Szent József folytatja családlátogatását Egyeken

Április első hetében Záborszki Enikőnél és édesanyjánál időzött a Szent József szobor, Enikő így írja le tanúságtételüket:

A Szent József szobor érkezését követően nagyon jó beszélgetések alakultak ki az esti imaalkalmaink során. Elgondolkodtunk, hogy milyen kevés említést teszünk arról a személyről, aki Jézus életében igen nagy szerepet töltött be a Szűzanya mellett.

Igazi férj és apa amire egy családnak szüksége van. Hisz az ép, rendezett apakép segítheti Istenhez való közeledésünket. Egy hét alatt nőtt tiszteletünk és szeretetünk Szent József iránt.

A második héten a Ferencz családhoz látogatott el kedves szentünk szobra, Viki így fogalmazta meg lelki élményeiket:

Mindhárman szerettük volna, ha mi otthonunkba is ellátogat a Szent József szobor.  Frissen festett, átalakított, felújított szoba központi helyére került a szobor.

A gyermekszoba eddig nem volt használva. Amióta itt van a szobor, a szoba kis tulajdonosa minden este ott alszik, nem hagyja magában Szent Józsefet.

A bérmálás szentségében részesültem azon a napon, amikor a szobor hozzánk érkezett. Ezeket a dátumokat nem szándékosan igazítottuk egymáshoz, de ez sem lehet véletlen…..

A mi családunk minden este együtt szokott imádkozni. Most sem volt ez másképp, csak most a Szent József szobor jelenlétében tettük mindezt. Imádság után sokat beszélgettünk Jézus édesapjáról.

Jó érzésekkel bocsájtjuk útjára a szobrot. Köszönjük, hogy alkalmasnak találtak minket a Szent József befogadására!

A harmadik héten a Hegyi család fogadta otthonába Szentünket, Kati így írta le az átélteket:

Abban a megtiszteltetésben részesülhettünk ismét, hogy néhány napra otthonunkba fogadhattuk és vendégül láthattuk egyházközségünk védőszentjét, Szent Józsefet. A Szent József Év alkalmából indult útnak és érkezett meg hozzánk is kedves szentünk, hogy családunkat pártfogásába, oltalmába vegye.

Imáinkban is erre kértük Őt, hogy járjon közben értünk, példaképként álljon előttünk és segítsen minket is a krisztusi úton maradni. Példája rávilágít arra, hogy Isten minden nehézségünk, küzdelmeink közepette sem hagy magunkra, velünk van gondjainkban, örömünkben, bánatunkban, elhagyatottságainkban is.

Az elcsendesedés perceiben az együtt töltött imaalkalmakban Isten szeretete ölelt minket körbe. Szent József pedig csendesen őrködött és vigyázott ránk, mint ahogy védte és óvta Máriát és Jézust egész életén át.

Kívánom, mindenkinek az imádság által tapasztalja meg Jézus végtelen szeretetét, gyógyító, összetartó erejét! „Ahol ugyanis ketten vagy hárman összegyűlnek a nevemben, ott vagyok közöttük.” MT 18,20

A negyedik héten a Szalai családhoz nyert bebocsájtást kedves szentünk szobra, Hajnalka írta le tanúságtételüket:

A Szent József szobor a 2021. év 17. hetében vendégeskedett a Szalai családnál.  A vándorszobor első alkalommal volt nálunk. Nagy örömmel és izgalommal készültünk a szobor vendéglátására.

Óvodás gyermekeink minden nap örömmel mondták el a közös imáinkat Szent József előtt. Római katolikus vallásuk alapját biztosítja a helyi óvoda, de az Isten iránti elkötelezettség, a tisztelet, a példamutatás mégiscsak a családban sajátítható el leginkább.

Szent József ebbe az edukációba pillanthatott be nálunk töltött napjai alatt. A gyermekeink őszinte és tiszta lelkének hangjával szólt az ima.

Szent József és a Szent Család a legjobb példa az egymás iránti feltétlen bizalomra, kölcsönös tiszteletre, erős hitre és szeretetre.

Igyekszünk mi is arra törekedni, hogy ezek a fő pillérek a mi családunkban is megvalósulhassanak. Hálásan köszönjük ezt az áldott hetet és várjuk vissza jövőre is Szentünket.

„ Szeresd azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből. Maradjanak a szívedben azok az igék, amelyeket ma parancsolok neked.

Ismételgesd azokat fiaid előtt, és beszélj azokról a házadban vagy akár úton jársz, akár lefekszel, akár fölkelsz.” ( 5 Móz. 6.5-7)

Dicsőséges Atyám, Szent József, neked hatalmad van arra, hogy lehetségessé tedd a lehetetlen dolgokat, segíts meg ebben a gondterhelt, nehéz időszakban! Vedd oltalmadba ezeket a súlyos és nehéz helyzeteket, melyeket rád bízok, hogy megfelelő megoldást találjanak! Drága Atyám, minden bizalmam benned van! Senki se mondhassa, hogy hiába fohászkodtam hozzád, és mivel te mindent elérhetsz Jézusnál és Máriánál, mutasd meg nekem, hogy oly nagy a te jóságod, amekkora a hatalmad! Ámen.

Tóthné Szincsák Erika
(Szent József vándorlásának felelőse)