Események

Harangszó hallatszott 2021. június 04-én fél ötkor az egyeki templomtoronyból.  A harangok zúgása imádságra hívtak mindenkit. A nemzeti összetartozásunk napján Papp László plébános imával nyitotta meg az 1920-as Trianoni békeszerződés aláírásának 101. évfordulójára szóló megemlékezésünket. Könyörögésünk hazánkért, népünkért szólt a határainkon innen és túl tartó szeretetért, békés együttműködésért. A magyar nemzet nem tarthat csupán az

Tovább


Elsőként Özv. Tóth Antalné, Erzsike néni látta vendégül. Erzsike néni így fogalmazta meg tanúságtételét: Másodszor fogadtam be Szent József szobrát, örömmel és szeretettel! Egy hétig volt egy igazi családfő otthonomban! Jó volt Őt karján a kis Jézussal nézegetni és elmélkedni róluk! Mivel egyedül élek, özvegyen, imáimat egyedül végeztem, többet és bensőségesebben, élő és elhunyt családtagjaimért,

Tovább


„Úton Jézussal, Egymásért” volt a mottója annak a zarándoklatnak, amit Szent József Évében az egyeki plébánia közössége szervezett Pünkösd után, Szűz Mária az Egyház anyja emléknapján, május 24-én. Mindenkinek van édesapja, aki e világra született. Ha házasságra készül, akár fiú, akár lány, fontos, hogy Istentől kérje, hogy jó férj és családapa legyen, a lányok pedig

Tovább


2021 a Karitász kettős jubileumi éve, amelyben megalakulásának 90. és újjáalakulásának 30. évfordulóját ünnepli. Az év során rendezvénysorozattal és figyelemfelhívó kampánnyal mutatják be a Karitász több évtizedes, áldozatos, rászorulókért végzett tevékenységét. Ennek apropóján kérdeztük az egyeki Szent Ferenc Karitász csoport vezetőjét Pappné Fekete Mónikát hétköznapjairól, Karitászban betöltött feladatairól, tapasztalatairól.   – Az egyeki Szent József

TovábbÁprilis első hetében Záborszki Enikőnél és édesanyjánál időzött a Szent József szobor, Enikő így írja le tanúságtételüket: A Szent József szobor érkezését követően nagyon jó beszélgetések alakultak ki az esti imaalkalmaink során. Elgondolkodtunk, hogy milyen kevés említést teszünk arról a személyről, aki Jézus életében igen nagy szerepet töltött be a Szűzanya mellett. Igazi férj és

Tovább


Járványügyi rendelkezés

2021. május 7.

A ránkbízottakért érzett felelősségtől vezérelve, figyelembe véve a járványügyi szakemberek véleményét és a COVID-19 járvány harmadik hullámát követő és a beoltottak számának növekedése miatt életbe lépő enyhítéseket, Egyházunk sajátosságait szem előtt tartva, korábbi intézkedéseinket módosítva, 2021. május 10-től kezdődően az alábbi módon rendelkezünk: A vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alól (CIC 87. k. 1. §,

Tovább


Szent József Évében szeretettel gondolunk mindazokra, akik bátran igent mertek mondani az élet befogadására! Ferenc pápa úgy rendelkezett, hogy Szűz Mária – a tisztaságos József jegyese- Szeplőtelen fogantatásának ünnepétől, egészen 2021. december 8-ig legyen Szent József Év, amely során minden hívő képes legyen a hitéletét Isten akaratának tökéletes teljesítésében megerősíteni napról-napra, Szent József példája nyomán.

Tovább


Szent József: a hivatás álma Kedves Testvérek! Az elmúlt év december 8-án, annak alkalmából, hogy százötven évvel ezelőtt nyilvánították Szent Józsefet az egyetemes Egyház védőszentjévé, egy különleges, neki szentelt év kezdődött el (vö. az Apostoli Penitenciária 2020. december 8-i határozata). Részemről a Patris corde apostoli levelet azzal a céllal írtam meg, hogy „növelje szeretetünket e

Tovább


Az egyeki Szent József Plébánia képviselő-testületének javaslata alapján a 2021-es év Tárkányi Béla-emlékérem díjazottjai: Pappné Fekete Mónika (Egyek), Tar Istvánné Pap Judit (Újszentmargita), POSZTUMUSZ díjazott: néhai Tóth Ferenc. A Tárkányi Béla-emlékérmet április 11-én, Egyeken, a Szent József-templomban adták át. A 2012-ben, Papp László, az egyeki Szent József egyházközség plébánosa által alapított Tárkányi Béla-emlékéremmel az egyházközség

Tovább