Tárkányi Díj átadás, könyv és új honlap

Elkezdődött az egyeki plébánia jubileumi éve

Január első napján, délután 16 órakor sok katolikus testvért szólított meg, és hívott össze a szeretet, a többszörös ünnepre. Az Egyeki Szent József plébánia közösségi termében ismét telt házat talált a gyorsan közeledő este.

A következőket ünnepeltük:

  • Az új naptári év köszöntése szeretetközösségben
  • Tárkányi díjátadó VI. alkalma,
  • Szűz Anya, Mária Istenanyasága,
  • Jubileumi 2018. év megnyitása,
  • Könyv és új honlap bemutatója,
  • Szent József vándorszobrának kapunyitása.

Házigazdánk Papp László atya az, akinek szívében a Tárkányi díj megalapítására vonatkozó építő javaslat megszületett. A hitét példamutató módon élő testvéreknek évente odaítéli- a képviselőtestület javaslatára- e nemes díjat. Segítve ezzel a példaképállítást, szentségi életét a többiek számára követhető módon élő testvérek elismerésével a mintaadást.

Ez a hatodik éve, hogy a díj átadására összegyűlhettünk, és együtt köszönthettük kitüntetett testvéreinket.

Újszentmargita kitüntetettje Jávorszki Mihályné Szőke Margit

„Férjével együtt mindig segítette az egyházat munkával és adományozással egyaránt. Körülbelül 40 éve választották be a képviselőtestület tagjai közé és hosszú éveken keresztül aktív, tevékeny tagja volt az egyházközségnek. Segített a plébánia körüli karbantartásban, egyházi szolgálatokban, közösségi összejövetelek szervezésében. Alapító tagja volt a helyi működésű „Szeretetláng” imacsoportnak.”

Tiszacsege kitüntetettje Panyi József Nyírcsaholyi plébános

„A kereszt az ő életében igazi tény. Nem csak követte és hordozta, de állította is a kereszteket. Tiszacsegén is az ő keze munkája nyomán áll a feszület egy udvarban, hirdetve, hogy Krisztus az, akire mindenkinek fel kell néznie, ő a mennyei orvos, a hozzáfordulók segítsége.”

Egyek kitüntetettje a 2018. évben Széki Károlyné Vincze Mária

„A Rózsafüzér Társulatnak 1998 januárjától tagja, annak precíz, lelkiismeretes gondozója. 2005-ben átveszi annak vezetését, melynek névadóját is ő szervezi meg: Kis Szent Teréz Rózsafüzér társulat néven szolgálnak. Példaértékűen teszi dolgát, az imádságos hátteret szolgáltatják egyházközségünk minden szükségére és hálaadásként is a társulat tagjai.”

Posztumusz kitüntetett lett Radics Mátyás István

„Élete során megtapasztalta a család minden tagja Isten szerető jóságát, még a halálveszély idején is, a szenvedésben. A hálájának, szeretetének, jeleként kőkeresztet szeretett volna állítani. Ezt a vágyát halála után bár, de az ő emlékére, szeretettel teljesítette felesége, és egyetlen fia, Radics Dávid ferences szerzetes-pap.”

A kitüntetettek bensőséges ünnep keretében vehették át a díjat annak alapítójától. A fenti részletek a kitüntetettek életrajzából vett részletek. A laudációkat az Egyeki Szent János Katolikus Általános Iskola 6.a és 2.a osztályos tanulói ismertették.

Név szerint: Fehér Anna Sára, Homonnai Éva, Nagy Cintia, Novák Anna, Tóth Kármen, Vitéz Zsófi. Tóthné Szincsák Erika tanító készített a személyes életutak bemutatásához, a kitüntetettek fényképeiből bemutatót. A Szűzanyát a „Szent Anya Üdvözlégy!” kezdetű énekkel köszöntötte a fent felsorolt tanulók alkalmi kórusa. Az ünnepséget már hatodik éve, Farkas Réka, A Debreceni Egyetem hallgatója vezette a tőle megszokott profizmussal. Réka volt az, aki a naptári évet és a jubileumi 2018. évet szintén köszöntötte szépen hangzó énekével. Tárkányi – Zsasskovszky dallamára énekelte el a „Székely újévi köszöntő”-t.

A jubileumi év alkalmából sor került a „Lelkeket keressetek” című, könyv ünnepi bemutatójára. A kiadvány a plébánia gondozásában került kiadásra. Papp László atya szorgalmas kutatásának, buzgóságának a gyümölcse. Előszavában, méltatásában írta Palánki Ferenc püspök atya: „…az értékes leírásban megelevenednek a kövek, élővé teszik ezt a templomot”. Ettől nagyobb elismerés nem is kell nekünk Egyekieknek, hiszen mindennél jobban munkálkodunk plébánosunkkal azon, hogy a templomunk, közösségünk, hitéletünk élő és mind élőbb legyen. A könyv bemutatását Urbán Márta történész végezte, az Egri Érseki Levéltár munkatársa, aki részese volt maga is a kutatásnak, illetve segítette azt. Nagy elismeréssel beszélt Laci atya rendíthetetlen kutató munkájáról és a precízségéről. Kiemelte a könyv értékeit, elmondta személyes élményeit. Hozzáértéssel, érdeklődésünket megfelelő módon felkeltve ajánlotta szeretettel a kiadványt.

Képviselőnk, Dr. Fekete Péter Pál arról szólt, hogy milyen büszke az egyeki katolikus testvéreire, akik közül az általa megszólítottak mind szeretettel és lokálpatriótaként is támogatták a könyv kiadásának költségeit.

Ezen az estén mutatta be plébános úr a Szent József Plébánia új honlapját, melyet Papp Ágoston webfejlesztő készített. Az új weboldal letisztult stílusával, egyszerűségével és áttekinthetőségével segíteni kívánja azokat, akik érdeklődnek plébániánk iránt. A bemutató után, a szeretetvendégség közben sor kerülhetett a kiadványok megvásárlására, személyes ajánlásra a szerzőtől.

A képviselő testület döntése alapján a könyvet 2000 forintos áron kínáljuk minden érdeklődőnek. Megrendelhető a plébánia e-mail címén a hivatal@egyekiplebania.hu címen. A befolyt ellenértékből a 2018. jubileumi év rendezvényeit szeretnénk finanszírozni.

A következő nyitány a Szent József vándorszobor befogadásának szertartása volt.

A plébánia közössége elimádkozta a vándorszobrot kísérő emlékkönyv imáit, ezzel indítva 52 héten át tartó vándorútjára. Első héten befogadó családja a plébánia közössége. A Szent család őre elkezdte áldásos látogatását.

Igazi évnyitó ünnepség, kapuk megnyitója volt a mai nap. Isten adja, hogy ilyen áldásos és gyümölcsöző legyen a folytatás.

Farkas Éva tanító, képviselő testületi tag

Fotó: Papp Ágoston