Események

Isteni Irgalmasság kilenced

2020. április 11.

NAGYPÉNTEKEN ELKEZDŐDÖTT AZ ISTENI IRGALMASSÁG KILENCEDE Az Isteni Irgalmasság vasárnapjával és az arra való előkészülettel kapcsolatban bevezetésként Katona István püspök írásából idézünk, amely az Új Ember című katolikus hetilap 2005. március 27-i számában jelent meg. Az Apostoli Penitenciária 2002. június 29-én kelt dekrétuma szerint teljes búcsú nyerhető ezen a napon a szokásos feltételek mellett. Az ünneppel kapcsolatban

Tovább


Családi Liturgia a Nagyhétre

2020. április 5.

Barsi Balázs ferences atya a most megjelent útmutatóval segítséget kíván nyújtani a vírusjárvány következtében kialakult helyzetben. A négy fal közé kényszerült, és a nagyheti szertartásokon részt venni nem tudó családok az elkészült és átimádkozott anyag segítségével az ünnep legmélyéig juthatnak el. A segédlet javaslatokat fogalmaz meg a nap kezdésére és befejezésére, de még az étkezések

Tovább


Igazi, hiteles és világos jelet kaptak az Egyeki katolikus hívek és a Szent János Katolikus Iskola növendékei, dolgozói a készületre. Az alkalmas szent időre nem akárki, hanem főpásztoruk, az egyházmegye első számú vezetője hívta és vezette őket. Plébánosunk, Papp László szentföldi zarándoklatvezető küldetését teljesíti, onnan küldte imáját egyházmegyéjére, vezetőire, településére, nyájára. Palánki Ferenc püspök atya

Tovább


Nagy nap volt 2020. február 8-a minden szervező és résztvevő számára egyaránt. Ezen a napon végéhez ért a  Fília Alapítvány által működtetett Magyarországi Billings Központ oktatóképző tanfolyama, így újult erővel, lendülettel kezdődött el Magyarországon az autentikus BOM  oktatása. Szeretnénk hírül adni, hogy a Magyarországi Billings Központ Oktatási Bizottsága előtt 23 oktató tett sikeres záróvizsgát, ami

Tovább


Szentek ünnepe – szent éneket zengve Az egyeki Szent János Katolikus Óvoda és Iskola a második félévet közös zsolozsmával kezdi Szent Balázs emléknapján minden tanévben. A hagyomány szerint Balázs örmény származású volt, és olyan példamutató keresztény életet élt, hogy Szebaszte hívő népe püspökké választotta. Keleten a 6. századtól, nyugaton a 9. századtól már, mint a

Tovább


2020 január elsején ismét kiosztásra került a Tárkányi-díj Egyeken a Szent József közösségi házban délután 16. 00 órakor. Az alapító örömére, a képviselő testület most mind a négy adható éremnek gazdát lelt. Egyek és filiái is találtak közösségükben a megajándékozásra méltó testvéreket, melyet plébánosuk elfogadott, s szeretettel átadott a kitüntetetteknek illetve hozzátartozóiaknak. Nyolcadik alkalommal került

Tovább


Mennyire fontos nekünk szeretteink üdvössége? Advent harmadik hete az egyeki iskolában Az örvendezés vasárnapja után hétfőn reggel, még mielőtt az utolsó tanítási hét megkezdődött volna, közös elmélkedésre, imádságra gyűlt össze a Szent János Katolikus Iskola apraja és nagyja. A közös gondolkodás, elcsendesedés nem is olyan egyszerű feladat hétfőn, reggel, zajból érkezve. Igazi kihívás ez tanárnak

Tovább


A pápa kérése eljutott Egyekre is A második adventi gyertyát a felállított Betlehem mellett gyújtottuk meg. Folytatva adventi zarándoklatunkat a Kisded Jézushoz, december 9-én, a Boldogságos Szűz Mária szeplőtelen fogantatásának ünnepén reggel az egyeki Szent János Katolikus Iskola növendékei és tanárai közös imádsággal folytatták készületüket. A történet szerint Milinda, a hatalmas király azt mondta az

Tovább


„Otthont a Kisdednek” című pályázat során született pályamunkák kiállítására került sor 2019. december 4-én az Egyeki Szent János Katolikus Általános Iskola emeleti aulájában. Megtisztelték rendezvényünket figyelmükkel és az adventi készületből ajándékozott időjükkel sokak. Iskolánk diákjai és szüleik, nagyszülők, településünk polgármestere és a község kulturális intézményének vezetője mellett egyházközségünk tagjai, és lelki vezetőnk is jelen voltak

Tovább


Rongyainkat cseréljük királyi ruhára Elkezdődött az advent az egyeki iskolában is A megszokott reggeli rohanást, iskolába érkezést a mai nap rövid áhítat szakította meg, lehetőséget adva advent csendesebb kezdetére. A tanítási órák előtt diákok és tanárok az iskola aulájában gyülekeztek, ahol Prokisch Sándor tanár úr vezetésével és a gyermekek énekes szolgálatával adventi légkör kezdte belengeni

Tovább