Köszöntjük a Tárkányi Béla-emlékérem idei díjazottjait!

Az egyeki Szent József Plébánia képviselő-testületének javaslata alapján a 2021-es év Tárkányi Béla-emlékérem díjazottjai: Pappné Fekete Mónika (Egyek), Tar Istvánné Pap Judit (Újszentmargita), POSZTUMUSZ díjazott: néhai Tóth Ferenc. A Tárkányi Béla-emlékérmet április 11-én, Egyeken, a Szent József-templomban adták át.

A 2012-ben, Papp László, az egyeki Szent József egyházközség plébánosa által alapított Tárkányi Béla-emlékéremmel az egyházközség köszönetét kívánja kifejezni a közösséget példamutatóan szolgáló, hitéletüket tanúságtevő módon felmutató kitüntetetteknek. Ezzel az egyházközség példaképeket állít a közösségük elé a szentségi élet megélésében.

A hagyomány szerint a díjakat mindig újév első napján adják át, de idén a járvány miatt az ünnepség későbbi időpontra tevődött. Így került sor a díjak átadására az egyházközség következő nagy ünnepén, április 11-én, a bérmálás szentségének kiszolgáltatásakor.

A díjazottak: 

Pappné Fekete Mónika 1979. július 27-én, Debrecenben született. Édesanyja Virág Mária, édesapja: Fekete Imre. Nővérével Tímeával együtt szüleik tiszta szeretettel nevelték őket a jóra, az őszinte életre Egyek-Félhalmon. Általános iskolai tanulmányait Egyeken végezte, majd Egerben járt a Gárdonyi Géza Ciszterci Óvónőképző Szakközépiskolában, ahol óvónő képesítést szerzett. A főiskolai éveit Budapesten töltötte az ELTE Tanítóképző Főiskola szakán, itt tanító végzettséget kapott.

Mónika és Papp Róbert 2001-ben, Egyeken, Isten szent színe előtt fogadtak örök hűséget egymásnak.

2001-ben a helyi Önkormányzat gazdasági irodájában dolgozott, 2002-től 2006-ig a helyi Általános Iskolában tanított. 2006-tól, és jelenleg is férjével és három gyermekükkel boldog édesanyaként él, mellette a Pappszauna Kft. családi vállalkozásban dolgozik, így segíti munkájával cégük előrehaladását.

Életüknek csodálatos ajándéka a három gyermekük: Sára, aki által 2006-ban édesanyává és édesapává lehettek; Botond, 2008-ban látta meg a napvilágot; Janka, 2011-ben született. A gyerekek különböző életkorban, de idejét tekintve egyszerre részesültek a keresztség szentségében. Próbálnak figyelni a belső és felső hangra, s Istennek tetszően élni mindennapjaikat.

Mónika 36 éves korában járult először szentáldozáshoz, és bérmálkozó is akkor lett, boldogan fogadta Jézust a szívébe. 2017-ben kapott egy meghívást Jézus irgalmasságának terjesztésére, mint a megalakult Szent Fausztina lelki közösség vezetője. Ugyanazon év végén az egyeki Szent József Plébánia egyházközségi képviselő-testületi tagságának püspöki kinevezését kapta, amely tevékenységét a családja segítő támogatásával, szeretetük erejével tudja kibontakoztatni. Önkéntes elkötelezettségei egyike a Szent Ferenc Karitász csoportban vállalt vezető szerepe. Krisztus szívéből nő ki, és az irgalmasság testi és lelki cselekedeteinek gyakorlására ösztönöz. Sokszor bátor és szokatlan lépéseket kíván tőle.

Ezáltal tud felelős küldetésének, többek között a természetes családtervezés terjesztésének eleget tenni.

Férje odaadó kétkezi munkájával olykor az egyházközség tárgyi berendezéseit is gyarapítja. Ő készítette II. János Pál pápa és Szent Fausztina egyeki ereklyeőrzőjét és egyben az irgalmasság oltárát, templomunk gyóntatószéke, csigalépcsője is az ő munkájának és adakozó jó kedvének a gyümölcse.

Mónika a hozzá érkező ötletek megvalósításához buzgó szervezésbe kezd, ilyen rendezvény volt a vacsora fehérben est, mely a katolikus templom előtti téren a Szent Ferenc Karitász csoport által is szponzorált és szervezett rendezvény volt, az összefogás nagyszerű példájára, vagy a Karitász bál. Írásaival segíti a plébániai honlap naprakésszé tételét. Szent József Évében az ő ötlete nyomán helyeztük el a templomban a Hála-ládát és az alvó Szent József szobrot, hogy gondjainkat is védőszentünkre bízhassuk. 

