Historia domus

Alapítva 1768. Templom építve 1818. Titulusa: Szent József. (május első vasárnapja) Harang: három darab. Van toronyóra. Hist. Dom.: 1988-tól rendszeren vezetve. Lakosok száma: 5535. Római katolikus: 3759. Görög katolikus 111. Református: 324.

Egyek templom története

Plébánia központ. A település első tulajdonosai az Árpád-kori eredetű Egyek család tagjai. Az 1332-37-ig évi pápai tizedjegyzék Szent István tiszteletére emelt templomát említi. A települést 1487-ben Nagylucsei Dóczy Orbán egri püspök megvásárolta, majd unokaöccse, Dóczy István egri püspök 1492-ben az egri káptalannak adományozta. A XVI. században kálvinista kézbe került, templomukat a katolikusok visszavették, és 1768 karácsonyán az ősi plébánia visszaállt. A visszavett templom elé kis fatornyot építettek, és Szent József tiszteletére a templomot újra szentelték. Első plébános Für Imre volt, 1810 körül a templom és a kis fatorony roskadozni kezdett, ezért az egri káptalan 1814-ben a templomot lebontatta, és a helyén egy új templom építését kezdte meg, melyet 1818-ban Fischer István egri érsek (1807-1822) szentelt fel Szent József tiszteletére. A klasszicista stílusú templom műemlék. A harminchárom méter magas torony a II. világháborúban leégett, majd a helyreállított tornyot 1970-ben egy vihar ledöntötte. A helyreállítás 1976-ban történt, amikor a tetőszerkezetet is cserélték, és felújították a templom külső vakolatát, valamint villamosították a harangokat (modernizálva 2000-ben.). A templom szekkó képeit Benke László (1903-1983) jászberényi festőművész alkotta 1950-ben (felújította 1992-ben Király József miskolci festőművész.). 1971-ben egy manuálos hat regiszteres orgona készült. Erdősi József és Gonda Nándor budapesti mesterek műve. 1974-ben Révész Béla plébános kialakította az új liturgikus teret, 1980-ban a sekrestyében vizesblokkot létesítettek (modernizálva 2000-ben). A 150 éves plébánia épületet 1993-ban (központi fűtés) és 1998-ban (tetőjavítás) renoválták. Egyek jellegzetessége az un. kálváriás temető, mely kettős kunhalmon helyezkedik el, Hajdú-Bihar megye egyetlen tisztán katolikus temetője (1965-ben zárták le). A templom előtt áll Egyek legrégibb építménye, az 1806-an állított kereszt, valamit Nepumoki Szent János szobra, és az I. világháborús emlékmű (Horváth Béla szobrász műve). A község területén négy kőfeszület található. Tárkányi Béla költő és szentírásfordító Egyeken volt plébános 1857-től 68-ig.

Egyeken szolgáló plébánosok az alapítástól napjainkig

 • 1768: Für Imre,
 • 1776: Beke Péter,
 • 1802: Horváth András,
 • 1805: Katonszky András,
 • 1826: Szabó Mihály,
 • 1830: Fejér János,
 • 1857: Tárkányi Béla,
 • 1868: Kiss János,
 • 1894: Struman Gyula,
 • 1907: Lipták József,
 • 1908: Kintzly Béla,
 • 1916: Kalocsay Gusztáv,
 • 1944: Fojtik Tibor,
 • 1953: Bánki Vilmos,
 • 1960: Lóczy Károly,
 • 1968: Réday János,
 • 1973: Révész Béla,
 • 1988: Vincze Pál,
 • 1996: Gáspár Mátyás,
 • 2002: Panyi József,
 • 2010: Papp László
 • 2022: Gyetkó László

Egyek-Telekháza

Közigazgatásilag Egyekhez tartozó település, a községtől 5 km-re. Vincze Pál plébános 1993-ban egy lakóházat kápolnává alakított, amelyet a Segítő Szűz Mária tiszteletére Bosák Nándor megyéspüspök szentelt fel.