Szent József januári útja

Szent József évet kezdtünk, és Isten kegyelméből új útjára indult az egyeki családok körében a Szent József szobor. Januári látogatásának tapasztalatait írták le azok, akik befogadták közösségünk védőszentjének vándorszobrát.

A Bencsik családhoz érkezett elsőként a Szent József szobor, akik a következőképpen fogalmazták meg élményeiket:

„Számunkra a Szent József év elsősorban egy remek lehetőség, hogy a közös ima által megerősítsük a családunkat összefonó kötelékeket.

Célunk, hogy az ima, és a belőle fakadó jó elhatározások, cselekvések által, begyógyítsuk a múlt sebeit, és újult erővel haladjunk tovább a megkezdett úton. Éppen ezért, örömünkre szolgált, hogy ebben az évben elsőként fogadhattuk be Szent József vándorszobrát, mely ösztönöz bennünket arra, hogy az egyéni imádság mellett közösen végezzük kedves imádságunkat, a Rózsafüzért. Mindemellett mindennap elimádkozzuk a családi felajánló imát Jézus Szentséges Szívéhez, mely magába foglalja a saját és másokért mondott imaszándékainkat is.

Megtapasztaltuk, hogy a közösen végzett imának sajátos ereje van, főleg akkor, ha ezt családon belül végezzük.

A másik a rendszeresség, az hogy minden este szánunk időt, kedvtől vagy elfoglaltságainktól függetlenül arra, hogy Krisztussal időzzünk. Számunkra nem természetes, hogy együtt végezzük az esti imádságot.

„Jó volt látni, hogy igenis képesek vagyunk estéről estére összegyűlni Szent József szobra körül egy imádságos együttlét erejéig.”

Bugyi Istvánné Erzsikéhez és családjához utazott tovább Szent József január második hetében.

Így tesz tanúságot a látogatásról: „Másodjára vendégeskedett otthonunkban a Szent József szobor és egyre bensőségesebben tudtunk körülötte imádkozni. Családunkban a csendes ima a szokás, ami által egyre közelebb kerültünk Istenhez. Bátorítok mindenkit a szobor befogadására, mert csodálatos lelki feltöltődést kaptunk.

Január harmadik hetében két család fogadta be kedves Szentünket, a Széki és a Herbák család.

Így idézik fel a szent látogatásának hetén átélteket: „Már nagyon vártuk, hogy Szent József hozzánk érkezzen. A napi imát Szent Józsefet köszöntve mindig énekkel kezdtük. Egész héten imádkoztuk a Szent József kilencedet, Szent József rózsafűzért, Szent József litániát és a Szent József imát.

Ezeket felajánlottuk a családjainkért, keresztény testvéreinkért, testi-lelki gyógyulásokért. Imádkoztunk bűneink bocsánatáért, betegekért, orvosokért, és az egészségügyben dolgozókért. Nem maradhatott el a papokért, az Egyházért való imádság sem.

Könyörögtünk Szent József közbenjárásáért, hogy járjon közbe elhunytjaink lelki üdvéért is. Kértük az Ő közbenjárását, hogy imáink meghallgatást nyerjenek:

„Imádkozzál érettünk, ó dicsőséges Szent József!”

A Mennyei Atya Szent Józsefre bízta a Földön a legértékesebbeket; a Fiát és a Szűzanyát. Forduljunk mi is ugyanezzel a bizalommal felé, bízzuk magunkat hathatós védelmére.

Tóthné Szincsák Erika
(Szent József vándorlásának felelőse)