Közösségi tükör- szembe nézünk önmagunkkal – NCD állapotfelmérés és kiértékelés

Jubileumi évünk első negyedének végén, a nagy hét keddjén, az Egyeki Szent József plébánia közössége igencsak nagy fába vágta a fejszéjét. No, nem azért, hogy azt a fát kidöntse, hanem annak gyökeréig hatolva, megkeresni kívánja azt a problémát, mely a természetes növekedést gátolja. Orvosolni, ön gyógyítani, szeretné a közösség gyengéit, saját tagjainak személyes erejével, tevékeny közreműködésével. Ebben nyújt segítséget egy professzionális közösségfejlesztő team, Süveges Gergő vezetésével.

2017. novemberében került sor az online kérdőívek kitöltésére, melyet egyházközségünk 33 tagja válaszolt meg.

A kérdőívek kiértékelése megtörtént, ennek eredményeit tárták elénk és láttatták velünk a mutatókat az NCD munkatársai.

Ahogy Gergő fogalmazott, minden növekedés Isten kegyelmi erejéből származik. Azonban nekünk, embereknek, a közösség tagjainak is vannak feladataink: többek között az, hogy a növekedés útjában álló akadályokat elhárítsuk, csökkentsük.

86 ország 70 ezer közösségében végzett mérés alapján az NCD 20 éve alatt kidolgozták azt a nyolc minőségi karaktert, melyek a keresztény közösségek általános jellemzői.

Ezek:

  • a megerősítő vezetés
  • ajándékalapú szolgálat
  • holisztikus kiscsoportok
  • szenvedélyes lelkiség
  • inspiráló istentisztelet
  • szükségletorientált evangelizáció
  • hatékony struktúrák
  • szeretetteljes kapcsolatok.

Ezt a nyolc területet szemléletesen egy dézsa dongáiként jelenítették meg s tették jól láthatóvá számunkra, hogy a közösség dézsájában lévő kegyelmi áradatból csak annyi maradhat meg, amennyit a legalacsonyabb donga szintje még képes tartani.

Ebből következik a diagnosztizálás utáni feladat: az erősítést a legalacsonyabb standard lépésenkénti emelésével kell kezdeni, mert csak ebben az esetben érhető el szintnövekedés.

Azaz, gyengeségeinkből kiindulva léphetünk a növekedés útjára.

A minimumfaktort kell Isten kegyelmének útjából, mint akadályt elhárítani, és akkor növekszik az egész. Mindezt nem felülről, vagy kívülről jövő megoldó kulcsokkal, hanem a közösség kollektív bölcsességét jelentő személyes döntéseivel a közösség tagjainak.

El is kezdődött a jelenlévő hívek komoly műhelymunkája: nyolc csoportra bontva, minőségi mutatókként haladva értékeltük ki a kapott diagramokat, mondtunk hálát az erősségeinkért és értelmeztük az alacsonyabb pontszámokat, végeztünk összehasonlításokat, fedeztünk fel összefüggéseket a munkatársak koordinálásával.

A továbbiakban havonta találkozunk majd Mózes Áron és Szerfelják Demeter vezetése mellett 16 alkalommal, hogy a gyökér okokat feltárjuk, melyek a minimumfaktor hátterében állnak.

A tünetek felismerése, okok feltárása után cselekvési tervet dolgozunk ki, hogy a magától Istentől való növekedés mellett mi, a közösség tagjai is megtehessük a magunkét.

Isten adja, hogy a közösség kovácsolásának ezt a magas iskoláját az Ő dicsőségére járjuk ki és legyen rajta áldása!

Az állapotfelmérés és közösségfejlesztés a Hátránykompenzáció és Közösség fejlesztés Egyeken című és EFOP-1.3.7-17-2017-00296 azonosító számú projekt keretében valósul meg.

Farkas Éva
tanító, egyházközségi képviselő

Fotó: Papp Ágoston