Események

779 éve született királylány példája miatt gyűltünk ma össze, aki példát adott a másokért vállalt engesztelésre, és ott égett el, mint jó illatú tömjénáldozat 28 éves korárban, a Nyulak szigetén, mely ma az ő nevét viseli. – kezdte ünnepi prédikációját Papp László plébános, az újszentmargitai római katolikus templomban búcsúra összegyűlt hívek előtt. Amikor megfogant édesanyja

Tovább


750. évvel ezelőtt, 1270. január 18.-án, 28 éves korában költözött az Örökkévalóságba Árpád-házi Szent Margit domonkos-rendi apáca. Újszentmargita – ahogy a település neve is őrzi, szoros kapcsolatban áll vele, és az ő névadójával, Antióchiai Szent Margittal. A település templomában 2013. óta ereklyéje által is jelen van, engesztelő életpéldája követésre hív, mert az ő korához nagyon

Tovább


Pillanatképek Újszentmargita Egyháztörténelméből 2019-ben Újszentmargita 1010-ik születésnapját ünnepeli, ennek az évfordulónak és ünnepi emlékezéssorozatnak egyik rangos eseménye volt a Margita Akadémia november 20-án tartott előadása. Buda Péter atya, az Egri Szeminárium rektora, Csetneki Csaba polgármester úr meghívására, népes hallgatóság előtt emlékezett vissza a település egyháztörténeti múltjára. Elismeréssel szólt arról a könyvről, amely Pásztor Ibolya tollából

Tovább


1010 éves Újszentmargita

2019. január 19.

2019. január 19-én ünneplőbe öltözött a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye területén fekvő Újszentmargita, és örömmel várták főpásztoruk érkezését, hogy együtt adjanak hálát a település fennállásának 1010-ik évfordulójáért. A Katolikus Egyházhoz benépesülése óta szorosan kötődő, elsőként Antióchiai Szent Margitnak, majd a tatárjárást követően IV. Béla király szentéletű lányának Árpád-házi Szent Margitnak oltalma alatt álló község, mely 1946-ig az

Tovább


Templombúcsú és megáldás Újszentmargitán Borús délelőttön autózunk az alföldi tájon, hirtelen elénk tárul az ég felé mutató, biztosan álló templomtorony. Újszentmargita. A harangszó szentmisére hív, ünnepire. A padokban ülő idősek és fiatalok hideg párát lehelnek. Fürkésző tekintetek keresik az ismerős arcokat, követik a boltívek, ablakáthajlások harmonikusan ismétlődő motívumait. Az oszlopok márványerezeteit figyelve agyunkon átsuhan a

Tovább


Újszentmargita Község Önkormányzata és az újszentmargitai Római Katolikus Egyházközség nagy szeretettel hívott mindenkit 2013. január 27-én 10 órára a szépen felújított Szent Margit Római Katolikus Templomba abból az alkalomból, hogy Exc. Főtisztelendő Bosák Nándor Püspök Úr ünnepi szentmisét celebrált és elhelyezte Árpád-házi Szent Margit csontereklyéjét, amelyet Eminenciás és Főtisztelendő Erdő Péter Bíboros Úr adományozott a

Tovább