Szinódusi folyamat az egyeki egyházközségben

A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye egyházközségeiben is elkezdődött az a szinódusi  folyamat, amelyre Ferenc pápa hívta meg világ összes egyházmegyéjét. A Szentatya a 2023-as őszi Püspöki Szinódust megelőző két éves folyamatban lelkesít bennünket, hogy intenzívebben hallgassunk egymásra, őszintén és nyíltan osszuk meg az Egyházban, közösségeinkben megélt valós tapasztalatainkat, és együtt gondolkodjunk arról, hogy a Szentlélek mit tárhat fel az általunk megosztott tapasztalatokon keresztül.

2021-2023-ig tartó világméretű Püspöki Szinódus témája: „Egy szinodális Egyházért: közösségrészvétel és küldetés. 

Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök október 17-én, a debreceni Szent Anna-székesegyházban bemutatott ünnepi szentmisén nyitotta meg a szinodális folyamat debrecen-nyíregyházi egyházmegyei szakaszát, majd körlevélben bátorította a híveket arra, hogy válaszoljanak együtt a kérdésekre, hallgassák meg egymást, és adjanak egyéni és csoportos visszajelzést, javaslatokat.  

Az egyeki Szent József Plébánián, Egyeken, valamint a fíliáiban: Tiszacsegén és Újszentmargitán is elkezdődtek a szinódusi folyamat első lépései.  

Papp László plébános arról tájékoztatta szerkesztőségünket, hogy az IFI klub legutóbbi alkalmán a fiataloknak szóló csoportos kérdőívet töltötték ki és beszélték át. A fiatalok lelkesen és örömmel vesznek részt a folyamatban, mert ezáltal az Egyház hasznos tagjainak is érzik magukat. Várják, hogy megkérdezzék őket és lehetőséget kapjanak arra, hogy alakíthassák közösségüket, formálhassák közösségi szabályaikat.  

László atya – igény szerint – 60 egyéni kérdőívet osztott ki a plébánia területén az elmúlt vasárnap, amelyeket a családok közösen fognak megválaszolni. A plébános bízik abban, hogy akik kérték a kérdőíveket, azok számára fontos az egyházközség élete, és véleményükkel, válaszaikkal szeretnék építeni a közösséget. 

Elindult a folyamat az egyházközség területén működő Szent János katolikus köznevelési intézményben, a karitász csoportban, a képviselő-testület közösségében is, ahol csoportos kérdőívek kitöltésére lesz lehetőség. 

Az egyeki egyházközség szinódusi munkacsoportja a 15 fős képviselőtestület tagjaiból tevődik majd össze, akik a kérdőívek kiosztásában, összegyűjtésében segítenek, majd a plébánossal közösen 2 oldal terjedelemben  összefoglalják a konzultáción elhangzott válaszokat, javaslatokat és meglátásokat. A testületi tagok november 15.-én ültek össze, hogy megbeszéljék a szinódus plébániai szinten történő konzultációjának feladatait. Elmondták, hogy a jelen helyzetben az Egyház egésze keresi a megváltozott világban azokat az utakat, ahogyan a közösségtől távol lévőket meg lehet szólítani. Nagy bizalom a pápa részéről, hogy ilyen mértékben kívánja bevonni az embereket az Egyház útkeresésének folyamatába. Valaki azt emelte ki, a szinódusi ima mennyire megérintette, különösen azok a gondolatok, hogy a „múzeumegyház” kísértése nagy veszély számunkra. Szeretnének a szinodális folyamatba bátran bekapcsolódni, olyanokat is meghívni, akik nem is ismerik az Egyház által felkínált evangéliumi életformát. Az elhangzott hozzászólásokból a remény, a lelkesedés érződött ki, tudatosítva a ránk bízott feladat egyháztörténeti jelentőségét.    

A szinódus folyamat egyházmegyei szakaszáról szóló jelentés beadásának új határideje: 2022. május 1. Ez a változás lehetővé teszi, hogy egyházmegyénkben a szinódusi konzultáció megtartásának korábbi határideje, 2021. december 31-e, 2022. január 31-re módosuljon.   

Az egyeki egyházközség marad az eredeti tervnél. László atya úgy fogalmazott, most vannak lendületben, és mindezt a folyamatot szeretnék még karácsony előtt egy ünnepi zsolozsmával kezdődő Egyházközségi Szinódusi Nappal, egy egyházközségi zsinati nappal lezárni. A plébános nagy lehetőséget lát a szinódusi folyamatban, hiszen a beérkezett javaslatok, meglátások helyi szinten nagyban előmozdíthatják, lendületet, dinamikát adhatnak az egyházközség pasztorális életének minden területén. Az egyeki plébánia mindenképpen élni szeretne ezzel a lehetőséggel. 

Kovács Ágnes
Öröm-hír sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye
Fotó: Pappné Fekete Mónika