A plébánia elsődleges feladata, hogy megtanítson imádkozni (Szent II. János Pál pápa) – Hamarosan megkezdődik a szentségimádás iskolája Egyeken

A hit nem lehet passzív! A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson (NEK) hangzott el ez a lényeget megfogalmazó gondolat a tanúságtételek között, amely keresztény vitalitásunk megélésére ösztönöz bennünket. „A hit tettek nélkül halott” – mondja Jakab apostol is (Ld. Jak 2,14) ), és a Jelenések könyvében szintén erre találunk utalást: „De mivel langyos vagy, se hideg, se meleg, kivetlek a számból” (Jel 3,16).

Papp László egyeki plébános a fent idézett gondolatokban erősít meg bennünket. A NEK egész hetes programján megélt tapasztalatait, egyházélményét igyekszik továbbra is átadni az egyházközség híveinek újabb és újabb programokon keresztül, azt is megerősítve, hogy az élő keresztény hitünkben megnyilvánuló tetteinknek az alapja az imádság.

Az egyeki Szent József plébánián január 31-én kezdődik a Szentségimádás iskolája, amely 12 alkalommal segíti a résztvevőket, hogy a szentségi Jézusra figyelve, a Vele való találkozásban elmélyülve, annak misztériumában erősödjön istenkapcsolatuk. Az alábbiakban Papp László atyát kérdeztük arról mit jelent a tettekben való hit átadása, milyen alapokra építenek az egyházközségben.

– Újév elején mi más lehetne a legfontosabb elhatározás számunkra, mint az, hogy még szorosabb kapcsolatot ápoljunk Jézus Krisztussal, bármilyen szinten is vagyunk a hitünkben. A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus életem egyik legmeghatározóbb élménye lett.  Olyan hét, amit vétek lett volna kihagynom, így hálás vagyok, hogy paptársaimmal együtt vállaltuk a részvételt, és élhettük át azt a csodát, ami azon a héten történt. Mert csoda volt a szó legszorosabb értelmében. Ezt hoztam haza és ezt szeretném átadni. A hívek közül is többen részt vettek a NEK záró szentmiséjén találkozva Ferenc pápával. A Statio Orbis szentmise nagyon meghatározó élmény volt mindannyiunk számára.

– A hit élményének átadása egy folyamat.

– Az első lépést ebben a folyamatban nekem személyesen kell megtennem. Csak személyes példaadással, tanúságtétellel, tetteimen keresztül fogom tudni átadni a hitet, a tüzet, azt, ami bennem is lángra lobbant. Ha nincs bennem tűz, nincs mit átadnom.

Mindig keressük a lehetőségeket abban, hogy még közelebb vigyük a híveket Jézushoz. Sokszor felmerül a kérdés – különösen akkor, ha szomorú tapasztalataink vannak –, hogy megegyeznek-e az elképzeléseink Jézus szándékával.

Az egyházi iskolában a 8. osztályos diákok istenkapcsolatukról adtak számot az egyik hittan órán. A feladatban azt az évszakot kellett választaniuk, amelyik a leginkább szemlélteti Istenhez való kötődésüket. Szomorú eredményt kaptunk. A gyerekek 95 %-a a tél évszakba helyezte az Istennel való kapcsolatát, és többen ki is mondták, hogy ők nem hisznek.

– Milyen megoldással élhetünk a hit átadásában?

– Mondhatjuk azt, hogy a hitnek, az egyházhoz való tartozás tapasztalatának az átadása a szülő kötelessége kell hogy legyen. Az egyházközségünk pasztorális tervében benne van Szent II. János Pál pápa gondolata, eszerint a plébánia elsődleges feladata, hogy megtanítsa a híveket imádkozni. A szentségimádás iskolájának alkalmaira a 7., 8. osztályos diákokat is meghívtuk.

– Az egyházközségekben a NEK előkészítő éveiben a szentségimádás iskoláján készültek a hívek a nagy találkozásra.

– Talán nem véletlen, hogy a régen dédelgetett vágyunk most válik valóra, és a találkozást, az egyházélményt megélve gazdagabb lelkülettel vehetünk részt. A Szentségimádás iskoláján lesz arra lehetőségünk, hogy mélyítsük a Jézussal való kapcsolatunkat.  Az utolsó elmélkedés éppen húsvét hétfőjére esik, így egyben a feltámadás ünnepére is felkészülhetünk.

Mindenkinek ajánlom, nem igényel nagy szervezést, hiszen az Emmánuel Közösség tanítását építjük be, minden egyes alkalom szentmisével kezdődik, ezt követi a tanítás, majd végül a szentségimádáson különféle imamódokkal ismerkedhetünk meg. Az Emmánuel közösség ezentúl háttérimájáról is biztosítja bennünket.

– Milyen az érdeklődés?

– Minden felületen megtalálhatók az alkalmakat hirdető plakátok, a szórólapok eljutottak a hívekhez, hirdetjük a szentmiséken, de ezentúl már nem propagáljuk. Sokszor túlzásokba esünk a szervezést illetően, megfeledkezve arról, hogy Jézus kézben tartja a dolgokat. Ha visszatekintek az elmúlt tíz évre, azt látom, hogy ahol túl sok energiát fordítottunk a szervezésre, ott gyérebb volt az érdeklődés, mint ellenkező esetben.

– A szentségimádás iskolája Egyeken egy egész évben jól kialakult rendszerbe, hagyományba illeszkedik.

– Havonta több alkalommal tartunk szentségimádást. Minden első péntekeken a híveknek egész nap van alkalmuk az Oltáriszentség előtt imádkozni, első csütörtökön a Szent László Imaszövetséghez csatlakozva fohászkodunk papjainkért és újabb papi és szerzetesi hivatásokért, valamint a vasárnapi szentmise előtt negyed órán keresztül a szentségi Jézus elé hozhatjuk önmagunkat, hogy létrejöjjön a találkozás Jézussal.

A Szentségimádás iskolájába minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Fotó: Papp László plébános

Kovács Ágnes
Öröm-hír sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye