Nyári zsolozsmás tábor helyszíne lesz az egyeki plébánia

2017. február 10-én Egyekre látogatott Kiss Bertalan, a Nemzetközi Juventutem Mozgalom elnöke Papp László plébános meghívására, hogy a 2017-ben megrendezésre kerülő Nyári Zsolozsmás Tábor lehetséges egyeki helyszínéről tárgyaljanak. A plébánia képviselő testületével történt egyeztetés során világossá vált, hogy teljes mértékű támogatással bír az idei tábor Egyekre helyezése, valamint rendkívül nagylelkű segítségre számíthatnak a helyiektől.

Másnap, február 11.-én audiencián fogadta Kiss Bertalant és Papp Lászlót Excellenciás és Főtisztelendő Palánki Ferenc megyéspüspök úr, akitől megkapták az engedélyt a tábor szervezésére, sőt püspök úr ígéretet tett arra, hogy személyesen is részt fog venni a tábor egyik napján, ahol előadást tart és bekapcsolódik a közös zsolozsmánkba is.

2017. július 24-29. között, hétfőtől szombatig Egyeken kerül megrendezésre a Juventutem Közösség nyári tábora, amelyre az ország minden pontjáról várják az érdeklődőket. A tábor programja a tavalyiéhoz lesz hasonló, a teljes nappali zsolozsma éneklése mellett, ünnepélyes szentmisével kezdenek minden napot a római rítus rendkívüli formájában, délelőtt és délután pedig egy-egy meghívott vendégelőadó fog beszélni különböző témákban. A héten egy teljes napot a Hortobágy megismerésére fognak szánni.

Szállás és étkezés szervezése folyamatban vannak, ahogy a további előadók meghívásai is, mindezekről a későbbiekben, legkésőbb húsvét után közlünk részletes programot.

Röviden a magyarországi Juventutem Mozgalom kezdeteiről:

2004. február 28-án Liszt Ferenc Zenetudományi Egyetem egyházzenész hallgatói először énekeltek régi esztergomi rítusú virrasztó zsolozsmát, matutínumot. A matutínumok rendszeressé válásával született meg a gondolata egy világi társulásnak, amely a székesegyházi káptalanok mintájára a teljes liturgia végzésére alakult, bár laikusokból. Megalakul a Szent Mihály Laikus Káptalan (Capitulum Laicorum Sancti Michaelis Archangeli – röviden CLSMA).

Kezdeti gondolat egy nemzetközi szervezetről 2004-ben Franciaországban született meg. Az eredeti Juventutem francia alapítással jött létre. A nemzetközi szövetség gondolata 2006-ban született az FSSP (Szent Péter Papi Testvérület) bábáskodásával Svájcban. 2006. május 24-én Bernben aláírásra kerül az alapító okirat.

Aláíró alapító tagországok: Oroszország, Németország, Ausztrália, Olaszország, Kína, Írország, Brazília, Nagy-Britannia, Franciaország, USA, Svájc, Kenya, Spanyolország, Hollandia, Ausztria és Magyarország.

2015-től a nemzetközi elnökség Magyarországon található. (Kiss Bertalan elnökletével). Jelenleg a Juventutem Mozgalom 13 országban 36 csoportban tevékenykedik. 2004-től 2007-ig a Summorum Pontificum kezdetű motu proprioig havi egy régi rítusú szentmise volt FSSP celebránssal a Jáki Kápolnában. 2004-től évi 12 ünnepélyes matutínum latin nyelven, a régi esztergomi rítus szerint. 2007-től a Summorum Pontificum motu proprio után a Budapest Belvárosi Nagyboldogasszony Főplébánia templomban elindulnak a rendszeres vasárnapi régi rítusú szentmisék délután 15:30-as kezdettel. Eleinte a káptalan tagsága alkotja a hívek csoportját, majd három év alatt 50-60 főre duzzad a miséken résztvevők száma. 2010. november 20-tól a szentmisék időpontja 12:00-ra kerül, így a plébánia miserendjében kap helyet. A hívek száma ugrásszerűen megnő, immár 100-120 fő jár rendszeresen. A zsolozsmázó közösség és a szentmisékre járók elkezdenek markánsan differenciálódni.

2009-től kezdődően éves zarándoklatot szerveznek Szentkútra, régi rítusú püspöki misével. 2011-től kezdve éves régi rítusú zarándoklat Rómába. Ugyanettől az évtől kezdve régi rítusú Szent Háromnap előbb Gyömrőn, majd 2016-tól Budapesten. 2015. január 6-tól a CLSMA-tól az önállósuló Juventutem Magyarország veszi át a közösség szervezésének feladatát. A CLSMA visszatér eredeti zsolozsmás lelkiségéhez. Megalakul az Introibo Alapítvány, amely a budapesti és országos régi rítusú kezdeményezéseket hívatott támogatni. 2004-től 2015-ig minden évben július utolsó hetén un. Latin-tábor egyházzenészeknek, latinosoknak, CLSMA tagságnak. 2015-től azonos szellemben Juventutem Nyári Tábor fiataloknak, érdeklődőknek, teljes templomba járó közösségnek, nem csak Budapestről. A tábor programja a teljes nappali zsolozsma közös végzése, régi rítusú szentmise minden nap, délelőtti és délutáni meghívott előadók, teológiai, társadalmi, művészeti témákban, közös élet és közös gyarapodás, mind imádságban, mind ismeretekben.

Kiss Bertalan
A Nemzetközi Juventutem Mozgalom elnöke

Fotó: Papp Ágoston