Bejegyzésre került a Tiszacsegei Római Katolikus Templomért Alapítvány
2013. augusztus 9.

Az alapítvány céljai:

Tiszacsege Város Katolikus Templomának, a hozzátartozó épületrészek és park, továbbiakban épületegyüttes felújítása, állagának folyamatos megóvása, oly módon, hogy az épületegyüttes mindenkor alkalmas legyen a hitélet, a vallás gyakorlására, a szertartások méltó körülmények között történő megtartására. A munkálatok során mindenkor figyelembe veszik az épület helyi védettségéből, annak jellegéből adódó kötelezettségeket.

A plébánia történetének kutatása, feldolgozása és ismertté tétele. Olyan kulturális munka megvalósítása, mely hozzájárul a múlt értékeinek feltárásához és megismertetéséhez. Hozzájárulás ahhoz, hogy kialakuljon a fiatalokban a múlt megbecsülése, a nemzedékek egymásiránti tisztelete, a szülőföldhöz való ragaszkodás és a magyarságtudat érzése.

A hitélet erősítése, közösségi kapcsolatok ápolása, egyházi rendezvények költségeihez hozzájárulás, gyermek- és ifjúságvédelem, kulturális programok szervezése és támogatása. Az egyházközség közösségei működésének elősegítése

Az alapítvány internetes oldala: www.csegeitemplomert.hu