Papi élmények Egyekről – Panyi József volt a plébánia vendége

A Jubileumi évet előkészítő előadások sorát méltóképpen, Palánki Ferenc püspökatya előadásával zártuk. A 2018. évben újabb előadások megrendezésére kerül sor az Egyeki Szent József Plébánia szervezésében, melynek címe: Egyekről Egyekre.

Egyeken korábban szolgált, illetve Egyekiek által kiimádkozott, itt született papok osztják meg kilenc hónapon át tapasztalataikat, élményeiket. Minden hónap harmadik szerdáján az est látogatóit szolgálataik gyümölcseivel kínálják meg.

Január 17-én Panyi József plébános emlékezik vissza 2002 és 2010 között Egyeken és fíliáiban megélt élményeire.

Panyi atya az, aki a 2018. évi Tárkányi díj Tiszacsegei kitüntetettje. Lelkipásztori teendői nem tették lehetővé, hogy január elsején megjelenjen a díjátadón, ezért az előadás első részében most erre az ünnepélyes pillanatra is visszatértünk. Papp László atya szeretettel adta át a plakettet és tűzte fel a kitűzőt Panyi atya reverendájára.

Visszaemlékezését József atya diakónussága idejének felidézésével indította, amikor is először csodálta meg a Folyási katolikus kápolna modern, impozáns épületét. Akkor még nem sejtette, hogy ő lesz ennek a „gazdája”, továbbgondolója, kereszthordozója. Egyeki papsága idején még Folyás is Egyekhez tartozott, annak fíliája volt. Nagy szeretettel, hálával emlékezik vissza minden tevékenységére, például a csatornázásra, melyet saját két kezével szerelt fel a kápolnára.

Tiszacsege fíliával kapcsolatosan kedves szavakkal mesélt arról a „legkatolikusabb református” emberről, ki akácfából faragott gerendát, melyre a sérült kezű és törött lábú öntöttvas korpuszt felhelyezték. Ebből lett aztán a Tiszacsegei útszéli kereszt, mely hirdeti: „Itt Jézusnak azért nincs keze, hogy általad tegye a jót.” Egyek településsel kapcsolatosan felelevenedtek mindazok a nehézségek, melyek szolgálatának próbái voltak, hogy aztán ezeket megoldva épüljön és erősödjön általa. Nem kis feladat volt az anyagiak előteremtése az egyházközség mindennapjai vonatkozásában. A megörökölt templom felújítási kölcsön visszafizetése, az elemi csapások okozta károk kijavítása miatt keletkeztek jelentős kiadások. Súlyos teherként nehezedtek ezek a költségvetést készítő plébánosra és könyvelőre. Erőt adott e gondok megoldása során az a tudat, hogy olyan nemes előd nyomán szolgálhat, mint Tárkányi Béla József költő és bibliafordító. Méltatta Tárkányi – Zsasskovszky közös munkásságát, melyekből a Hozsanna kötetébe is bekerült. Ezek közül szeretettel idézte a számára legkedvesebbeket, meg is szólaltatva azokat. Szíve közelében volt mindig Tárkányi munkássága, ajándék számára, hogy az ő plébániáján lehetett plébános. Szűzanya tiszteletének elmélyítését is Egyeknek köszönheti Panyi atya. Kiemelte a rózsafüzér imádság Egyeki jó példáját, mely összefogást, állandóságot, biztos imahátteret jelentett. A Mária jelenések felelevenítésével arra emlékeztetett minket, hogy a Jóisten mindig a kicsinyeknek és az egyszerűeknek nyilatkoztatta ki magát. Mária tisztelete Egyeki szolgálata idején arra indította Józsi atyát, hogy őt minél jobban megismerve a zarándokok útját járja. Szemléletesen elevenítette fel ezeket a felfedezéseket, melyeknek sokszor volt lelki vezetője. Zarándokútjai során sok csodának volt tanúja és átélője. Fontos állomások voltak ezek az utak életében és szolgálatában, melyekre mindig Egyekről indult és onnan Egyekre tért vissza. Meghatározó keretet adott a település életének ebben a szakaszában a nagy utazásokhoz és a megtérésekhez. Történelmi hitelességgel előadott és a magyar szentek tiszteletéről tanúskodó beszámolóját summázva hangsúlyozta, hogy minden időben szükségünk volt, van a Szűzanya oltalmára.

Házigazdánk, Laci atya megköszönte a komplex képet, melyet Egyeki visszaemlékezésében vendégünk elénk tárt. Felidézte közös emlékeiket is. Laci atya Polgári káplánsága idején történtek ezek, melyeket az Egri Katolikus Rádió Lámpás című virrasztó műsorát együtt szerkesztve egymást segítve, közösen éltek meg. Az egyházközség által kiadott Lelkeket keressetek című jubileumi kiadványt adta át köszönettel plébániánk nevében Laci atya Panyi atyának. A szeretetvendégség előtt áldást mondott, s kezdetét vette a kötetlen beszélgetés formájában zajló visszaemlékezés. Sokan voltak kik a személyes kézfogásra és baráti ölelésre sorban álltak.

Farkas Éva tanító/testületi tag

Fotó: Papp Ágoston