Megtapasztalt Napcsoda Egyeken

2017. október 13-án a Katolikus Egyház ismét Fatimára figyelt, ahol 100 évvel ezelőtt 3 pásztorgyermeknek megjelent 6 egymást követő hónap 13. napján a Szűzanya. Október 13-a az utolsó jelenés napja és ekkor lehetett szemtanúja kb. 70 000 ember annak a csodának, amelyet Napcsodaként emlegetnek szerte a világon.

Ezen a napon iskolánk igazgatója Kirilla Pál és lelki vezetőnk Papp László atya Fatimában tartózkodott egy zarándok csoporttal, hogy iskolánk minden tanulóját és dolgozóját a Boldogságos Szűz Mária oltalmára bízza, és fohászainkat és kéréseinket a Szűzanya lábaihoz helyezzék. Ez adta az inspirációt arra, hogy ezt a kérést itthonról is megerősítsük.

„Azt is mondom nektek: Ha ketten közületek valamiben egyetértenek a földön, és úgy kérik, megkapják mennyei Atyámtól. Ahol ugyanis ketten vagy hárman összegyűlnek a nevemben, ott vagyok közöttük.” (Mt 19,20)

Felkerekedtünk hát iskolánk alsó tagozatos diákjaival és tanáraival, hogy a templomban a Kis Szent Teréz Rózsafüzér Társulat vezetésével közös rózsafüzér imádságon vegyünk részt. Templomunkba lépve gyermeki bizalommal fordultunk mennyei édesanyánkhoz. A fatimai Szűzanyát ábrázoló szobor lábához mindannyian elhelyeztük szívünk kéréséit, hogy az imádságban egy lélekké összeforrva kérhessük a Szűzanya közbenjárását a zarándoklaton résztvevő vezetőinkkel együtt.

A gyerekeket az alsó tagozatos munkaközösség-vezető köszöntötte néhány gondolattal, melynek keretében felidézte a 100 évvel ezelőtti fatimai eseményeket is. Ezt követően a Kis Szent Teréz Rózsafüzér Társulat vezetője Marika néni bemutatta a gyerekeknek az „óriás” rózsafüzért és elmagyarázta, hogy az egyes szemekre mit fogunk majd imádkozni. Azt is elmondta, hogy az egyes tizedek között bibliai részek felolvasásával segíti majd a fájdalmas titkok megértését. A fájdalmas rózsafüzér segítségével Mária arcán keresztül szemlélhetjük Jézus Krisztus szenvedését. Ezen a szenvedésen azonban áttükröződik az isteni szeretet és a megváltás műve.

Elkezdődött a közös rózsafüzér imádság. Felemelő érzés volt hallani a sok kicsi gyermeket, amint egyszerre mondják az Apostoli hitvallást, az Úr imáját, az Angyali üdvözletet és a Fatimai fohászokat. A fájdalmas rózsafüzér végén, a zarándoklaton résztvevőkért is imádkoztunk.

Ebben a tanévben minden hónap 13. napján csatlakozunk mi is a rózsafüzér társulat közösségi imáihoz, így emlékezve a Mária jelenésekre. 2018 januárjától pedig ezzel az imaformával kívánunk bekapcsolódni abba a rendezvénysorozatba, amely plébániánk 250. templomszentelésünk 200. évfordulójának tiszteletére szerveződik, hogy a Rózsafüzér Királynőjével együtt ünnepeljük a jubileumi évet.

Végül megköszöntük a rózsafüzér társulat tagjainak, hogy közreműködésükkel segítették gyermekek éledező hitének megerősödését és a mai napon a közös ima erejével részesei lehettünk a fatimai „Napcsodának”.

„Ott álltunk, lángolva abban a fényben, ami Isten, és nem égtünk el. Milyen az Isten! Nem lehet elmondani. Igen, mi ezt soha nem tudjuk elmondani.” (Francisco Marto)

Hegyiné Molnár Katalin tanítónő