Templomunk búcsú-napja

Az egyeki egyházközség, Szent József oltalma alatt álló 193 éves templomának búcsúját két napos ünnepség keretében tette emlékezetessé és adott hálát Istennek azért, hogy közel 200 éve áll Isten háza a település szívében.

Április utolsó napján szombaton az újonnan felszentelt egri segédpüspök, Excellenciás és Főtisztelendő Palánki Ferenc püspök úr látogatott el hozzánk. Az ünnepi szentmise előtt megáldotta és megszentelte a Szent Ferenc Karitász Ház udvarán most elkészült lourdes-i barlangot, mely a hívek példa értékű összefogásával valósult meg. Az ünnepre rendbe tettük az udvart, új kerítés készült. A megáldás után ünnepi szentmisében köszöntük meg az Úr felénk áradó jóságát és irgalmát. Tiszafüred és Tiszavasvári plébánosai, főtisztelendő Bereczkei Miklós és főtisztelendő Mák Zsolt atyák is eljöttek, hogy közösen imádkozzunk ezen a napon. Püspök úr a szentmise végén személyesen találkozva a hívekkel, mindenkit megajándékozott püspökké szentelése alkalmára készült szentképpel.

Május elsején, Szent József ünnepén 15 órától családi napra hívtuk az egyházközség tagjait, közös főzésre és ebédre. 17 órától Dobos Mihály karnagy úr adott orgona hangversenyt, a Liszt-év kapcsán elsősorban Liszt Ferenc műveiből válogatva. 18 órától pedig ünnepi szentmisével záródott a két napos hálaadó esemény, Főtisztelendő Bökő Péter nyíregyházi káplán úr vezetésével.