Új plébános Egyeken

Papok mennek, papok jönnek…

Egyeken is így történt az elmúlt hetekben.

Papp László plébánosunk utódjaként köszönthetjük egyházközségünkben Gyetkó László új plébánosunkat, aki -megyés főpásztorunk Palánki Ferenc püspök úr rendelete szerint- 2022. augusztus 01-től vette át az egyeki Szent József Plébánia plébánosi szolgálatát.

Gyetkó László 1968-ban született vallásos szülők legidősebb gyermekeként. Egy öccse és egy húga született. Mándokon nevelkedett. Ez a település a „Tiszakönyök” közepén található, Záhonytól mintegy 14 kilométerre. Az általános iskolát szülőfalujában végezte, majd Budapesten járt középiskolába, és ezután a győri műszaki főiskolát is elvégezte.

1990-ben az államvizsga után a MÁV-nál kezdett dolgozni. A vasúti munkaviszonya alatt teljesítette a katonai szolgálatot is. Időközben hitoktató képzőt végzett Kisvárdán, és több egyházi képzésben is részesült.  1999-ben akolitussá avatták, és a mándoki plébánia fíliáiban teljesített szolgálatot. 2003-ban érezve az Úr hívását jelentkezett az Egri Szemináriumba, 2009-ben szentelték áldozópappá. Bosák Nándor püspök atya Baktalórántházára nevezte ki káplánnak, ahol 3 évet töltött beosztott lelkipásztori szolgálatban. 2012-ben kapott kinevezést az első önálló szolgálati helyére: dombrádi plébános lett.

Ez évben Palánki Ferenc, a Debrecen – Nyíregyházi Egyházmegye főpásztora Egyekre irányította őt.

Gyetkó László, Laci atya az Egyeken töltött első napját szentmisével szentelte meg, melyet követően a hívek szeretetteljes köszöntését szeretettel fogadta.

Szeretettel köszönjük Gyetkó László plébánosunkat Egyeken! Isten hozta!

Első egyeki vasárnapján a szentmise áldozat bemutatása után már a keresztség szentségét itt is kiszolgáltathatta. 2022. 08. 09-én a Szent József Plébánia közösségi termében a helyi egyházi képviselő-testület tagjaival való ismerkedése és beszélgetés történt.

Jó egészséget és Istentől áldott szolgálatot kívánok az egyeki hívek, az egyházközségünk, Egyek Nagyközség nevében!

Pappné Fekete Mónika