Az egyeki Szent József Plébánia képviselő-testületének javaslata alapján a 2021-es év Tárkányi Béla-emlékérem POSZTUMUSZ díjazottja néhai Tóth Ferenc, aki 1906-ban született hat gyermekes családban, mint elsőszülött gyermek.

1933-ban kötött házasságot Nagy Erzsébettel (Bözsi nénivel). Kevés földön és jószágtartással próbálták biztosítani a megélhetésüket. Házasságukból két gyermek született, Ferike és Annuska.

A szülők nagy bánatára Ferike gyermeküket hét éves korában elveszítették.

Ferenc bácsinak ezek után még inkább a hite jelentett vigasztalást és megerősítést. Leányukat is ebben a szellemben nevelték.

Kevéske pénzükből mindig jutott az Egyház támogatására és a templom szépítésére. Feri bácsi és családja nagylelkű adakozók voltak, a plébánia sorsát szívükön viselték.

Nemcsak a vasárnapokat és ünnepeket szentelte meg azzal, hogy részt vett a szentmisén, de hétköznap is eljárt a templomba még kilencven éves korában is.

1999-ben, 93 évesen minden fájdalom és betegség nélkül fejezte be egyszerű, szerény és buzgó földi zarándokútját és tért haza Teremtő Istenéhez.

Nyugodjék békében és az örök boldogsággal jutalmazza az Úr Feri bácsi tanúságtevő katolikus életét!

A POSZTUMUSZ díjat Kemény Istvánné, néhai Tóth Ferenc lánya vette át.

Az újszentmargitai egyházközség képviselő-testületének javaslata alapján a 2021-es év Tárkányi Béla-emlékérem díjazottja:  

Tar Istvánné Pap Judit 1965. október 8-án született, születése óta újszentmargitai lakos. Édesapja katolikus, édesanyja református vallású.

Kisiskolás korában nagyon szeretett hittanra járni, és később is rendszeresen részt vett a szentmiséken. Akkoriban a parókiára jártak a gyerekek hittanra, télen a miséket is itt tartották. Judit szívesen emlékszik vissza Borsos János atya tanításaira, hittanóráira. Hangulatosan teltek ezek az alkalmak, aminek eredményeként nagy létszámú gyermekközösség alakult ki a plébánián.

Akkoriban sok gyermek járt hittanra, a nagyszámú hívőközösség tagjaként részt vettek a ministráns szolgálatban is. Ekkor köteleződött el Judit is a vallásos neveltetés mellett, ami eddigi életében végig kísérte. Nem beszélt csúnyán senkivel, és a segítőkészség jellemezte társai iránt, mely a mai napig jellemző rá.

Az általános iskola elvégzése után női ruhakészítőnek tanult, néhány évet dolgozott szakmájában, majd kereskedői, boltvezetői tanfolyamot végzett, és azóta is ebben a munkakörben dolgozik. Munkájában is érzékeny az emberek szükségleteire, sok idős és fiatal is közel került hozzá, mert segítőkész, jószívű, és támogatja, vigasztalja a vele kapcsolatba kerülőket.

Rendszeresen felkarolja az adománygyűjtéseket és munkahelyén a Coop boltban is szorgalmazza a vásárlókat a jótékonykodásra. Mikor munkája engedi, rendszeresen rész vesz a szentmiséken, részt vállal a templomi szolgálatban. Az egyházközség képviselő-testületének tagja. Sokat és rendszeresen imádkozik családjáért, ismerőseiért, helyi vallási közösségéért.

A helyi rózsafüzér társulatban és a kispapokért püspök úr által életre hívott Szent László-imacsoportban is buzgón imádkozik. Szívesen eljár zarándoklatokra, belföldön és külföldön egyaránt. 1988 óta boldog házasságban él férjével.

Két fiúgyermekük született, igyekezett őket vallási meggyőződése szerint a jóra, becsületességre nevelni. Mint jó édesanya és jó anyós, példát mutat családjának a család szeretetteljes összetartásában. Unokája keresztelését is szorgalmazta.

Beteg édesanyját 6 éve mindennap gondozza, ápolja fiútestvérével együtt. Judit az önfeláldozó segítő szeretet cselekedeteit természetes, önzetlen életformaként éli meg. Ha elfárad, hitéből, imáiból, szerető családjából táplálkozik. Kéri a Jóistent, tartsa meg őt hitében és az emberek iránti önzetlen szeretetében.

Fotó: Papp Ágoston

Öröm-hír Sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye