Nagylelkű öröm kell, hogy a jót, amit hordozunk mások is megértsék – Bosák Nándor nyugalmazott püspök úr előadása

Szent József Plébániánk jubileumi előadás-sorozatának szeptemberi vendége Bosák Nándor püspök atya, a Debrecen- Nyíregyházi egyházmegyét megszervező főpásztor volt, aki ma már nyugalmazott megyéspüspök. Az Egyekről Egyekre címet viselő előadás apropóján idézte fel egyházközségünkkel kapcsolatos emlékeit az egykori főpásztor.

Gondolatait az egri szemináriumban eltöltött idők emlékeivel kezdte. Szemináriumi hallgatóként ugyanis ekkor találkozott a Szentírás azon fordításával, melyet Tárkányi Béla egykori egyeki plébános a nálunk eltöltött szolgálata alatt fejezett be és Bartakovics Béla egri érsek megbízásából készített. Ezt a Szentírásfordítást használták az egri szemináriumban és Egyek település neve Tárkányi Béla nevével összekapcsolódva került a püspök atya látóterébe.

A másik emlék, amely teológiai tanulmányaihoz köthető azok a papnövendékek, akik egyekről származtak. Az egri szemináriumban, abban az időben Egyeket „paptermő községnek” tartották, hiszen kis falunkból többeket a papi hívatás felé vezetett a Szentlélek. Ficsór István, Mag Mátyás, Szegedi Kálmán, Domán Ferenc, Radics Dávid, Berkes László, mindannyian Egyek szülöttei és az Egri Hittudományi Főiskola teológiát hallgató növendékei voltak. Radics Dávidot tanítványként is megismerhette.

Papszentelés után Bosák Nándor többek között Mezőkövesden káplánként végezte szolgálatát, ezért Egyek plébánosait is nyomon tudta követni. Így emlékszik vissza egykori teológiai tanárára Révész Bélára, akit a kommunista rendszer meghurcolt, börtönbe zárt. Ezután került Egyekre plébánosnak, ahol buzgó lelkipásztorként végezte munkáját, dacára a fennálló politikai rendszernek és elnyomásnak.

A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye megalakulása után, mint vezető tekinthetett Egyekre. Az új egyházmegye kialakítását az indokolta, hogy a kisebb katolikus közösségek közelebb kerüljenek egymáshoz és a püspökséghez, illetve az egyházmegyei vezetés így könnyebben átlátja, és ez által jobban tudja segíteni az egyházközségeket. Mivel korábban az egri káptalanhoz tartozott ez a terület, az itt élők tudatában nehezen tudatosult, hogy új egyházmegye alakult és ezt több egri káptalannak címzett levél is bizonyította.

Érdekesség, hogy négyzetméterre nem sokkal kisebb a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye, mint az Egri Egyházmegye, vallási megoszlás tekintetében viszont nagy az eltérés. Míg nálunk 200 ezer a római katolikus hívők száma, addig Egri egyházmegyében 700 ezer. Többségben vannak ezen a területen a protestáns testvérek és ebben a helyzetben kell nekünk, püspököknek, papoknak tevékenykednünk.

Debrecen is református település nagyobb részben. Mégis ide került az egyházmegye központja. Itt kellett az elmúlt 25 évben úgy dolgozni, hogy a keresztény szeretetről tegyünk tanúságot. A katolikus megújulás 300. évfordulóján Fekete Károly református püspök azt mondta, hogy bár nehezen engedték meg a templomépítést a katolikusoknak, de azt látja, hogy buzgóbb lett a katolikus közösség és ettől a református közösségek is buzgóbbá váltak. Tehát valami közöset alkottunk.

A múlt és az újabb találkozását nem könnyű elviselni. Nagylelkű öröm kell, hogy a jót, amit hordozunk mások is megértsék, másokban is elindítani a jót, ez az állandó feladatunk. Ez nem csupán vallási, hanem generációs kérdés, családi kérdés. Régi dolgokat elfogadtatni gyermekeinkkel úgy, hogy azt újjal együtt vinni, együtt továbbvinni. Az egyház sem olyan ma, mint 50 évvel ezelőtt volt, de most is őrzi és hirdeti az evangéliumot.

Nyugalmazott püspökként gyakran elmélkedek a régmúlt időkön és mindig arra az összegzésre jutok, hogy az életem különböző állomásain a pozitív események és a kevésbé pozitívak is Isten akaratából és kegyelmével történtek, Isten elgondolása és szándéka mutatkozott meg bennük. Amikor a papi hivatás mellett döntöttem, akkor arról is döntöttem, hogy eszköze leszek a Megváltónak és ebben a szellemben igyekeztem végezni legjobb tudásom szerint a hivatásomat.

Az előadás után közös szeretetvendégséggel, kötetlen beszélgetéssel zártuk az estét.

Hegyiné Molnár Katalin
tanító/képviselő testületi tag

Fotó: Papp Ágoston