Szívcsere Jézustól – elsőáldozás Egyeken

Egyházközségünkben Urunk Mennybemenetelének ünnepe, Áldozócsütörtök utáni vasárnapon engedjük az oltárhoz azokat, akik először veszik magukhoz a mi Urunk Szentséges Testét és Vérét.

  1. május 29-én vasárnap 14 fiatallal ünnepeltük Jézust, Aki itt maradt közöttünk a szentséges színek alatt.

Az ünnepi szentmisében buzdítást kaptak arra, engedjék meg Jézusnak, hogy alakítsa és formálja a szívüket.

…ti néhány nap múlva a Szentlélekkel fogtok megkeresztelkedni.… amikor leszáll rátok a Szentlélek, erő tölt el benneteket, és tanúim lesztek  Jeruzsálemben, egész Júdeában és Szamariában, sőt egészen a föld végső határáig.” (ApCsel 1, 5.8.)

Amikor 1969-ben megtörtént az első szívműtét, az egész világot napokig ez a hír tartotta izgalomban: hogy sikerült az operáció, hogy van a kicserélt szívű ember. Ez nem is volt csoda, hiszen érezték, átélték, hogy ezzel a műtéttel az orvostudomány új fejezete kezdődött. Akkoriban arra is gondolhattak: ha ezek a műtétek valóban sikerülnek, vajon új ember lesz-e a kicserélt szívű ember? Ha eddig féltékeny volt a feleségére, utána nem lesz az? Ha előtte aggodalmaskodó szívű ember volt, a műtét után gondtalanul él-e? Ha addig kemény szívű, önző, zsugori ember volt, vajon a műtét után, új szívével rögtön meleg szívű is lesz? Nos, azóta akár már meg is bizonyosodhattunk arról, – a kicserélt szívű ember új szívével is ugyanúgy él, mint addig, legfeljebb az egészségére vigyáz másképp és valamivel tovább él, mert műtét nélkül közeli halál várt rá.

Akinek a testi szíve lett új, annak a tulajdonságai magától nem változnak. Mint ahogy mi sem, gondoljunk csak arra. amikor átlépünk az új esztendőbe: csak az év új, mi magunk maradunk „régiek”, régi bajokkal, gondokkal, bűnökkel és örömökkel terhelt ember.

A gyökeres változást belül, egészen legbelül, személyiségünk gyökerénél csakis valami döntő változás hozhatja meg.

Az elsőáldozás napja ilyen gyökeres változás kell, hogy legyen: hallottuk az Apostolok Cselekedetei könyvből Jézus ígéretét. Amikor leszáll rátok a Szentlélek, erő tölt el benneteket, és tanúim lesztek  – mondja Jézus! Azaz szívcserét ígér Jézus!

Az isteni műtét, a kés nélküli szívcsere 2 mozzanatból áll: Először saját szívét adta ennek a világnak. Talán költőinek hangzik, mégis igaz: Isten kivette a szívét, és beletette a betlehemi bölcsőbe. Isten szíve volt ezen a bolygón!

Úgy keres bennünket, ahogy Jézus kereste ezen a földön azt is, aki elveszett! Úgy szeret bennünket, mint Jézus szerette Jeruzsálem szegényeit. Úgy fáj a szíve értünk, ahogyan Jézus sírt, amikor a barátja Lázár meghalt. Úgy bocsát meg, ahogy Jézus bocsátott meg egy házasságtörő asszonynak, amikor azt mondta neki: „Én sem ítéllek el téged, menj el, és mostantól fogva többé ne vétkezz!” Un 8,11) Úgy lát meg benneteket, ahogy Jézus látta meg Zakeust és Bartimeust, Mátét a vámasztalnál, Simont és a többieket a Genezáreti-tó partján. és úgy szakad meg a szíve miattunk és értünk is, ahogy Jézus szíve szakadt meg a kereszten.

A kés nélküli műtét második szakaszát Isten az első pünkösdkor végezte el, amikor kiárasztotta a Szentlelket. Úgy is mondhatjuk: oda adta a szívét a Lélek által!

Ami ma történt 14 fiatal életében, s ami minden szentáldozáshoz járulóban történik, Jézus egyesül velünk, a Szentlélek összekapcsol vele és az Atyával, és átformálja a szívünket. Aki engedi, hogy Isten formálja, alakítsa, kicserélje a kőszívét, annak tüzes lesz az élete, az másokat is Jézushoz akar vezetni.

Nektek, akik ma elsőáldozók lettetek így kell tanúskodni Jézusról otthon, az iskolában, a barátok között, a veszekedők között, a bajban lévők között.

Legyetek Jézus tanúi ti is mindannyian.

PlebaniaTeam

Fotó: Papp Ágoston