Gondjainkban is kérhetjük Szent József pártfogását

SZENT JÓZSEF, KÖNYÖRÖGJ ÉRETTÜNK!

Gondjainkban is kérhetjük pártfogását

Ferenc pápa sokszor elmesélte már, hogy az íróasztalán lévő alvó Szent József szobra alá cédulákat szokott csúsztatni, így bízza Szentünkre az imaszándékokat, kéri Szent József közbenjárását.

Innen született meg az az ötlet, hogy elkészítünk egy fiókot, amely a hívek számára lehetőséget ad arra, hogy bánataik, nehézségeik megfogalmazásával, a megoldandó problémáikat, az előttük álló nehéz feladataikat ilyen formán is Szent József bizodalmába helyezhessék.

Egy fiókot, amelyen az elhelyezett szobor álomba merülten ábrázolja a Szentet. A fiók, melyen –itt, Egyeken a Templomunkban- pihen Szent József szobra, egy régi, hagyatékként ránk maradt emléktárgy, amelyben tulajdonosa a nehéz fiatalkorát, vagy a háborús fogságban megélt fájdalmait tartotta. Számos verset írt élete komor időszakairól, és mesélt a nehézségieről. Idejét tekintve, -becslés szerint- 80 éve lehet megbecsülve a fa tárolófiók. Aki itt hagyta, 94 évesen, nevetve mondta a halálos ágyán, hogy -„Nagyon szeretek élni!” Gondjai mindig megoldódtak!

Az alvó Szent József szobra is kalandos úton jutott el hozzánk. Amikor elkezdtük keresni, hol lehetne szert tenni rá, magyarországi lehetőség nem adódott, ilyen Szent József ábrázolást nem lehet beszerezni hazai kegytárgyboltban. Az USA-ban már találtunk, viszont az ottani forgalmazó nem postáz Magyarországra. Végül Kolumbiában akadtunk rá arra a szoborra, amely a megrendelést követően épségben meg is érkezett. 

A Templomunkban elhelyezett fiókba bedobott imaszándékokkal kérjük Szent Józsefet, hogy segítsen a gondjaink megoldásában, „aludjon rá egyet”, és szóljon egy jó szót Isten előtt, hogy azok megfelelő megoldást kaphassanak!

Szent József földi életében, nagyon fontos szerepet töltött be az álom, aki Istentől eredő álmának köszönhetően a Szent Család őrzője lett. Szent József olyan különleges szent, aki akkor is védelmez és segít, amikor alszik.

Ferenc pápa szavaival imádkozzunk Szent Józsefhez ezzel az imával:

„Üdvözlégy, Megváltónk védelmezője,
A Boldogságos Szűz Mária hitvese.
Terád bízta Isten az ő egyetlen Fiát;
Benned bízott Mária;
Atyai gondoskodásoddal lett Krisztus felnőtté.
Áldott József, légy nekünk is
gondoskodó édesapánk,
és vezess minket az élet ösvényén.
Szerezz nekünk kegyelmet, irgalmat és bátorságot,
és védj meg minket minden gonosztól. Ámen.”

A pápa személyes tapasztalatról is ír „Apai szívvel” kezdetű apostoli levelében Szent Józseffel való kapcsolatáról:

„Több mint negyven év óta a zsolozsma reggeli dicsérete után mindennap elmondok egy imát Szent Józsefhez, amely egy 19. századi francia imakönyvből való. Ezt az imakönyvet Jézus és Mária Szerzetesnőinek Kongregációja adta ki. Ez az ima áhítatot, bizalmat fejez ki Szent József iránt, de egyfajta kihívás elé is állítja őt:

Dicsőséges Atyám, Szent József, neked hatalmad van arra, hogy lehetségessé tedd a lehetetlen dolgokat, segíts meg ebben a gondterhelt, nehéz időszakban! Vedd oltalmadba ezeket a súlyos és nehéz helyzeteket, melyeket rád bízok, hogy megfelelő megoldást találjanak! Drága Atyám, minden bizalmam benned van! Senki se mondhassa, hogy hiába fohászkodtam hozzád, és mivel te mindent elérhetsz Jézusnál és Máriánál, mutasd meg nekem, hogy oly nagy a te jóságod, amekkora a hatalmad! Ámen.”

Pappné Fekete Mónika

Fotó: PlebaniaTeam