Események

Molnár Róbert polgármester nevét először a Szent István Rádió egyik műsorában hallottam. Valahol Budapesten missziós napot tartottak és ott vallott életéről. Annyira megérintett az, amit mondott és ahogyan mondta, hogy elhatároztam – élőben is szeretnék találkozni vele. De ne csak én, hanem sokan, mert ahogyan a megtéréséről beszélt, ahogyan életében felismerte Isten jelenlétét a legsötétebb

Tovább


Bibliaórák Egyeken

2011. november 29.

Azt mondják a jó pap holtig tanul. Annyit tennék hozzá e bölcsességhez, hogy véleményem szerint egy jó pap hívei ugyanezt kell, tegyék. Több mint egy éve abban az örömben van szerencsém részesedni, hogy a szentírás olvasását egy kedves közösségben, okos vezetéssel művelhetem. Hihetetlen, hogy mennyire nagy szüksége van az embereknek a tanításra, vezetőre a jóban

Tovább


Koncert az orogánért

2011. november 19.

MENTSÜK MEG AZ EGYEKI ORGONÁT! Beszámolók egy nem mindennapi hangversenyről… November 19-én öt óra tájban sorra érkeztek a vendégek az Egyeki Szent József Templomba. Papp László plébános úr szeretettel köszöntötte dr. Miluczky Attila és Szilágyi Sándor Egyekről, illetve Tiszacsegéről érkezett polgármestereket, főtámogatóként Holló Jánost, Kemény Istvánt, Demeter Lászlót és feleségeiket, minden kedves jelenlévőt, aki elfogadta

Tovább


Új zászlók a templomban

2011. november 12.

Az egyeki Római Katolikus Templomban 2011. november 12-én az esti szentmisében új zászlók felszentelésére került sor. Az új zászlók költsége Egyek hívő közösségének nagylelkű adományából jött létre. Mit is jelentenek számunkra ezek a jelképek és miért fontos, hogy jelen legyenek az Isten házában? A Vatikán zászlaja két egyenlő függőleges sávra oszlik, fele aranysárga, a másik

Tovább


Templomainkban is megünnepeltük Mindenszentek ünnepét. Ünnepi miserendet tartottunk, majd délután 17 órától ünnepélyes vesperással zártuk az ünnepnapot. Azt követően a templomban elimádkoztuk elhunytjainkért a halotti virrasztó zsolozsmát, 19 órától pedig a temető keresztjénél, az elmúlt évhez hasonlóan a completóriummal engeszteltünk minden megholtért. Mindenszentek ünnepe Az Egyház nem akar az Isten látására jutott lelkek közül egyet

Tovább


Kirándultunk

2011. május 29.

Egyházközségünk minden tagja kedves meghívást kapott Papp László Atya plébánosunktól május 29-re. Délelőtt 9 óra 30 perckor a Plébánia előtt gyülekeztünk kerékpárjainkkal. Voltak itt hittanosok, hívő nagymamák az unokákkal, hitoktatók, a templomban szolgálatot teljesítő lelkes kis csoport és járni még alig tudó kis picurkák is, akik édesanyjuk mögött nagy kíváncsian nézelődtek. Közös ima után indultunk

Tovább


Templomunk búcsú-napja

2011. április 30.

Az egyeki egyházközség, Szent József oltalma alatt álló 193 éves templomának búcsúját két napos ünnepség keretében tette emlékezetessé és adott hálát Istennek azért, hogy közel 200 éve áll Isten háza a település szívében. Április utolsó napján szombaton az újonnan felszentelt egri segédpüspök, Excellenciás és Főtisztelendő Palánki Ferenc püspök úr látogatott el hozzánk. Az ünnepi szentmise

Tovább


1891-ben, 120 évvel ezelőtt állították buzgó elődeink Egyeken a Kálvária dombon lévő kereszteket és oltárt. Az ott elhelyezett táblát az idő vasfoga már megette, de kivehető Jézus mondata: “Én vagyok az Út az Igazság és az Élet.” Ezekből a szavakból már csak egy maradt: az élet. Minden prédikációnál jobban hirdeti, hogy a keresztény temetők is

Tovább


A Család Éve kapcsán hívtuk meg Dr. Seregély István nyugalmazott egri érsek urat, hogy ossza meg gondolatait velünk. Tartalmas, saját élettapasztalataival fűszerezett előadása kicsiknek és nagyoknak egyaránt érdekes és mély üzenetet hordozott, amelyben a kicsik megtanulhatták, hogy már egészen korán érdemes imádkozni leendő házastársukért, az idősebbek pedig az értékeket átadó szülői, nagyszülői hivatásukban erősödhettek meg.

Tovább


Betlehemi láng Egyeken

2010. december 14.

A karácsonyhoz tartozó újabb, szép hagyományok egyike, hogy a betlehemi Születés Bazilikában található örökmécsesből lángot vesznek advent kezdetekor, s lámpásba zárva hozzák repülővel Bécsbe, ahol nagyszabású ünnepség keretében adják át az egyes országok küldötteinek. A lángot településről településre viszik az emberek, hogy végül eljutva az otthonokba karácsonyig folyamatosan égjen, s elmélyítse az adventi előkészületeket. Ebben

Tovább