Új testületi tagok tettek esküt Tiszacsegén

Palánki Ferenc Debrecen-Nyíregyházi megyéspüspök úr öt évre szóló megbízást adott Mikulyák Lászlónak és feleségének Mikulyák Lajos Anikónak, hogy legjobb tudásuk szerint segítség a tiszacsegei római katolikus egyházközséget.

Mikulyák László és felesége Kárpátaljáról költöztek Tiszacsegére másfél évvel ezelőtt. Kárpátalján évtizedekig dolgoztak a Karitász munkatársaiként, segítve az ott élőket. Fiúk, László Rahón szolgál plébánosként. Ideköltözésük után bekapcsolódtak a tiszacsegei egyházközség életébe.

Mivel az előző gondok – Tóth István jelezte, hogy egyéb feladatai mellett a templom gondnoki feladatit szívesen átadja másnak, Papp László plébános felkérte Mikulyák Lászlót erre a feladatra, akinek tapasztalataira, segítségére szüksége van a tiszacsegei közösségnek.

Püspök Úrnak felterjesztettük őket, hogy hivatalosan is megerősítse munkatársainkat apostoli küldetésükben.

Január 17-én, szentmise keretében tették le az esküt, melyben Isten előtt is megfogadták, hogy életükkel és munkájukkal egyházunk javát akarják előmozdítani, erkölcsi és anyagi értékeit védve.

Egyházközségünk lelki és anyagi érdekeit figyelembe véve Isten és az Anyaszentegyház törvényei szerint akarnak munkálkodni. Kérték ehhez az Úr Jézus kegyelmét, a Magyarok Nagyasszonyának,  egyházmegyénk védőszentjének, Szent Lászlónak pártfogását, a hívek áldozatos támogatását és egyházunk áldását.

Munkájukhoz jó egészséget és lelkesedést kívánunk!

Fotó: Tóth István