Ministránsokat avattak Egyeken

Új ministránsok az egyeki plébánia szolgálatában.

Az egyházközségek életében mindig jelentős helyet foglal el az oltárszolgálat, amely bölcsője a papi és szerzetesi hivatásoknak. Az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció 1994. március 15-én a püspököknek a következőket írta: „A Szentszék emlékeztetni kíván, hogy mindenkor nagyon helyes követni annak nemes hagyományát, hogy kizárólag fiúk szolgálnak az oltárnál. Ahogy az ismeretes, ez a papi hivatások biztató kibontakozásához vezet. Annak kötelezettsége tehát, hogy a ministránsfiúk ilyen közösségét támogassuk, mindenkor folytatódni fog.” Plébániánkon kizárólag fiúk és férfiak szolgálhatnak az oltár körül, s emiatt buzgó, elkötelezett fiúkból és felnőtt akolitusokból álló testület szolgál rendszeresen a szentmiséken és egyéb liturgikus alkalmakon. Feladatuk legfőképpen az, hogy a szentmisén szolgáljanak, a bevonuláskor a keresztet vigyék, felolvasnak, az adományokat az oltárra helyezzék, a füstölőt kezelik a tömjénezéshez, az akolitusok részt vesznek az áldoztatásban és szentségimádást vezetnek.

A mai vasárnapon két ministráns jelöltet vettünk fel, és hat fiatal testvérünket avattuk ministránssá. Pruck Ábel, Lukács Balázs ministránsjelöltekként, Bujdosó Bence, Nagy Balázs, Seres Róbert, Tóth Levente, Papp Ágoston és Papp Benedek pedig felavatott ministránsként folytatják szolgálatukat. A most felavatott új ministránsok több éve készültek a mai napra, évek óta hűségesen szolgálnak, nem csak vasárnap, de hétköznapokon is, úgy a szentmiséken, mint a vesperásokon, keresztúti ájtatosságon, szentségimádáson, esküvőkön.

Imádkozzunk értük, hogy hűségesek maradjanak és ha a Mester jónak látja, hívjon el közülük papjai sorába. Az egyházközség tagjai egyébként több mint egy éve minden nap imádkoznak azért, hogy újra legyen hivatás egyházközségünkből.

Fotó: Papp Ágoston