Püspöki katekézis Szent Józsefről

Teljessé lett a jubileumi évet előkészítő előadások sora: december 20.-án, a Szent József plébánia közösségi termében megtartottuk a 12.-et. Igazi ünnepi hangulat töltötte be a termet és a testvérek szívét ezen a délutánon, hiszen nem akárki, hanem egyházmegyénk főpásztora, Palánki Ferenc püspök atya volt a 12. alkalom előadója a zsúfolásig telt házban. Püspök atya előadásának témája: A kísértés és a próbatétel.

Felvezetőjében elmondta püspök atya, hogy az advent végi evangéliumok azokról szólnak, akik közel voltak Jézushoz. Aki nagyon közel volt Jézushoz nevelőapaként, az maga Szent József, az egyház védőszentje. 250 éve az Egyeki egyházköség is az ő oltalma alatt áll, méltó patrónust választottak elődeink. A gonosz szellemekről tanítva rámutatott előadónk azokra az evangéliumi részekre, melyekben a megszállottakkal találkozva, azok már messziről felismerik Jézust és félik őt. A gonosz lelkek is az evangéliumot hirdetik, hiszen tudják Jézusról, hogy ő Isten fia.

Jézus Krisztus azért jött, hogy a gonosz hatalmát megtörje ebben a világban. A gonosz lélek így kiált Jézust látva közeledni: “Mi közünk egymáshoz názáreti Jézus?” Mindenkinek ezzel a kérdéssel kellene kezdenie a napját.

Úgy kell élnünk, hogy közünk legyen egymáshoz! Mindenki életét meghatározza, hogy közösségben él-e vele, van-e köze Jézushoz. A szentek hathatós segítséget nyújtanak, közbenjárnak érettünk. Szent az, aki Istenhez tartozik. Aki részesül az ő szentségében, annak életére nem lesz hatással a gonosz. A gonosz azt akarja elhitetni, hogy nem létezik, s hogy Isten nélkül is élhetünk.

Konkrét példán, gyerekek számára is érthetőn mutatta be püspök atya a gonosz ténykedését. Próbatétel az, hogy a gonosz mindig jóval kísért. Sugallja azt, hogy a jó dolgokat Isten nélkül akarjuk megszerezni. Aki az Isten nélküli módot választja, elindul a gonoszság útján, elbukik. Aki ellenáll a kísértésnek, az felnőtté válik és felelőssé. Isten nem azt akarja, hogy elbukjunk, hanem hogy felnőjünk, növekedjünk a szeretetben, felnőtté legyünk. Dolgokat megszerezni Isten nélkül: bűn, Istennel együtt élni: erény.

Az Istenhez való hasonlóság vágya az első ember óta ott van a szívünkben. A gond csak az, hogy Isten nélkül akarunk olyanná lenni, mint Isten. Különösen igaz ez a mai kor emberére, akiknek az idejét igyekszik ellopni a gonosz és arra kísérti, hogy Isten nélkül élje az életét és valósítsa meg önmagát. A fiatalok kísértése a nagy önzés: a szerelemben a nagy Őt keresik, nem az igaz embert. Mindenki földi életének van egy bakancslistája, de ez csak akkor lesz a rólunk szóló sikertörténet, ha annak főszereplője: Isten.

Szent József élete roppant sikeres: mindig nyitva volt Isten előtt. Az evangélium szerint Szent József igaz ember volt: az erények teljességét váltotta életre , megélte azokat. Az igaz ember szeretetlen eszközöket soha nem használ.

Józsefben ott él a pátriárkák ősi hite, szívében hordozza a reménységet a megígért Messiásról. Ezért is bízta Isten két legdrágább kincsét: a Szűzanyát és Szent Fiát, aki maga az egyház.

Az egyház védője Szent József, mint a szentcsalád feje, Jézus élete kilenctizedének tanúja. A földi atyaságot, az atyaképét Jézus Krisztus Szent Józseftől tanulta. Nevelésében, növekedésében nagy szerepe volt. A 12 éves Jézus úgy tudott eljárni atyja dolgaiban, hogy engedelmeskedett azoknak akikre őt az Atya rábízta: szerető szüleinek, családjának.

Nekünk is életünkkel kell kiállni hitünk mellett. A hétköznapokban, feladataink végzése közben életünk legyen nyitva Isten előtt, hogy abba ő bármikor beléphessen. Szülőknek, bölcs útravalóul adta püspök atya: a szülőknek nem a gyerekeikért kell élnie, hanem a gyermekeikkel. Ha egymást jól szereti az apa és az anya, azzal adják a legjobb példát a szeretetre , a szeretetközösségre gyermeküknek. Ezt az összhangot és harmóniát tanulhatjuk a Szent családtól. Személyes élményeit is megosztotta velünk püspök atya Szent József oltalmazásának megtapasztalásáról. Megtisztelő volt személyes vallomása a nagyszülői tiszteletről és szeretetkapcsolatról. Előadás után egyházközségünk képviselőtestületének világi elnöke, Bencsik Zoltán köszöntötte főpásztorunkat.

Megáldotta püspök atya a Szent József vándorszobrunkat. Ez a szobor indul majd a 2018. jubileumi évben 52 Egyeki családhoz vendégségbe, hogy kapukat nyisson és oltalmazzon, csendes szeretetéből, hogy mindenkire sugározzon.

Az agapé is méltó volt az ünnephez, mindenki igyekezett szeretetét és készületét ily módon is megmutatni. Szívünk legjavát is belesütöttük–főztük az étkekbe.

Farkas Éva
tanítónő/egyházközségi képviselő

Fotó: Papp Ágoston