Események

„Itt leszek!” – mondták egyenként bevonuláskor a keresztnevükön szólított diákok. Búcsúzni jöttek. Az egyeki Szent János Katolikus Általános Iskola 8.a és b osztályos tanulói  ez alkalommal szerenáddal készültek, dalokba öntötték hálájukat. Az „éjjeli zenére” az iskola épületén belül került sor. Szeretettel gyülekeztek a gyerekeket tanító, nevelő pedagógusok és a szülők egyaránt. A köszönet nekik, értük

Tovább


„Ha találsz két-három családot, akik melléd állnak, az egész egyházközségnek van jövője” – Barsi Balázs atya tanácsaival kezdte szolgálatát Egyeken Papp László. A Szent József-évben már számos kezdeményezés született, közösségben terveznek, az egyik ötlet hozza magával a többit. A plébánossal és munkatársaival találkoztunk az egyeki plébánián. Szépen felújított épület az egyeki plébánia. Az utcafronton plébánosi

Tovább


Az Úrnapja azt a csodálatos titkot ünnepli, hogy a kenyér és a bor külső színe alatt Jézus Krisztusnak, az Istenembernek teste és vére, istensége és embersége, valójában, igazán és lényegileg jelen van. Az Egyház ezt az ünnepet azzal a legnagyobb pompával üli meg, mely csak a liturgiában rendelkezésére áll. Elsőrendű ünnep a legünnepélyesebb istentisztelettel, szentséges

Tovább


Harangszó hallatszott 2021. június 04-én fél ötkor az egyeki templomtoronyból.  A harangok zúgása imádságra hívtak mindenkit. A nemzeti összetartozásunk napján Papp László plébános imával nyitotta meg az 1920-as Trianoni békeszerződés aláírásának 101. évfordulójára szóló megemlékezésünket. Könyörögésünk hazánkért, népünkért szólt a határainkon innen és túl tartó szeretetért, békés együttműködésért. A magyar nemzet nem tarthat csupán az

Tovább


Elsőként Özv. Tóth Antalné, Erzsike néni látta vendégül. Erzsike néni így fogalmazta meg tanúságtételét: Másodszor fogadtam be Szent József szobrát, örömmel és szeretettel! Egy hétig volt egy igazi családfő otthonomban! Jó volt Őt karján a kis Jézussal nézegetni és elmélkedni róluk! Mivel egyedül élek, özvegyen, imáimat egyedül végeztem, többet és bensőségesebben, élő és elhunyt családtagjaimért,

Tovább


„Úton Jézussal, Egymásért” volt a mottója annak a zarándoklatnak, amit Szent József Évében az egyeki plébánia közössége szervezett Pünkösd után, Szűz Mária az Egyház anyja emléknapján, május 24-én. Mindenkinek van édesapja, aki e világra született. Ha házasságra készül, akár fiú, akár lány, fontos, hogy Istentől kérje, hogy jó férj és családapa legyen, a lányok pedig

Tovább


2021 a Karitász kettős jubileumi éve, amelyben megalakulásának 90. és újjáalakulásának 30. évfordulóját ünnepli. Az év során rendezvénysorozattal és figyelemfelhívó kampánnyal mutatják be a Karitász több évtizedes, áldozatos, rászorulókért végzett tevékenységét. Ennek apropóján kérdeztük az egyeki Szent Ferenc Karitász csoport vezetőjét Pappné Fekete Mónikát hétköznapjairól, Karitászban betöltött feladatairól, tapasztalatairól.   – Az egyeki Szent József

TovábbÁprilis első hetében Záborszki Enikőnél és édesanyjánál időzött a Szent József szobor, Enikő így írja le tanúságtételüket: A Szent József szobor érkezését követően nagyon jó beszélgetések alakultak ki az esti imaalkalmaink során. Elgondolkodtunk, hogy milyen kevés említést teszünk arról a személyről, aki Jézus életében igen nagy szerepet töltött be a Szűzanya mellett. Igazi férj és

Tovább


Járványügyi rendelkezés

2021. május 7.

A ránkbízottakért érzett felelősségtől vezérelve, figyelembe véve a járványügyi szakemberek véleményét és a COVID-19 járvány harmadik hullámát követő és a beoltottak számának növekedése miatt életbe lépő enyhítéseket, Egyházunk sajátosságait szem előtt tartva, korábbi intézkedéseinket módosítva, 2021. május 10-től kezdődően az alábbi módon rendelkezünk: A vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alól (CIC 87. k. 1. §,

Tovább