti társaságok, kisebb-nagyobb közösségek, több mint százan érkeztek fehér ruhában,

Tovább


Az egyeki Szent József Plébánia 2019. június 26-án vendégül látta a Misszió Tours Utazási Iroda vezetőjét Budai Lászlót és munkatársát. Az Utazási Iroda ars poeticája szerint az egyik legismertebb olyan utazási iroda, amely hívő katolikusok százait viszi zarándokvonattal Erdélybe, a csíksomlyói búcsúba, és Lengyelországba, Czestochowába, a „lelki megújulásunkért, összetartozásunkért” gondolat jegyében. Az utazások gyönyörű vidékeket

Tovább


Mag Mátyás Egyeken született 1941. augusztus 29-én, ahol igaz hitre gyermekkori élményei és szülei szeretete vezették. A belső elkötelezettség erősítésének méltó helye volt az esztergomi ferences gimnázium: itt a vallásos keresztény nevelés alapul szolgált a papság felé vezető úton. Az egri teológia sokoldalú képzése tökéletesítette élete célját. Törekedett arra, hogy minél méltóbban felkészüljön a pasztorációval

Tovább


Az elmúlt években a hortobágyi viselet egy-egy darabjával kedveskedtek és fejezték ki szeretetüket az egyeki hívek lelkipásztoruknak Jó Pásztor vasárnapja alkalmából. Idén a legszebb és „legmagyarabb” ruhadarabbal, egy cifraszűrrel lett teljes a viselet, amelyet Bencsik Zoltán egyházközségi világi elnök és Dr. Fekete Péter Pál egyházközségi képviselő testületi tag adott át Papp László plébánosnak húsvét negyedik

Tovább


Krisztus katonái…” Egyházmegyei Ministráns Találkozó – 2019 Szent Imre Gimnázium, 2018. április 27. A 2019 évben megrendezett ministránstalálkozó helyszínéül a nyíregyházi Szent Imre Gimnázium szolgált. Számomra első alkalom volt, hogy szerte az egyházmegyéből egybegyűlt ministránsokkal és kísérőikkel részt vegyek egy egész napos programon. Örömömre szolgált, hogy a szervezésben oroszlánrészt vállalt egri kispapok között ismerős arcokra

Tovább


A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye alapításának jubileumi évében, 2018-ban hirdette meg Palánki Ferenc püspök úr, hogy elkezdi a kánoni látogatást az egyházegye plébániáin. A látogatások célja az egyházközségekben a hitélet őrzését és gyarapítását szolgáló lelkipásztori munka, a szent helyek, az oktatási-nevelési és szociális intézmények személyi és tárgyi infrastruktúrájának ellenőrzése. Ez a vizitáció a főpásztor apostoli cselekvése, amelyet

Tovább