Szociális Testvérek Látogatása Tiszacsegén

2015. december 8-án kedves vendégei voltak a Tiszacsegei Fekete István Általános Iskola könyvtártermében tartott hit és erkölcstan óráknak.

Tóth István hitoktató meghívására, két Szociális Testvér érkezett, hogy a hittan órán találkozzon a gyermekekkel. Anita és Ágota testvér Tiszafüreden él, és a Tiszafüredi plébánia területén végzik szolgálatukat, Társaságuk megbízásából.

A Szociális Testvérek Társasága az egyházjog szerint “Apostoli élet társasága”. Ez a forma rugalmasságot biztosít a testvéreknek hivatásuk betöltésében a legkülönbözőbb körülmények között, korszerű életstílusban. (Rugalmasságot az öltözködésben például – a testvérek viselhetnek szürke kosztümöt vagy élhetnek jeltelenül is az emberek között.) A tagok közösségi jellegű magánfogadalommal kötelezik el magukat örökre a tisztaság, szegénység , engedelmesség és a karizmához való hűség fogadalmaival.

Az elsősöktől a hetedikesekig terjedően megtartott hittanórákon, a korosztályoknak megfelelő stílusban mutatták, be mit is jelent szerzetesnek lenni. Beszéltek személyes elköteleződésük történetéről.

Nem hallgatva el a nehézségeket sem. Megmutatták a hittanosoknak, miként lehet hivatásukat örömmel, Krisztus jegyesként élni. Szívesen adták körbe elköteleződésük jelképeit, a fogadalmi keresztet, a medált és a karika gyűrűt. A hittanosok bátran kérdeztek, ismerkedtek a számukra teljesen ismeretlen hivatásformával. Mint kiderült, szinte senki sem hallott még közülük szerzetesekről. Mindenki számára jutott egy apró ajándék, medál vagy matrica, a gyerekek választása szerint. A szeplőtelen fogantatás napjához, az adventhez és a megszentelt élethez kötődően megtartott hittanórák nagy élményt jelentettek a gyermekek számára.

Igaz, hogy az órákra a nem régen lezárult “hivatások évéhez” kapcsolódóan került sor. De a testvérek ígéretet tettek arra, hogy a következő év elején, amikor idejük engedi, eljönnek és a hittanosok másik felének is hasonló módon tartanak hittan órákat.

Tóth István
akolitus-hitoktató

Szociális Testvérek Társaságát Slachta Margit alapította 1923-ban Budapesten. A közösség 1998-tól pápai jogú apostoli élet társasága, azóta a nemzetközi központ ismét Budapesten van.

A Társaság az alakulást követően apostoli célját szem előtt tartva törekedett megválasztani munkaterületeit. Az egyházközségi munkák mellett a testvérek részt vettek a szociális munkában megyei, városi és járási szinten. 1937-ben megalapították a Katolikus Női Szociális Képzőt. Vezetőként dolgoztak a kor jelentős katolikus nőmozgalmaiban. A nők állampolgári jogainak védelmére és érvényesítésére Slachta Margit létrehozott egy politikai pártot is, a Keresztény Női Tábort. A Szentlélek Úristen tiszteletének terjesztésére pedig megalapították a Szentlélek Szövetséget. A II. világháborúban több ezer üldözött embert mentettek meg, köztük zsidókat is. Boldog Salkaházi Sára ennek a tevékenységnek lett áldozata. Az 1950-es években a testvérek az illegalitásban is tovább működtek. Jelenleg a társadalmi élet különböző területein munkálkodnak: cigánypasztorációban, hajléktalanok szolgálatában, a kultúra és a nevelés egyéb területein. (Forrás: szocialistestverek.hu)