Események

Férfiak pásztorjátéka Egyeken A betlehemezés a karácsonyi ünnepkör egyik legnépszerűbb misztériumjátéka. Ez a több szereplős, dramatikus játék a karácsonyi játékok legrégibbike: a 11. századtól kezdve van róla adat, akkoriban templomokban adták elő. Általá­ban felnőtt férfiak, legények játszották, akik a játékot kellő komolysággal, litur­gikus szolgálat igényével adták elő. Hazánkban a középkorból magyar betlehemezés nem maradt fenn.

Tovább


Teljessé lett a jubileumi évet előkészítő előadások sora: december 20.-án, a Szent József plébánia közösségi termében megtartottuk a 12.-et. Igazi ünnepi hangulat töltötte be a termet és a testvérek szívét ezen a délutánon, hiszen nem akárki, hanem egyházmegyénk főpásztora, Palánki Ferenc püspök atya volt a 12. alkalom előadója a zsúfolásig telt házban. Püspök atya előadásának

Tovább


Istenünk, te látod, milyen hűséges lélekkel várja néped karácsony ünnepét. Add, kérünk, hogy Üdvözítőnk születésének nagy napjára elérkezve örvendező lélekkel, áhítatosan ünnepeljünk.” – fogalmazza meg imádságos kérését az Anyaszentegyház advent harmadik vasárnapján. Az örvendező lélek áhítatos ünnepe volt Egyeken 2017. december 17-én, amikor ministránsavatásra és képviselőtestületi tagok eskütételére került sor. Kecskés Gábor, Lukács Balázs és

Tovább


Az öt alkalomból álló Ima Iskola advent második hetében, december 13-án fejeződött be. A plébánia közösségi termében Tomka Magdolna és Jakab Éva Segítő nővérek, valamint oktatási intézményünk igazgatója, óvoda és iskola pedagógusai és az egyházközségből jelenlévő testvérek jelenlétében Papp László plébános rövid katekézist tartott a szentségimádásról, Krisztus valóságos jelenlétéről. Az advent folyamán felhangzó messiási Emmánuel-ígéret,

Tovább


Ima iskola negyedszer

2017. december 6.

A legteljesebb találkozást Jézussal, azaz a szentmisét ismertette meg velünk az Egyeki Szent József Plébánia által kiadott sorozat negyedik füzete. E kiadványban szereplő, szentmise előtti imát közösen elimádkozva kezdtük az estét, melynek előadója Szenes István atya (A Vianney Testvérek elöljárója) volt. Igen jó barátja ő az ima iskola füzet mindkét szerzőjének- Tomka Magdolna Segítő Nővérnek

Tovább


2017. november 29-n egyházközségünk-és intézményünk munkatársai harmadik alkalommal vettek részt a plébánia által szervezett Ima iskolában. A Tisztítótűzben Szenvedő Lelkeket Segítő Nővérek Kongregációjának tagjaitól, Jakab Éva és Tomka Magdolna nővérektől, valamint Papp László plébánostól ismertetőt kaptunk a zsoltárokról, mint Isten dicsőítéséről és a zsolozsmáról, mint közösségi imádságról. Az Ima iskola harmadik hetének füzetei kiosztása után

Tovább


Krisztus kenyér s bor színében Úr s Király a föld felett… Egyórás szentségimádásra hívunk Krisztus Király főünnepének előestéjén a 2020-as 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülve. Különböző helyszíneken, de egy időben, együtt fogunk imádkozni azért, hogy az önmagát érted is feláldozó és az Oltáriszentségben velünk lévő Krisztust felismerjük és egyre jobban szeressük. Tarts velünk! Veled együtt

Tovább


Krisztus a Király!

2017. november 25.

Hatalmas tömeg imádkozott a Kárpát-medencében az Oltáriszentség előtt 2017. november 25-én, Krisztus Király főünnepe előtt ugyanabban az időben. 17 órától Egyeken is 95-en borultak le a Királyok Királya előtt. Néhány résztvevő személyes tanúságtétele ízelítőt ad arról a megszámlálhatatlan lelki ajándékról, amellyel elhalmozott bennünket az Úr! A legfiatalabb szentségimádó kistestvérünk 5 éves, a legidősebb 82 esztendős

Tovább


Ima iskola 2.

2017. november 22.

Miért jó a rózsafüzér? 2017. november 22-én intézményünk dolgozói második alkalommal vehettek részt a Szent József Plébánia által szervezett Ima Iskola előadásán, aminek a rózsafüzér volt a témája. Megismerkedhettünk annak eredetével, imádkozásának szokásaival (mikor és hol lehet imádkozni), életünkben betöltendő szerepével, s hogy miért is fontos a rózsafüzért nap mint nap elimádkozni… A mai Ima

Tovább


Tizenegyedik előadásunkon Laczkó Zsolt atya volt a meghívott vendég a jubilálás előtt álló, Egyeki egyházközségben november 15-én. Plébániánk védőszentjének, Szent Józsefnek litániája ihlette a témákat. Annak sorai alapján kért fel egy-egy neves előadót plébánosunk, Papp László atya az adott kérdés kifejtésére, hónapról- hónapra. A litánia mára jutó sorait”Betegek reménye, Haldoklók pártfogója”, ki is tudta volna

Tovább