Szentségimádással zárult az egyeki ima iskola

Az öt alkalomból álló Ima Iskola advent második hetében, december 13-án fejeződött be. A plébánia közösségi termében Tomka Magdolna és Jakab Éva Segítő nővérek, valamint oktatási intézményünk igazgatója, óvoda és iskola pedagógusai és az egyházközségből jelenlévő testvérek jelenlétében Papp László plébános rövid katekézist tartott a szentségimádásról, Krisztus valóságos jelenlétéről.

Az advent folyamán felhangzó messiási Emmánuel-ígéret, hogy „Velünk az Isten” csodálatos módon valósult meg akkor, amikor Jézus itt maradt az Oltáriszentségben, egészen közel, mindenki számára elérhető módon. Mire van szükség részünkről, hogy gyakorolhassuk a szentségimádást? Semmittevésre, azaz befogadó figyelemre. Vágyra. Életünk legmélyén a vágyaink irányítanak bennünket. Szükség van arra, hogy felébredjen szívünkben a Jézus utáni vágy. Időre. A szeretetet időben mérhető. Akit szeretünk, azzal szívesen időzünk. Isten személy, aki szeretetében vágyakozik utánunk. A másik iránti szeretetünk is legegyszerűbben azon mérhető, hogy mennyi időt töltünk vele. Ha rendszeresen kimarad az ima, a Jézussal való találkozás, a mögött nem időhiány, hanem szeretethiány rejtőzik! Csendre. Meg kell tanulnunk lecsendesíteni a szívünket Isten jelenlétében annyira, hogy hallhatóvá váljon a hangja. Azok, akik már megpróbáltak csendben „semmit tenni”, elcsendesedni, azok tudják, hogy egyáltalán nem könnyű feladat. Csodálatos ajándék, amikor Isten elkezd beszélni. Ő nem süketnéma, miként azt sokan gondolják róla. Hallja, amit mondunk, és van személyes mondanivalója az életünkre is. Jelenlétre. Isten örök jelen, találkozni Vele csak a jelenben lehet. Tapasztalatunk az állandó „jelenvesztés”: vagy a múlt törmelékeiben kutatunk, vagy a jövő képeit rajzolgatjuk magunk elé; akár beszélgetünk valakivel, akár imádkozunk. Elfelejtettük, mit jelent a találkozásainkban jelen lenni. Újra kell tanulnunk ezt is. Nem könnyű a házasságokban, a családokban személyes figyelemmel jelen lenni azok számára, akiket szeretünk. Az imáinkat is kitöltjük „programokkal”, és nem figyelünk igazán arra, aki teljes szeretetével figyel ránk.

Tomka Magdolna nővér – aki összeállította a szentségimádási alkalom imádságait, buzdította a résztvevőket az ima iskolában szerzett tapasztalatok folytatására, majd Kirilla Pál igazgató úr személyes tanúságtétel keretében köszönte meg a résztvevőknek és a Segítő Nővéreknek, hogy a lelki elmélyülés ezen formája megvalósulhatott. Az imaest folytatásaként mindenki átment a templomba, közös szentségimádás keretében köszönték meg az Úr ajándékait, amit az Ima Iskola alkalmain keresztül adott. Pedagógusaink közül 14-en vezették az imádságot, Jakab Éva nővér pedig gondosan választotta ki azokat a taizé-i énekeket, amelyeket ezen az estén Jézus jelenlétében énekeltek.

PlebaniaTeam

Fotó: Papp Ágoston