Projekt azonosító száma: EEÖR-KP-1-2021/1-001702

ZÁRÓKÖZLEMÉNY

Befejeződött az Egyeki Római Katolikus Templom részleges külső felújítása.

Megvalósult „Az állapotromlást megakadályozó feladatok elvégzése a településkép javítása érdekében Egyek Fő terén” projekt, mely projekt az Egyeki Római Katolikus Templom épületének részleges külső felújítását tartalmazta. A projekt A projekt megvalósítására a Miniszterelnökség kezelő szerveként eljáró Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt az aláírt Támogatói okirat alapján 14 991 000,-Ft támogatást biztosított.

A projekt célja, hogy segítse az egyházi hitélet feltételeinek javítását, másrészt hozzájárul a településkép javításához, hisz a templom a község felújított főterén, annak központjában fekszik.

Az elmúlt évek során végrehajtott részleges felújítások elsősorban a templom belső felújítását célozták meg. A támogatott projekt közvetlen célja a további állapotromlás megakadályozása és a település főterén fekvő templomépület külső megjelenésének javítása. Ennek érdekében terveztük a talajnedvesség elleni falszigetelést, részleges vakolat leverést, javítást, bádogozást, csapadékvíz levezetés javítását, részleges festést, melyeket meg is valósítottunk. A kivitelezőt ajánlatkérés útján választottuk ki. A kivitelezést a Kökény és Tsa. Kft végezte a 2022. május 25-én aláírt vállalkozási kivitelezési szerződés alapján. A beruházás 2022. május 25-én kezdődött és 2022. szeptember 30-án műszaki átadás-átvétellel fejeződött be.

A munkálatokat megelőzte a szakértői anyagok elkészíttetése, az engedélyezési eljárás lebonyolítása. az örökségvédelmi építési engedélyt megkaptuk. Ezután kezdődött a kivitelezés. A beruházás után megkaptuk a használatbavételi engedélyt 2022. november 03-án. A tervezett beruházás 10%-ban megvalósult.

Fotódokumentáció