Események

Örömteli érzés volt látni a 170 fős báli egységet 2019. október 5-én szombaton este. Ez alkalommal is mindannyian egy célért gyűltünk össze, amellett, hogy egy nagyon jó estét töltöttünk el, egy nagyon jó közösségben- a kitűzött nemes cél a következő volt: a krízishelyzetbe kerülő családoknak megfelelőbb segítséget tudjunk nyújtani az elkövetkező év során. Megtiszteltetés volt

Tovább


Közösen egymásért – Egyeken

2019. szeptember 18.

EFOP-1.3.7-17-2017 -00296 Több mint kétharmada megvalósult a „Hátránykompenzáció és közösségfejlesztés” Egyeken” c. projektnek. A keresztény lét nem zárkózhat a templomok falain belülre, hanem ki kell lépnie és Jézus szeretetével kell odafordulni azokhoz, akik rászorulók, elesettek, kitaszítottak, magányosak, testi-lelki szükséget szenvednek. A társadalmat a szegények és a hátrányos helyzetűek segítésével kezdve lehet megváltoztatni. A keresztény közösség

Tovább


Ép testben ép lélek – sport és hittantábor Jánkmajtison Mi kell egy jó táborhoz? Válaszd ki a megfelelő helyszínt és időpontot, legyenek vállalkozó kedvű kicsik és nagyok, adj hozzá nagy adagban jókedvet, változatos programot, fűszerezd meg lelkiséggel, gondoskodj sok-sok mozgásról és szinte garantált a tábor sikere. A helyszín kiválasztásánál egyházmegyénk területén újonnan kialakított zarándokházat választottuk,

Tovább


Fehér ruhások vacsorája

2019. július 27.

A világhíres fehér vacsora végleges 2. helyszíne Egyeken is az utolsó pillanatban derült ki. Idén, – az időjárásból eredendően,- bel téren került megrendezésre a hagyományőrző Le Diner en Blanc, mely alkalomból egy különleges épület, az egyeki Római Katolikus Templom adott helyet a hangulatos étkezésnek. Családok, baráti társaságok, kisebb-nagyobb közösségek, több mint százan érkeztek fehér ruhában,

Tovább


Az egyeki Szent József Plébánia 2019. június 26-án vendégül látta a Misszió Tours Utazási Iroda vezetőjét Budai Lászlót és munkatársát. Az Utazási Iroda ars poeticája szerint az egyik legismertebb olyan utazási iroda, amely hívő katolikusok százait viszi zarándokvonattal Erdélybe, a csíksomlyói búcsúba, és Lengyelországba, Czestochowába, a „lelki megújulásunkért, összetartozásunkért” gondolat jegyében. Az utazások gyönyörű vidékeket

Tovább


Mag Mátyás Egyeken született 1941. augusztus 29-én, ahol igaz hitre gyermekkori élményei és szülei szeretete vezették. A belső elkötelezettség erősítésének méltó helye volt az esztergomi ferences gimnázium: itt a vallásos keresztény nevelés alapul szolgált a papság felé vezető úton. Az egri teológia sokoldalú képzése tökéletesítette élete célját. Törekedett arra, hogy minél méltóbban felkészüljön a pasztorációval

Tovább


Az elmúlt években a hortobágyi viselet egy-egy darabjával kedveskedtek és fejezték ki szeretetüket az egyeki hívek lelkipásztoruknak Jó Pásztor vasárnapja alkalmából. Idén a legszebb és „legmagyarabb” ruhadarabbal, egy cifraszűrrel lett teljes a viselet, amelyet Bencsik Zoltán egyházközségi világi elnök és Dr. Fekete Péter Pál egyházközségi képviselő testületi tag adott át Papp László plébánosnak húsvét negyedik

Tovább


Krisztus katonái…” Egyházmegyei Ministráns Találkozó – 2019 Szent Imre Gimnázium, 2018. április 27. A 2019 évben megrendezett ministránstalálkozó helyszínéül a nyíregyházi Szent Imre Gimnázium szolgált. Számomra első alkalom volt, hogy szerte az egyházmegyéből egybegyűlt ministránsokkal és kísérőikkel részt vegyek egy egész napos programon. Örömömre szolgált, hogy a szervezésben oroszlánrészt vállalt egri kispapok között ismerős arcokra

Tovább


A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye alapításának jubileumi évében, 2018-ban hirdette meg Palánki Ferenc püspök úr, hogy elkezdi a kánoni látogatást az egyházegye plébániáin. A látogatások célja az egyházközségekben a hitélet őrzését és gyarapítását szolgáló lelkipásztori munka, a szent helyek, az oktatási-nevelési és szociális intézmények személyi és tárgyi infrastruktúrájának ellenőrzése. Ez a vizitáció a főpásztor apostoli cselekvése, amelyet

Tovább


Tegyél jót másokkal!

2019. április 4.

„A nagyböjt ideje kiváló alkalom a jócselekedetekre, az irgalmasságra, amely szeretetből, nagylelkűségből fakad, vagyis lemondás gyümölcse. Szent Ágoston szerint „a böjt és az alamizsna az ima két hatalmas szárnya”, amelyek által lendületet kap és egészen Istenig repül. Könnyebben száll egészen az égig az alázatos és szeretetteli ima, amelyet böjt és alamizsna kísér, illetve a minket

Tovább