Események

Hittanos tábor Tiszabábolna

2017. augusztus 7.

Hittanos táborunk idén Tiszabábolnán volt, augusztus 7-11. között. A táborhely a Balázs Vendégház volt, amely egy teljesen felújított 100 éves parasztház részből és az újonnan hozzáépített apartmanrészből áll. Tiszabábolna környékének mezősége és a Tisza-tó északi-keleti területének vadregényes területei, és élővilága lenyűgöző. A Tisza túrák alatt mindent megtudhattunk, megismerhettünk. A programokból: vízitúra, helyi termék-gyékénykötés, falusi porta:

Tovább


Juventutem tábor

2017. július 24.

A Juventutem Közösség nyári tábora Egyeken A budapesti központú Juventutem Magyarország mozgalom országos nyári táborának helyszínéül ezúttal egy vidéki, a Hajdú-Bihar megyei egyeki római katolikus egyházközséget választotta, ahol július 24-29-ig mintegy 40 fő ismerkedett a római rítus rendkívüli formájával. A táborba azon fiatalok érkeztek, akik a római rítus mindkét formája iránt elkötelezettek. Papp László egyeki

Tovább


Ökumenikus fórum Egyeken

2017. július 5.

Forró júliusi nyár tombolásában került sor a jubileumi előadássorozat második felének kezdetére. Szám szerint ez volt a hetedik előadás, melynek szónoka nagytiszteletű Czető Norbert, Tiszacsege református gyülekezetének lelkésze. Téma: A közös tanúságtétel lehetőségei. Lelkész úr példaadóan, stílusosan nem egyedül, hanem gyülekezetének tagjaival, református testvéreinkkel együtt érkezett. Papp László plébánosunk bevezetője és a köszöntések után a

Tovább


Új ministránsok az egyeki plébánia szolgálatában. Az egyházközségek életében mindig jelentős helyet foglal el az oltárszolgálat, amely bölcsője a papi és szerzetesi hivatásoknak. Az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció 1994. március 15-én a püspököknek a következőket írta: „A Szentszék emlékeztetni kíván, hogy mindenkor nagyon helyes követni annak nemes hagyományát, hogy kizárólag fiúk szolgálnak az oltárnál. Ahogy

Tovább


Hatodik alkalommal gyűltek össze az egyeki Szent József plébánián a hittestvérek, hogy a jubileumi készület jegyében részt vegyenek a soron következő előadáson, melynek főszereplője ez alkalommal a nyíregyházi Zsatku házaspár volt. Az előadás témája: A katolikus család mibenléte, megtérésünk története. László és Mónika felváltva vitték a beszéd fonalát, kiegészítve egymást, mint igazi férj és feleség,

Tovább


Magyarok Nagyasszonya Foci Kupa I. – nyári fordulóját az immár ismerősként játszó geszterédi, újfehértói és házigazda egyeki ministránsok/hittanosok ma tartották Egyeken. A sportpályán kezdődő mérkőzést a nyári zápor és zivatar, mennydörgés és villámlás félbeszakította, és egy bő félóra után az iskola tornatermében folytatódott a mérkőzés. A szemlátomást túlerőben lévő újfehértóiak egy döntetlen és 3 magabiztos

Tovább


A gyémánt a legjelentősebb drágakő a határozók szerint. Azt gondolom, legalább ilyen jelentős esemény volt minden gyémántballagó életében a 2017. június 10.-ei, 60 éves osztálytalálkozó. Széki Károlyné Vincze Mária egykori évfolyamtársával, Tóth Antallal, közel egy éve hordozzák szívükben a vágyat, hogy megélhessék a nagy találkozást. A gondolatot tettek sorozata követte, s végre elérkezett a várva

Tovább


Elsőáldozás

2017. május 28.

A mai napon 18 fiatal testvérem először találkozott Jézussal az eucharisztikus színek alatt. Ale Zsombor, Benczur Zsuzsanna, Berkes Bianka Fanni, Bodó Vivien, Bujdosó Bence, Derzsényi Dorka Bíborka, Kereszti Bianka, Lukács Balázs, Nagy Balázs, Pruck Ábel, Sepsi Sándor, Somogyi Gergő, Szincsák Alpár István, Tóth Petra Bianka, Tóth Zoltán, Újvári Tímea, Vaskó Anita, Vaskó Róbert. Kívánom, hogy

Tovább


A 250 éves jubileumra felkészítő előadás sorozat előadója május 17-én Felföldi László püspöki helynök volt. A Szent József plébánia közösségi termében régi kedves ismerősként fogadták őt. Az előadás felvezetőjében Papp László plébános öt konkrét kérdéssel vezette be a témát, melyekre gyakorlatias válaszokat adott helynök úr, aki elmondta, hogy a 250 évhez képest, ő a kezdő

Tovább


Fatimai engesztelés

2017. május 13.

Ebben az esztendőben a Katolikus Anyaszentegyház figyelme Fatimára irányul, arra a helyre, ahol száz évvel ezelőtt három írni-olvasni nem tudó egyszerű pásztorgyermeknek megjelent a Rózsafüzér Királynője. Az 1917-es fatimai jelenésekben a Szűzanya többek között a következőket kérte az emberektől: „Imádkozzatok sokat, nagyon sokat, és hozzatok áldozatot a bűnösökért, mert sok lélek kerül a pokolba, mivel

Tovább