Szent József újra útnak indult Egyeken

2020. december 8-án Ferenc pápa meghirdette Szent József Évét. Plébánia közösségünk megszólítva érezve magát, és ebben az esztendőben ismét – ahogyan 2018-ban jubileumi évünkben is tettük – útjára indult Szent József vándorszobra, bebocsájtást kérve családjainkhoz, akik vállalják, hogy közösen fognak imádkozni. Hétről hétre más család otthonába tér be szeretett védőszentünk, Szent József. Január első napjaiban a Bencsik családnál talált befogadó közösséget. Tapasztalatukat Bencsik Dániel osztotta meg, aki plébániai közösségünk és ifjúsági csoportunk felelőse.

Számunkra a Szent József év elsősorban egy remek lehetőség, hogy a közös ima által megerősítsük a családunkat összefonó kötelékeket.

 Továbbá a Szent József év programjai által lehetőséget kapunk arra, hogy formáljuk és erősítsük a plébániai közösségünket, és hogy olyanokat is a közösségbe vonjunk, akik eddig távolabbról kísérték figyelemmel a plébániai közösségünk életét.

 Ezentúl a Szent József év adta kegyelmi lehetőségek, mint a búcsúnyerés, zarándoklatok, ima alkalmak révén lelki életünk vérkeringésébe is friss éltető erőt táplálhatunk, ami egyéni és közösségi szinten is a megújhodás, lelki növekedés magvait hintheti el.

Célunk, hogy az ima, és a belőle fakadó jó elhatározások, cselekvések által, begyógyítsuk a múlt sebeit, és újult erővel haladjunk tovább a megkezdett úton. Éppen ezért, örömünkre szolgált, hogy ebben az évben elsőként fogadhattuk be Szent József vándorszobrát, mely ösztönöz bennünket arra, hogy az egyéni imádság mellett közösen végezzük kedves imádságunkat, a Rózsafüzért. Mindemellett mindennap elimádkozzuk a családi felajánló imát Jézus Szentséges Szívéhez, mely magába foglalja a saját és másokért mondott imaszándékainkat is.

 Végezetül mi az, amit mi megtapasztaltunk a Szent József szobor körül mondott közös, családi imádságok által? Elsőként talán azt, hogy a közösen végzett imának sajátos ereje van, főleg akkor, ha ezt családon belül végezzük. A másik a rendszeresség, az hogy minden este szánunk időt, kedvtől vagy elfoglaltságainktól függetlenül arra, hogy Krisztussal időzzünk. Számunkra nem természetes, hogy együtt végezzük az esti imádságot, éppen ezért jó volt látni, hogy igenis képesek vagyunk estéről estére összegyűlni Szent József szobra körül egy imádságos együttlét erejéig.