Események

A terveknek megfelelően halad a tiszacsegei római katolikus templom tetőcseréje, belső felújítása és udvar rendezése. Az egyeki Római Katolikus Egyházközség 2011. november 14-én támogatási kérelmet nyújtott be a tiszacsegei római katolikus templom felújítása tárgyában a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Vidékfejlesztési Igazgatóságához. A Vidékfejlesztési Igazgatóság a megyei MVH Kirendeltség által 2012 július 17-én arról tájékoztatott bennünket,

Tovább


Október 31-én, Mindenszentek vigíliáján Tiszacsegén került megrendezésre az egyeki egyházközség és a hozzá tartozó települések munkatársainak találkozója. A lelkinap témája a Szent Liturgia misztériuma volt. Tapasztalva a számtalan visszaéléseket, abúzusokat a szentmisében, és a papi hanyagság miatt a hívek misztérium érzékének elvesztését, arra gondoltunk, hogy azok számára, akik legközvetlenebb módon ott állnak a lelkipásztor mellett,

Tovább


Templombúcsú

2011. október 8.

Egy kis egyháztörténet. (korántsem teljes) Templom búcsúnk alkalmából a következő rövid történetet állítottam össze. Megemlékezésül elődeinkről Idén (2011-ben)70 éve, hogy templomunkat felszentelték Magyarok Nagyasszonya Tiszteletére. Ebből az alkalomból megkért a plébánosunk Papp László Atya, hogy írjak néhány szót az egyházközség megalakulásáról és a templom építéséről. Ezt a rövid mondani valómat a templomunk irattárában található korabeli

Tovább


Különleges nap volt az október 10.-e Tiszacsegei Egyházközségünk életében. Magyarok Nagyasszonya emléknapján, templombúcsút tartottunk. Új plébánosunk Papp László atya ünnepi szentmisét mutatott be. E szép napot emlékezetesebbé tette, hogy a régóta a srekestyében tartott füstölő is előkerült, emelve ezzel a Szentmise ünnepélyességét. Az atya szentbeszédében, kiemelte a Magyarok Szűzanya iránti különös tiszteletét, és arra biztatott,

Tovább


Templombúcsú

2010. október 4.

Október 10-én vasárnap 10 órakor tartjuk templomunk búcsúünnepét. A templom titulusa Magyarok Nagyasszonya. Magyarok Nagyasszonya ünnepét Vaszary Kolos hercegprímás kérésére engedélyezte a pápa, amikor hazánk megérhette fennállásának millenniumát (1896). A liberális nemzetállamra jellemző ünnepi törvénycikk nem említi az oltalmazó Nagyasszony nevét. Eleinte október 2. vasárnapján ünnepelték. X. Szent Pius pápa tette át október 8-ra. A

Tovább