„Itt az alkalmas szent idő”

Igazi, hiteles és világos jelet kaptak az Egyeki katolikus hívek és a Szent János Katolikus Iskola növendékei, dolgozói a készületre.

Az alkalmas szent időre nem akárki, hanem főpásztoruk, az egyházmegye első számú vezetője hívta és vezette őket.

Plébánosunk, Papp László szentföldi zarándoklatvezető küldetését teljesíti, onnan küldte imáját egyházmegyéjére, vezetőire, településére, nyájára.

Palánki Ferenc püspök atya Egyeken kezdte a napját, s a szürke, esős reggelen a szeretet, a figyelem és a személyes példaadás színgazdag eszközeivel mutatott rá a megtérés fontosságára és folyamatosságának szükségére.

A település hívei, vezetői, az iskolavezetés és intézményünk apraja-nagyja megtiszteltetésként élte meg és vette a főrangú vendég jelenlétét, s a keze által kiosztott jeleket, a hamuval homlokukra írt keresztet.

Irány ez és biztató, hogy az Isten felé való fokozott odafordulás 40 napján át sem lesznek egyedül. A készület idején a bűneikkel való szembenézés és az attól való elfordulás keresztjeit nem egyedül kell hordozniuk, hanem az ő fiának, Jézus Krisztusnak kegyelmével, kinek jelét a homlokukon viselik.

A külső jel, a hamuval írt kereszt úgy lesz belsővé, ha a szívükben is hordozzák és állandóan emlékeznek az ő áldozatára, a kereszthalálára.

Így hozhatják meg aztán önként és szeretettel, naponta a maguk kis áldozatát, abban remélve, hogy 40 napon át csiszolgatva jellemüket, lehántva lelkeikről annak bűn rétegeit, megtisztultan érkezhetnek a húsvéti feltámadás örömére.

Püspök atya prédikációja elején és közben is szerető tekintettel volt hallgatóságának összetételére , a gyermekeket bevonva magyarázta a böjt, alamizsna és imádság élésének módjait, a lemondás felajánlásának lehetőségét.

Hangsúlyozta, hogy a lemondás, áldozatvállalás a Jézus iránti szeretetünknek a kifejezése, az ő jóságának szerény utánzása.

Az ima pedig azt jelenti, hogy nyitva maradunk Isten felé, mindig készen az ő befogadására, szívünkbe befelé nézve felkészülni a találkozásra a lelkünk mélyén, a rejtekben jelenlévő Istennel.

Szeretettel ajánlotta a jelenlévők figyelmébe püspöki titkárunk, Törő András atya vezetésével, az Egyetemi Lelkészség által készített kiadványt, mely a nagyböjt megéléséhez nyújt segítséget Nagyböjti vezérfonal címmel.

Ez a brossúra negyven nap készületi idejére lebontva üzeneteket, cselekedeteket és folyamatos szentírási ajánlásokat tartalmaz és egy gyermeknek is megfelelő napi, lelki táplálékul szolgálhat.

Alapjául a Ferenc pápa fiatalokhoz szóló üzenete, a Christus vivit szolgál, s a mindennapokban megélhető krisztusi magatartásra bátorít.

A mai napra, az első napra a jelenlét a feladat, hogy legyen jelen Isten az életünkben és magunk is legyünk jelen a saját életünkben, hiszen az igaz, hogy csak egyszer élünk, de nem mindegy hogy hogyan. Ahogy a földön élünk az meghatározza örök sorsunkat.

Úgy éljünk, hogy az Istennek tetsző legyen, s nagyböjtünkben az utolsó szó az életé, a feltámadt Isten fiáé legyen.

Ehhez a Prohászka szerinti lelki tavaszhoz kívánta püspök atya, hogy eljussunk, s ajánlotta a jelenlévőket Isten irgalmába.

„Engedd meg ezt Szentháromság, örök Egység, örök Jóság, áldozatunk gyümölcseit, teremhessük szent Húsvétig.” /ÉE.79. ének/

Köszönjük püspök atya! Isten adja meg nekünk a bűntől való böjtölés kegyelmét!