Pünkösdi zarándoklatra mentek az egyeki diákok Mátraverebély-Szentkútra

AKIKRE MÁRIA VIGYÁZ, MEGMARADNAK AZ IMÁDSÁGBAN

A Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága által meghirdetett „Egyházi közösségi célú programok 2022. évi támogatása” című felhívásra 2021-ben pályázatot nyújtottunk be. A vissza nem térítendő támogatásból, 2022. június 6-án zarándoklatot szerveztünk a  Szent János Katolikus Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola és AMI tanulói részére Mátraverebély-Szentkútra, Nemzeti Kegyhelyünkre.

Nagy örömünkre szolgált, hogy az elsőáldozók majdnem teljes létszámmal részt vettek a pünkösdi búcsún. A zarándoklókkal tartott lelki vezetőnk, Papp László atya, iskolánk igazgatója, Kirilla Pál, a szervező pedagógusok és néhány szülő.  A búcsújáróhely felé tartva a buszon a rózsafűzért imádkoztuk a gyermekekkel, és megismerkedhettünk a Szentkúton történt csodás gyógyulások történeteivel. A zarándokhelyre érkezve a ferences szerzetesek által biztosított gyónási lehetőséggel az elsőáldozók és a felnőttek is éltek. A szentmisét Bosák Nándor nyugalmazott debrecen-nyíregyházi püspök atya celebrálta. A Szentlélek kiáradásának ünnepén püspök atya prédikációjában rámutatott, hogy Mária anyai oltalmának támogatásával, segítségével megnyílik előttünk az ajtó, mely lehetővé teszi számunkra, hogy eljussunk Jézushoz. Mindig meg kell találnunk, hogy mi a feladatunk és a megbízatásunk, ne engedjük, hogy lelki életünk elsekélyesedjék. A szentmise után részt vettünk a körmeneten, mellyel teljes búcsút nyerhettünk magunk vagy elhunyt szerettünk javára. Távozásunk előtt a Nagyboldogasszony-templomban az angyali üdvözlet imát imádkoztuk el Szűz Mária-kegyszobra előtt hálaadásunk jeléül. Az utazás során a természet értékeivel, a környezet adottságaival, szépségével is megismerkedtek a gyermekek. Lakóhelyünkhöz közeledve, a Tisza-tavon csónakázva annak csodálatos élővilágában gyönyörködhettek a diákok.

Nagyon jó lehetőséget nyújtott a pályázat az egyszerű családi környezetből származó tanulók számára, hogy a katolikus hitüket nagy testvéri közösségben, rangos helyszínen, ünnepélyes külsőségek között, bensőségesen megéljék. Örömüket és köszönetüket fejezték ki a nap során megélt élményekért, valamint, hogy részesei lehettek e jeles alkalom adta kegyelmeknek.

Farkasné Szabó Edit
Novákné Töviskes Annamária
szervező pedagógusok

fotó: PlebaniaTeam