Missziós Karitász – Újjászerveződött az egyeki karitász csoport

Vendégünk, Mészáros László – a Debrecen – Nyíregyházi Egyházmegyei Karitász igazgatója- körében gyűltünk össze az Egyeki Szent Ferenc Karitász 2018-as év első, s egyben alakuló értekezletére.

A több mint 20 éves egyeki múltra visszatekintő karitatív tevékenységekhez kapcsolódva, az eddigi tapasztalatokra építve, a kitartó tagokat megőrizve, újabb lehetőségekkel ötvözve, s új tagokkal kiegészülve folytatódik a szolgálat.

A csoportért felelős Papp László plébános a karitász hitbéli alapjait tárta elénk, miszerint a karitász Krisztus szívéből nő ki, az irgalmasság testi és lelki cselekedeteinek gyakorlása az alapja, missziós jelleggel. A küldetésünk ösztönözzön bátor és szokatlan lépésekre. Az egyházközségben mindenki karitászos, csak nem tud róla! Mészáros László 5 éves igazgatósága alatt megduplázódott az egyházmegyéhez tartozó karitász csoportok száma, jelenleg 60 karitász működik a koordinálása alatt. Számos gyakorlati példán keresztül világított rá a szolgálatunk lényegére, melyek közül elsődleges az, hogy: „Az embereknek leginkább arra van szüksége, hogy szeressék őket, hogy meghallgassák őket!”

Tevékenységei során ezen szeretet vezérelte társaival együtt Báránkó Andrásnét is, hiszen húsz éven át lelkiismeretesen irányította a csoport életét. Az odaadó munkájának köszönhetően idén az egyházmegyénkből László igazgatónk javaslatára Marika néni méltán érdemli a Caritas Hungarica Jószolgálati-díj elismerésre jelölését. Köszönjük, s gratulálunk!

A Szent Ferenc Karitász csoport új tisztségeinek megszavazásával a következő önkéntesek vállalták elkötelezettségüket a karitatív szolgálat szervezésében: a kijelölt, s a tagok által megerősítést kapott vezető: Pappné Fekete Mónika; a helyettesi szerepet önként elvállaló, a tagok által támogatott: Kovácsné Arany Mónika;  könyvelőnek vállalkozó, s egyhangúan elfogadott: Rapcsok Görgyné.

A Szent Fausztina lelki közösség péntek délutáni irgalmasság 3 órája kiváló lehetőség adhat lelki elmélkedésinknek, – többek között- ebből az imaháttérből is kell, hogy kinőjön az irgalmasság cselekedete.

A két éves működési tervezet javaslataiként az alábbi ötletek hangzottak el:

 • Kiindulópont legyen: „Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, és felebarátodat, mint magadat.” (Lk 10,27)
 • Teréz anya szavaival kezdjük: „A béke egy mosollyal kezdődik.”- egy ingyenes ajándék, mely otthonunkban is gyakorolható, s az utcán is mindenkinek jól esik!
 • Gondoskodjunk családtagjainkról, rokonainkról, barátainkról, szomszédunkról, jó ismerőseinkről!
 • Tekintetünkkel, odafigyeléssel, köszönéssel, egy-egy jó szóval, egy röpke kérdéssel is megörvendeztethetjük embertársainkat.
 • Tehetjük kedvesen érdeklődve, tanácsadással segítve, szeretettel a jóra kérve, a helyes utat mutatni.
 • Meglátogatni egy egyedülállót, idős társainkat, beszélgetni vele- a röpke percek felüdülést hozhat számára.

Ezeket mindenkivel megtehetjük, önzetlenül. – Nem kerülnek pénzbe.

 • Megunt, kinőtt ruháinkat is szívesen hordja majd más, és a számunkra feleslegessé vált tárgyaink egyeseknek hasznosak, értékesek lehetnek.
 • Megmaradt ételünkből valaki jól is lakhat. – megoldást jelenhetne egy- „ételem doboz”, ahová betehetnék az emberek, az aznapi fogyasztható élelmet.

Szükséges havonta összejövetelt szerveznünk. Ideális időpont lehet minden hónap első péntekének, – a délután 3 órakor kezdődő templomi irgalmasság imát követő- fél óráját ennek szentelni.

 • Térképezzük fel a falut, keressük fel intézményeinket (védőnők, óvoda, iskola, idősgondozás, Polgármesteri Hivatal, kisebbségi önkormányzat…) ismerkedés, és folyamatos információ csere miatt!
 • Készüljön egy faliújság a Karitász ház kapujára;
 • Kezdetben szórólap vagy újságcikk formáját is próbálhatunk.
 • Elhelyezhetnénk a Karitász házhoz egy „szükség-szűkség” postaládát, ahová bedobhatnák kérésüket, illetve felajánlásaikat az emberek.
 • Gyűjtésekben vegyünk részt, pl. műanyag kupak, s azt eljuttatva egy-egy gyermekhez, segítsünk rajta; vagy Reál címke, Koronás cukor papír stb.
 • A mai technikát igénybe véve internetem keresztül is üzenhetnénk, s nyújthatnánk tájékoztatást.
 • Pályázatok figyelésével lehetőséget adhatunk magunknak – mások javára.
 • Fontos a kapcsolattartás más karitász csoportokkal, a Katolikus Karitász központjával ötletszerzés, s egyéb tapasztalatcsere céljából.
 • Felmerült a Karitász Bál szervezésének nagyszerű lehetősége;

Fantasztikus volt hallgatni Mészáros Lászlót, ahogyan szót – szó után követve szinte végeláthatatlanul mondta az egyes ötletek megvalósíthatóságának lehetőségét, sorolta az átélt tapasztalatait, a jeles példáin keresztül.

Bőséges, megszívlelendő tanácsokkal látott el minket: „Nyitott szemmel kell, járjunk. A karitász legyen élő egyház, minden egyházi, templomi eseménybe kapcsolódjon be. Nem szabad, hogy becsapjanak bennünket. Ki kell szűrni azokat, akik kihasználják a karitászt. Mi a csendes rászorulókat kell, hogy megtaláljuk, és segítsük. Szép szóval, szeretettel hívjuk meg az embereket az egyházba. Használjuk fel a média erejét, tegyük közzé a karitászt, fontos, hogy a jó hír terjedjen. Nem beszédre van szükség, hanem példaadásra, tanúságtevőkre.”

A templomi igehirdetést, az imáinkat erősítsük meg a belőle fakadó cselekedeteinkkel! Küldetésünk: a szeretetet tettekkel és életünk példájával hirdetni.

Egyeki Szent Ferenc Karitász csoport

Fotó: Papp Ágoston