Szent József márciusi vándorlása

Kedves vándorunk, Szent József, karján a kisdeddel, immár egy negyedéves utat tudhat maga mögött. Márciusi fergeteges eseményekkel, időjárással, ünnepekkel bővelkedő hónapban is, ő csak ment és tette a dolgát némán. Rendíthetetlenül, a megfontolt bölcsességet és csendes békét hordozva magával, öt családhoz is eljutott e hónapban. Azért a közösség imája most is kísérte őt, néhányan József hét öröméről és bánatáról szóló szentírási szakaszokat olvastuk és elmélkedtük át hét vasárnapon át, így is készülve az ő ünnepére. Hisszük, hogy nem csak a befogadó 52 család kíváncsi az ő pártfogó szeretetének megnyilvánulásaira, hanem minden jóérzésű ember. Ezért is számolunk be március hónapban is az adott családok kapott ajándékairól. A vendéglátó családok beszámolóit olvashatják az alábbiakban, időrendben, a fogadás sorrendje szerint.

Minden családnak, akik együtt töltöttek egy hetet a vándorszoborral ugyanazt a három kérdést tettük fel. 

Dr. Hegedüsné Jámbor Valéria, egyházközségi képviselő kedves családjához kopogtatott a hónap első hetén a szeretett vendég. Valika a következők szerint osztotta meg velünk örömeiket:

Hálás szívvel mondtam rögtön igent.  Köszönetemet fejezhettem ki vendéglátásommal azért, hogy több mint harminc éve templomunk védőszentjének, Szent Józsefnek az oltalma alatt vehettem részt a szentmiséken az Isten házában.

Nagy kegyelemben volt részünk, hogy ezek az imaestek megvalósulhattak.   Boldogsággal töltöttek el az esténkénti meghitt órák, melyben férjemmel együtt imádkozhattunk a szent családdal- családtagjainktól távol – szeretteinkért.

Kívánom, hogy az ima hassa át az egyeki családok életét! Szent József mindenkinek legyen példa a családi összetartozásban, a gyerekek nevelésében, az apa személyének fontosságában. Sugározzon erőt a nehézségek megoldásához, elviseléséhez! 

Hűséné Ági néni még apostolkodott is. Meghívta magához kedves barátnőit, akikhez ebben az évben nem jut el a vándor, de a találkozásnak így ők is részesei lehettek.  A következőkről számoltak be:

Nagy szeretettel és hálával fogadtuk őt otthonunkba. Kíváncsiak voltunk az Ő pártfogó szeretetének megnyilvánulására, a közös imában rejlő erőre. Szent József jelenléte a Kisjézussal, békét és nyugalmat hozott az házunkba, szerető kis családunkra. A közös imádsággal együtt erősítettük hitünket, hálát adtunk múltunkért. Jézus előtt otthonunkban megnyitottuk szívünket. Szent Józsefhez fohászkodtunk, hogy oltalmazzon és védjen bennünket, legyen a mi pártfogónk.

Oltalmazza családunkat és az egész országot.  Szent József dicsőítünk, áldunk, a Szentlélek kísérjen utadon! Ámen. 

Március harmadik hetében a Pruck családhoz vándorolt szentünk. Enikő így számolt be a látogatásról:

A szívből jövő közös ima összehozza az embereket. Hitet, reményt és szeretetet hozott magával kedves vendégünk. Kívánom, hogy akik még nem tapasztalták meg a hit kegyelmét általa megújulásban részesüljenek. 

Március negyedik hetében a Papp család volt a befogadó.

Megtiszteltetés volt számunkra, hogy Szent József felénk is vándorolt, nyitott szívvel fogadtuk be. Szép érzések ragadtak el, amikor a házi oltárunkon elhelyeztük Szent József szobrát, karján a Kis Jézussal. A hét legtöbb estéjét teljes családi körben tölthettük a szobornak, és az általa közvetített Erőnek köszönhetően. Csendben, békességben együtt lehettünk az imaalkalmakkor. A megfogalmazott imádságokkal megújult bennünk a család fontossága, s annak hite, hogy ezt a harmóniát a mindennapi imáinkkal tarthatjuk, s erősíthetjük meg igazán. Az édesapáért, a családért, a férj és a feleség egymásért szóló fohászában az esendőséget megbánó és a pozitívumok értékelését kiemelő szavak közepette meghatódva vettük észre egymás –olykor- könnyes tekintetét.  A családunknak rokonszenves Szent József egyszerű, kétkezi munkás mivolta. Tiszteletéül, s a Belőle merített bizalommal napjában többször is letérdeltünk elé, megálltunk előtte, hogy köszönetet, s hálát mondjunk, vagy kérésünket kifejezzük. Kívánjuk, hogy Szent József tarisznyájában mind egyre gyarapodjon a mélyreható hit, a simogató gondoskodás, s terjedjen az odaadó szeretete. 

A Novák család családhoz is eljutott Szent József. Ancsa így írt ott tartózkodásáról:

Szerettem volna megtapasztalni Szent József közelségét, a közös ima erejét.

A vártnál többet kaptunk, Szent József utat mutatott Isten felé. A Mennyei Atyától jövő csoda meghozta a világosságot, a békét a családomnak, a régi sebek begyógyultak. Segített abban, hogy igazán a szívünkbe tudjuk fogadni Jézust. Minden egyeki család érezze meg Isten szeretetét, ébredjen rá az ima fontosságára. 

Igazi tavaszt, friss fuvallatot hozott kedves testvéreink életébe a vándor. Köszönöm valamennyi olvasó nevében, hogy ezeket megosztva örömeitekben

megmoshattuk lelkünk ablakait. 

Farkas Éva tanító, testületi tag

Képek: PlebaniaTeam