A pápa kérése eljutott Egyekre is

A pápa kérése eljutott Egyekre is

A második adventi gyertyát a felállított Betlehem mellett gyújtottuk meg.

Folytatva adventi zarándoklatunkat a Kisded Jézushoz, december 9-én, a Boldogságos Szűz Mária szeplőtelen fogantatásának ünnepén reggel az egyeki Szent János Katolikus Iskola növendékei és tanárai közös imádsággal folytatták készületüket.

A történet szerint Milinda, a hatalmas király azt mondta az öreg papnak: – Te azt mondod, hogy aki száz éven keresztül mindenféle lehetséges rosszat elkövet, de a halála előtt bocsánatot kér Istentől, újjászülethet az égben. Viszont ha valaki csak egy bűnt követ el, de azt nem bánja meg, akkor a pokolban végzi. Igazságos ez? Száz bűn könnyebb, mint egy? Az öreg pap így válaszolt a királynak: – Ha fogom ezt a nagy követ és a víz felszínére helyezem, le fog süllyedni és elmerül vagy lebegni fog?

– Elmerül – válaszolta a király. – És ha fogok száz nagy követ, egy csónakba teszem őket, és a csónakot pedig a vízre lököm, le fognak süllyedni, vagy lebegni fognak?

– Lebegni fognak. – Akkor száz kő és egy csónak könnyebb, mint egy kő? A király nem tudta mit válaszoljon, az öreg pedig elmagyarázta: – Így van, király, az emberekkel is. Bármennyi bűn terheli is vállukat, ha Istenre támaszkodnak, nem kerülnek a pokolba. Az pedig, aki csak egyszer vétkezik ugyan, de nem kéri Isten irgalmát, el fog veszni

A mai nap ünnepeltje a Szűz Anya úgy lépett ebbe a világba, hogy mentes volt az áteredő bűntől és személyes bűne sem volt. Mi azonban sokszor bukunk el és vétkezünk. Egyetlen mentségünk Jézus, aki mindenkinek felkínálta az újrakezdés lehetőségét. Ehhez azt kell tenni, hogy belátjuk a hibáinkat és bocsánatot kérünk. Úgy indultunk el erre a hétre, hogy gyakorolni fogjuk a bocsánatkérés művészetét.

Mivel a híradásokból tudjuk, hogy december 1-jén Ferenc pápa Greccióba utazott, ahol Assisi Szent Ferenc 1223-ban az első betlehemet felállította és ott aláírta az Admirabile signum kezdetű apostoli levelét, melyben arra biztatja a hívőket, hogy folytassák a betlehemállítás szép, a hitátadás szempontjából is értékes szokását – az iskolába is szorgos kezű tanáraink felállították a Betlehemet, ezzel is segítve az igazi lelki készületet karácsonyra. A levélben ezt írta a pápa: „Ezzel a levéllel családjaink szép hagyományát szeretném támogatni, melyek a karácsony előtti napokban elkészítik a betlehemet. Továbbá azt a szokást is, hogy felállítják azt a munkahelyeken, az iskolákban, a kórházakban, a börtönökben, a tereken… Ez valóban a teremtő képzelet edzése, mely a legkülönfélébb anyagokat is felhasználja, hogy szépséges kis remekműveket hozzon létre. Gyerekként tanuljuk meg: amikor édesapa és édesanya, a nagyszülőkkel együtt, továbbadják ezt az örömteli szokást, mely gazdag népi lelkiséget foglal magában. Kívánom, hogy ez a gyakorlat sose szűnjön meg; sőt, remélem, hogy ahol már kiment a divatból, újra felfedezik és felélesztik.”

Iskolánkban tehát ezt a hagyományt ápoljuk és őrizzük, hiszen ennek szellemében hirdettük meg a Betlehem készítést is, és egyházközségünkben évek óta felnőtt férfiak adják elő az éjféli szentmise előtt a népi betlehemes játékot. Idén pedig – szintén egyházközségünk tagjainak kezdeményezésére a település központjában is Betlehemet állítottunk.

Fotó: Bódi Viktor