Stációs templomjárás Egyeken

1891-ben, 120 évvel ezelőtt állították buzgó elődeink Egyeken a Kálvária dombon lévő kereszteket és oltárt. Az ott elhelyezett táblát az idő vasfoga már megette, de kivehető Jézus mondata: “Én vagyok az Út az Igazság és az Élet.” Ezekből a szavakból már csak egy maradt: az élet. Minden prédikációnál jobban hirdeti, hogy a keresztény temetők is ezt az Örök, elpusztíthatatlan életet hirdetik: Jézussal és Jézusban örök életre vagyunk rendelve. Ez az örök élet a szent keresztségben már elkezdődött bennünk, amit a halál sem vehet el tőlünk, ha a hitben megmaradunk amellett, aki értünk meghalt és feltámadt.

A stációs templomok története a római misében a pápáknak a 4. századtól a 14. századig gyakorlatban levő stációs istentiszteletével is összefonódik. Hartman Grisar szerint ezeknek a stációknak az eredete a jeruzsálemi anyaegyházra vezethető vissza. A jeruzsálemi keresztények ugyanis gyakran felkeresték azokat a helyeket, amelyeket Jézus szenvedése által megszentelt. Jézus Krisztus életének egyes emléknapjait a megfelelő helyen ülték meg. Mivel a jeruzsálemi és a római keresztény egyházak között szoros kapcsolat volt, Rómában is szokásba jött a stáció, annál is inkább, mert a római egyháznak is voltak kegyeletes helyei, az egyes mártírok sírjai, mint pl. Szent Péter, Szent Pál, Szent Lőrinc templomai. A stációjárás abban állt, hogy a nép egy templomban, mely a stációtemplomhoz közel volt, összegyülekezett (collecta) és onnan körmenetileg vonult – elől a stációs-kereszttel – a stációstemplomba. A gyülekező templomban a pápa megérkezésétől a körmenet indulásáig, majd a stációs templomba érkezéstől a mise kezdetéig volt zsoltár- és azt keretező antifónaéneklés.

Nagyböjt negyedik vasárnapjának stációs temploma a jeruzsálemi Szent Kereszt bazilika. A Kálvária dombon gyülekező hívek rövid buzdítás után indultak körmenetben a szentmise bemutatásának helyére, s közben a Mindenszentek litániáját énekelték. Ez a szent vonulás üzenet Egyek községének: vannak még, akik bátran megvallják a Föltámadottba vetett hitüket.