Nagy engesztelő kilenced szent II. János Pál pápával

Készülve születésének századik évfordulójára

Ima – Böjt – Alamizsna

Imaszándékok a 9 napra

Első nap:

– Jézus Szentséges Szívének engesztelése saját bűneinkért
– Az erősség lelkéért minden fizikai, pszichikai szenvedéssel sújtott, vagy bármilyen más lelki gyötrelemmel küzdő emberért.

Második nap:
– Isten irgalmáért az egész világ számára, a természeti csapások: a földrengések, az éhség, a háború, a nukleáris veszély elhárításért, valamint a vigasztalás kegyelméért az áldozatok, és a szeretteiket gyászoló emberek számára.

Harmadik nap:
– Hazánkért – a nemzet erkölcsi megújulásáért.
– Hogy Európa és a világ minden országa az evangéliumi igazság alapján építsék saját nemzeti önazonosságukat.
– Krisztus békéjéért a világ számára.

Negyedik nap:
– A Szentlélek erejéért minden, hitében és a szeretetben megrendült családért.

Ötödik nap:
– A bölcsesség és a hit lelkéért a fiatalok és nevelőik számára, hogy ne tévesszék meg őket a boldogság, a haladás, a jó és az igazságosság megtévesztő jelszavai alatt hirdetett különböző hamis ideológiák.

Hatodik nap:
– Engesztelés a tisztaság ellen elkövetett bűnökért, amelyek az Isten- és az emberszeretetet lényegében sértik.
– A megtérés kegyelméért azok számára, akik a tömegtájékoztatási eszközöket pornográf tartalmak terjesztésére használják.

Hetedik nap:
– Ima az Anyaszentegyház, a Szentatya, a püspökök, a papok, az evangélium hirdetői szándékára.
– Engesztelés – az Oltáriszentséggel szemben elkövetett bűnökért.

Nyolcadik nap:
– Engesztelés – az élet ellen elkövetett bűnökért (abortusz, eutanázia, in vitro, az emberi magzatokon végzett orvosi kísérletek)
– Hogy a Krisztus Keresztjéből áradó erő hozzon szabadulást és békét minden gonosz lelkek által gyötört embernek.

Kilencedik nap:
– Hogy a tisztítótűzben szenvedő lelkek a Mennyországba jussanak.
– A hit kegyelméért mindazok számára, akik Isten Szeretetét elutasítva a lelki halál állapotában élnek.

Imádság
Mennyei Atya, Te Szent II. János Pál pápával bölcsességed és jóságod hűséges tanúját ajándékoztad nekünk. Ő arra tanított minket, hogy győzzünk le minden félelmet és teljes bizalmunkat Beléd vessük. Ő megmutatta nekünk, hogy Te szeretsz minket. Közbenjárására kérem kegyelmed ajándékát, hogy a Te akaratodat felismerjem és meg tegyem! Kérlek téged …

Miatyánk
Üdvözlégy Mária
Dicsőség

Így végezzük a kilencedet:

– Az egyes napokat a megadott konkrét szándékokra ajánljuk fel.
– A kilencedet szentgyónással kezdjük
– Mindennap szentmisén veszünk részt, és szentáldozáshoz járulunk, ha erre nincs lehetőségünk, akkor lelki áldozásban vesszük magunkhoz az Úr Jézust.
– Több időt szentelünk imádságra. Ajánlott a Szentírás olvasása, Urunk kínszenvedésének szemlélése, Keresztút végzése, a fájdalmas rózsafüzér imádkozása, Irgalmasság rózsafüzére, vagy Jézus Sebei, Jézus Vére rózsafüzér.
– Mindennap szemléljük a Szent Keresztet, vagy Urunk Szent Arcát.
– Minden nap válasszunk valamilyen önmegtagadást, pl. böjt kenyéren és vízen, „nyelvböjt”, Tv-mentes, internet, édesség nélküli nap, stb.
– Végezzük naponta az irgalmasság cselekedeteit: pl alamizsna, a nélkülözőknek nyújtott konkrét segítségnyújtás formájában