Május hónapban folytatódott a Szent József szobor zarándoklata, négy család fogadhatta be kedves Szentünk szobrát

Elsőként Özv. Tóth Antalné, Erzsike néni látta vendégül. Erzsike néni így fogalmazta meg tanúságtételét:

Másodszor fogadtam be Szent József szobrát, örömmel és szeretettel! Egy hétig volt egy igazi családfő otthonomban! Jó volt Őt karján a kis Jézussal nézegetni és elmélkedni róluk!

Mivel egyedül élek, özvegyen, imáimat egyedül végeztem, többet és bensőségesebben, élő és elhunyt családtagjaimért, segítőimért és az egész teremtett világért.

Szent József egyszerű, tiszta, igaz élete legyen minden Édesapának és Édesanyának példaképe, hogy családjukért mindig, minden áldozatra készen álljanak!

Másodikként Özv. Tóth Rudolfnéhoz érkezett a szobor, így írta le élményeit:

Nagyon örültem a lehetőségnek, hogy kedves szentünk, Szent József vándorszobra hozzám is eljuthatott. Idei évben volt az első alkalom, hogy befogadhattam Őt.

Nagy izgalommal vártam, virágot készítettem arra a helyre, ahol itt tartózkodása alatt elhelyeztem, és gyertyákat gyújtottam, majd imával köszöntöttem a Szent család fejét.

Mivel özvegyként egyedül élek, így Ő volt a társam imáimban ezen a héten. Megtiszteltetés volt Szent Józsefet vendégül látni, elcsendesedni a mindennapi imáimban, szeretettel szemlélni kedves Szentünket. Nagy biztonságot adott nekem a magányos estéken.

Imavállalásaimat elmélyülve, az Ő kegyelmének segítségével végeztem. Imádkoztam az élő-és elhunyt családtagjaimért, a bűnösök megtéréséért, a papokért, az Egyházközségünkért és a járvány megszűnéséért. Remélem, hogy minden család nagy hittel és szeretettel fogadja a Szent család fejét, Szent Józsefet!

Megtapasztalhatják majd a hit és ima erejét, a szeretetet, amellyel körül ölel bennünket. Szent József atyai hatalma és a szentek közbenjárása legyen velünk és kísérjen bennünket mindig és mindenhol.

A harmadik héten két családhoz is ellátogatott kedves Szentünk szobra, Farkas Évához és a Hajas családhoz nyert bebocsájtást.

Éva így írta le élményeit: Vasárnaptól szerdáig volt vendégem kedves jó szentünk, József és a kisded a karján. Színt, békét hoztak otthonomba és pörgős magányomba. Másodszor fogadhattam, és úgy is voltak jelen, mint akik hazaérkeztek egy kicsit megpihenni. A Szűzanya is velünk volt, hiszen a május az ő hónapja. Jó volt elcsendesedni velük s elmélkedni a csend jótékony jelenlétében. Úgy tűnt ők is vágyakoznak az egyszerűre, igazra, őszintére, szerény otthonok türelmes békéjére. Szerda esti közös imádságunk után fiam, Hajas Pál, felesége Erika és drága unokáim, Luca és Palkó otthonában kerestek menedéket s találtak befogadó, üde vendégszeretetre a vándorok. Tarisznyájukba tettem a megnyugvást, elfogadást, ki nem mondott kérdéseket, köszönöm imákat, felajánlottam mintegy  tavaszi  csokrot a számomra felfoghatatlanokat, s kértem gyógyító közbenjárásukat.

Távozóban még megsúgtam nekik, hogy számukra az ajtó, a szívem, mindig nyitva áll.”

Hajasné Erika és családja a következő élményeket fogalmazta meg:

A mi családunk hivatalosan nem iratkozott fel, így váratlan lehetőségként éltük meg, hogy otthonunkban fogadhattuk a legszentebb családfőt. Ezúton is köszönöm szeretett anyósómnak, hogy eszébe jutott. Amikor megszületett a gondolat, hogy beköltözik hozzánk egy időre, benne a legközpontibb és egyben legbiztonságosabb helyen. Szerda este drága gyermekeim segítségével elkészítettük a “vendégszobát”, de bizton mondhatom, hogy egyikünk sem bánná, ha hosszabb időre költözne be hozzánk.

Már korábban is volt lehetőségünk együtt imádkozni, de most, hogy saját otthonunkban egy sokkal meghittebb, bensőségesebb alkalom tárult elénk. Gyermekeim nyitott szívvel és ragyogó tekintettel imádkoztak minden este, sőt még az egyébként mindig rohanással teli reggeleinkbe is gond nélkül beillesztettük a közös ima perceket. Bár minden este imával zárjuk a napjainkat, de jó volna, ha Szent József fizikai jelenléte  megindítana minket az effajta odafigyelésre és őt a lelkünkbe zárva, egy gyertya fénye mellett minden este a hétköznapi mókuskerék legragyogóbb pillanatává válna a közös esti ima és hálaadás.

Azt kívánom, hogy a Szent Család még sok ezer családba vigye el a békességet és megértést.  Csak az ő jelenlétük segíthet, hogy tiszta szívvel forduljunk egymás felé és mindig tudjuk azt, hogy az akadályokat csak együtt küzdhetjük le.” (Hajas Luca Kincső, Hajas Palkó, Hajasné Erika és Hajas Pál)

Május utolsó hetében az Idősek Otthona látta vendégül Szent József szobrát.

A nevükben Seres Anita írt néhány sort az átéltekről: Természetesen igen, másodszor látogatott el hozzánk az Idősek Otthonába. Nagyon vártuk, nagy örömmel, imádsággal, szeretettel fogadtuk. Újra érezhető volt, hogy ez az idő más, csendes, szeretett teljes napok. Fontosnak tartjuk hogy ebben a rohanó világban szánjuk magunkra, egymásra, időt. Csendesedjünk el, hogy lelkileg megerősítve haladjunk tovább azon az ösvényen úton, amit A Jó Isten nekünk szánt.

Tóthné Szincsák Erika
(Szent József vándorlásának felelőse)