Lelkeket keressetek

Főpásztori ajánlás

Jó szívvel ajánlom minden kedves olvasó figyelmébe ezt az igényes ünnepi könyvet, melyet az Egyeki Szent József Plébánia ad ki fennállásának 250. jubileumi évét ünnepelve.

A kiadvány a Lelkeket keressetek – Jubileumi visszaemlékezések Egyek katolikus évszázadaira címet viseli. A kezünkben lévő alkotás igyekszik elénk tárni a templom és a hozzá kapcsolódó egyházközség negyed évezredes múltját és jelenét.

Egy templom – művészeti értékein túl – rendeltetésében hordozza igazi értékét. Abban amit szolgál, amit képvisel, akiket szolgál. A templom Istenről beszél, találkozásra hívja az embereket, és találkozást készíti elő Isten és ember között, ember és ember között. Ezért építik, ezért veszik körül gondoskodó figyelemmel, ahogyan mi is és elődeink is tették.

A kezünkben lévő mű bemutatja az egyházközség születésének történetét és az eltelt 250 év fontosabb eseményeit. Mindebből eleven és színes kép bontakozik ki az olvasó szemei előtt. Megjelenik az emberi alkotókészség, a jót szolgáló áldozat, Isten ügyéért való lelkesedés, a nagyközség és az emberek javát kereső felelősségtudat, az „Úr házáért való buzgóság”. Olvasva az értékes leírást, megelevenednek a kövek. Igazában ezt teszi „élővé” ezt a templomot.

Amikor köszönetet mondok Papp László plébános úrnak, a kiadónak és a szerkesztőnek ezért a szép ünnepi kiadványért, kívánom, hogy a 250 éves egyházközség ma is – és továbbra is – töltse be rendeltetését. Legyen élő templom: gyűjtse össze az embereket, és legyen békességet adó, igaz életre segítő otthona sokaknak.

Debrecen, 2017. november 30. Szent András apostol ünnepén

Palánki Ferenc
debrecen-nyíregyházi
megyéspüspök