Rózsafüzér – a mi imádságunk

Sokaknak a rózsafüzér napi imádságuk, vallásos életük része. De vannak olyanok is, akik ezzel az imádsággal nem tudnak mit kezdeni. S talán a gyerekek fogékonysága kellő alapot adhat ahhoz, hogy megszerettessük velük ezt az imaformát, és ezáltal közelebb kerüljenek Jézushoz, Mária segítségével. Ez a cél lebegett előttünk, amikor a fenti címmel rajzversenyt hirdettünk a hittanos gyermekek körében és meghívtuk őket, hogy a hittancsoportok mutatkozzanak be oly formán, hogy a rózsafüzér egy-egy titkát közösen, egy jelenet formájában előadják. A meghívás úgy tűnik sikeres volt, mert sokan jöttek el szülők és gyermekek erre a hétfő délutánra. 17 órakor kezdődött a jelenetek bemutatása, változatos, kreatív módon elénk tárva Jézus életének eseményeit, a templomban való megtalálástól kezdve, a Jordánban való megkeresztelkedésén keresztül, Mária mennyben való megkoronázásáig. Az egyik csoport a rózsafüzér imádkozásának módjába vezetett bennünket látványosan és elmélkedő módon, saját maguk által készített rózsafüzér felhasználásával. A találkozó szentmisével érte el csúcspontját, ahol kéréseinket, hálaadásainkat megfogalmazva oda tettük Jézus elé. Az este közös agapéval fejeződött be. Az elkészült pályamunkákat a templomban kiállítjuk és a vasárnapi szentmisén hirdetünk eredményt.