A jótékony szeretet hídja Péceltől Egyekig

„Ha módodban van jót tenni vele, ne mondd embertársadnak: „Menj, gyere máskor, holnap majd adok!” – ha mindjárt adhatnál.” (Példabeszédek 3,27-28)

Telefonhívással kezdődött a két karitász csoport összefogása… Egy péceli főbérlő fiatalember keresett meg az egyeki Szent József Plébánia honlapján feltüntetett karitász telefonszámon.
Aggódó segítőkészséggel jelezte, hogy nagyközségünkbe, Egyekre új lakosok költöztek. Tudatta velem, hogy jelenlétük valószínűen nem lesz „feltűnő”, mivel nagy betegnek vélte az
albérletből való távozásakor a 45 éves férfit, aki idős édesanyjával érkezett hozzánk. Így is volt. A látogatásomkor derült ki, hogy segítségre szorulnak. Az irgalmasság testi-lelki cselekedeteit gyakorolván többen igyekeztünk könnyíteni a fájdalmán, annak elviselésében, megszüntetésében. Istenben vetett bizodalmával Andris kibírta szenvedését. A három hónap
kálváriáját bejárva –a megfelelő orvosi segítség után- a gyógyulás útjára lépett. Eközben Pécelen az emberség, a volt főbérlő kezdeményezésére, a karitász csoport vezetőjének,
Görbéné T. Ildikó szervezésével, sokak szívét mozgósítva számos nagyböjti adomány gyűlt össze az Egyeken élő rászorulók javára. Köztük babakocsik, pelenka, játékok, lábbelik, gyermek
és felnőtt ruhák, egyéb használati tárgyak egyaránt. A bőkezűen mért, gondosan összehajtogatott, becsomagolt és rendszerezett adományokkal együtt az adakozó önkéntesek
szívének szeretet üzenetét is megkaptuk. Pécelről Egyekre, hatékonyan együttműködve másokért. Mára a betegségből felépülő férfi erejében telve, önzetlen örömmel ajánlotta fel
kétkezi segítségét az embertársai szolgálatára. A karitász lelkiségét viselvén, most az – „Ő közbenjárásával”- érkezett adományok szétosztásában közösen szorgoskodunk.

Köszönjük, hogy tiszta szívvel, önként adakoztak az Úrnak, hála azért is, hogy mindezt továbbadhatjuk, hiszen adományunk Istennek szól, ami egyesít minket Istennel.

Görbéné T. Ildikó
Péceli Karitász csoport

Pappné Fekete Mónika
Szent Ferenc Karitász csoport Egyek