Kitettük a lelkünket – Bérmálás, Szent II. János Pál pápa és Szent Fausztina hazatért Egyekre

Az Egyeki egyházközség életére a jubileumi évben különösen igaz ez a cím, melyet Palánki Ferenc püspök atya homíliájában a 12 bérmálkozó vonatkozásában szólt.

Hiszen ők most mindannyian „kitették a lelküket”, hogy befogadják a szeretetet és felnőtt hitükkel is megerősítették első istengyermeki fogadalmukat a püspökatya és hittestvéreik közösségében. De Húsvétkor, amikor Jézus megjelent az apostoloknak, rájuk lehelt és azt mondta: Vegyétek a Szentlelket!” Jézus a Lelkét adta át nekünk, benne hívőknek.

Alapos készület előzte meg a mai nagy napot. Az Egyeki testvérek és plébánosuk Papp László nagybetűs ünnepe április 8-a több okból. Az Isteni Irgalmasság vasárnapján, a Magyarországi választások napján, ellátogatott hozzánk főpásztorunk és homíliája elején és végén is megerősítette, hogy örül a szíve.

Kétszer hangzott el ez a számunkra szívet melengető kijelentés, míg a Jacek atya által közvetített evangéliumi szakaszban háromszor szól Jézus köszöntése a tanítványok felé: „Békesség nektek!” Harmadszor a szentbeszéde közepén jelentette ki Ferenc püspökünk örömét a liturgia rendje és tisztasága, a hívek együttimádkozása és együttmozgása miatti megelégedését jelezve. Nekünk, híveknek is háromszoros volt az örömünk. Főpásztorunk nem korholt, nem kért számon, hanem, mint Jézus a tanítványoknak szeretetet ajándékozott. Az elismerés ajándékát, az örömét osztotta meg velünk. Tárgyiasult ajándékot is hozott püspök atya: Ferenc pápának a bekeretezett áldását a jubileumi évben közösségünkre.

Gorski Jacek atya személyesen hozta el a három hete templomában őrzött II. Szent János Pál és Szent Fausztina nővér ereklyéket, hogy azt végleges helyén, az Egyeki Szent József templom irgalmasság oltárában elhelyezhessük. Nagypéntektől kezdődően, szombatig tartó Szent Fausztina kilencedet végeztünk.

Megtanultuk a nagy nap tiszteletére az irgalmasság rózsafüzérének Kovács Szilárd által megzenésített gregorián hangzású változatát. „Aki énekel, kétszeresen imádkozik”,- hangzik a mondás, melyet Szent Ágostonnak tulajdonítanak. Annyi biztos, hogy az egyeki hívek harmóniában tudnak együtt énekelni és a zene nyelvén dicsérni Istent. A közös éneklés pedig élmény, mely formálja a közösséget.

12 testvérünk a bérmálás szentségében részesült, ők a mi új, kenetet hozó ajándékaink közösségünkben.

Hónapokon át tartott az ő felkészülésük, bemutatásuk, szentmisékben felajánlottuk, közös imádságainkba foglaltuk őket. Heti rendszerességgel találkoztak a plébánián tanítás, tanúságtevés, imádság tanulása céljából. A verbita missziós napokon kezeseikkel együtt találkoztak a szerzetesekkel, akik segítették, színesebbé, egyedivé tették a készületet. A bérmálkozók nevében Bencsik Zoltán világi elnök köszöntötte püspök atyát, majd „örökifjú” Erzsike néni megható üdvözlése következett, aki elmondása szerint nagy utat, majd hetven évet tett meg, míg eljutott ehhez a szentséghez. A bérmáltakat „meginterjúvolta” püspök atya, hogy ígérik-e, hogy jó keresztények lesznek? Párás szemekkel, őszintén, határozottan hangzottak az igenek a kereszténységben nagykorúságra jutottaktól. A szentmise és bérmálás szentségének kiszolgáltatása alatt, végig az oltáron helyezkedett el a két relikvia. Mise végén ünnepélyesen, az asszisztencia kíséretében szállították át és helyezték el azokat az irgalmasság oltárán, mely kifejezetten erre az alkalomra készült a hívek örömére és Papp Róbert helyi asztalos és munkásai igényes munkája eredményeként. Térden állva énekeltük el az irgalmasság rózsafüzért, melynek bevezető imádságait maga püspök atya vezette. Az előénekes plébánosunk és a Szent Fausztina lelki közösség vezetője, Pappné Fekete Mónika, illetve hívekből rögtönzött kiskórus volt, melyre az imádkozó közösség felváltva recitált. A befejező himnuszok után a közeli katolikus intézmény ebédlőjében szeretetvendégségre volt hivatalos a jelenlévők mindegyike.

Isten adja, hogy ami nehéz és nem akar menni még Jézussal sem, az Jézusnak mindig menjen velünk. Főpásztorunk receptje szerint, ne legyünk szeretetlenek, vagyis istentelenek soha, hiszen Jézus maga a szeretet, mely szeretet ajándékokat bőven osztotta ma nekünk. Segítsetek szentjeink, hogy erre mindig méltók legyünk s ne legyünk hitetlenek, hanem hívők!

Farkas Éva
tanító, egyházközségi képviselő

Fotó: Papp Ágoston, Nyeste Tamás